Jako konsumenci, zastanawiając się nad kupnem jakiegoś dobra, zadajemy szereg pytań, żeby sprawdzić, czy nasza decyzja będzie racjonalna i czy dany towar spełni nasze oczekiwania. Kryterium ceny jest tylko jednym z wielu, na podstawie którego opieramy nasz wybór. W przypadku podmiotów, które interesują się nabyciem innych przedsiębiorstw poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy dany zakup będzie trafiony odbywa się w oparciu o procedurę due diligence (w skrócie nazywanym DD).

Jest to usługa, której głównym celem jest zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do oceny nabywanego przedsiębiorstwa, a jej efektem jest raport ułatwiający potencjalnemu inwestorowi podjęcie decyzji. Chociaż mechanizm due diligence może przypominać klasyczny audyt w rozumieniu badania sprawozdania finansowego zdefiniowanego w ustawie o rachunkowości, to obie usługi znacząco się różnią. Tabela przedstawia zestawienie zawierające porównanie audytu i DD w wybranych obszarach.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement