Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2017 (styczeń)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 1/2017 - Płynność finansowa

Płynność finansowa

Nowy rok rozpoczynamy od tematyki bardzo istotnej dla każdej firmy. Na początku należy zadać sobie pytanie: „Co dla przedsiębiorstwa jest najważniejsze: zysk netto, brutto, EBITDA czy osiągnięta płynność finansowa?”. Zdania na ten temat zawsze są podzielone. W styczniowym numerze, który w dużej części poświęcamy właśnie tej tematyce, przedstawiamy znaczenie, jakie mają wypłacalność podmiotu, metody badania i monitorowania oraz poprawy płynności. W kilku materiałach eksperci z dziedziny zarządzania finansami przedsiębiorstwa przedstawią sposoby na bieżące kontrolowanie i poprawę zdolności podmiotu do regulowania swoich zobowiązań. Od tego numeru wprowadzamy dla czytelników nową dziedzinę, jaką jest KPI w zarządzaniu. Będą w niej przedstawiane kluczowe wskaźniki efektywności dla wybranych obszarów działalności jednostki. Zaczynamy od zakupów i stosowanych w nich wskaźników KPI. Z tematyki podatkowej proponujemy dwa ciekawe artykuły. Pierwszy z nich dotyczy podatkowej grupy kapitałowej, natomiast drugi opisuje zagadnienia podatków od źródeł nieujawnionych. W praktycznej części rachunkowości dla controllingu kilka przykładów konsolidacji. Jakie są standardy kapitału intelektualnego, który prezentuje pełną wartość przedsiębiorstwa, opisujemy w materiale z zakresu controllingu personalnego. Na zakończenie prezentujemy praktyczne zastosowanie formatowania warunkowego w analizie danych sprzedażowych

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 1/2017

Słabe wyniki polskiej gospodarki. Wzrost PKB za 2016 r. może w efekcie nie przekroczyć 3%

Słabe wyniki polskiej gospodarki. Wzrost PKB za 2016 r. może w efekcie nie przekroczyć 3%

Wyniki produkcji przemysłowej to kolejny negatywny sygnał świadczący o tym, że wzrost gospodarczy w IV kwartale prawdopodobnie będzie rozczarowujący, a w całym 2016 r. może być niższy niż 3% – ocenia Marcin Kiepas, główny analityk easyMarkets. Polski sektor przemysłowy notuje coraz gorsze wskaźniki przy coraz lepszych w strefie euro. Spada liczba zamówień i kontraktów eksportowych. W III kwartale tempo...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2017

Przechowywanie akt osobowych będzie krótsze i tańsze

Przechowywanie akt osobowych będzie krótsze i tańsze

Elektroniczne akta pracownicze będą tak samo ważne, jak papierowe. Taką zmianę zakłada projekt regulacji, która skraca okres przechowywania akt osobowych i umożliwia utrzymywanie ich w formie cyfrowej. Nowe przepisy trafiły w poniedziałek do konsultacji społecznych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2017

Urzędy skarbowe takich uprawnień jeszcze nie miały. W styczniu ruszają kontrole w firmach

Przyjazna interpretacja przepisów, domniemanie niewinności przedsiębiorcy, budowanie relacji opartych na zaufaniu i partnerstwie. Prezentacji „przełomowej” konstytucji biznesu wicepremiera Morawieckiego towarzyszyło wiele wzniosłych haseł, ale na ziemię szybko sprowadzają konkrety reformy podatkowej. Urzędy skarbowe w styczniu ruszają z kontrolami, jakich wcześniej nie mogły prowadzić. Kłopoty mogą...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2017

WIBOR 3M – dlaczego tak dużo od niego zależy?

Zawierając umowę kredytową, każdy kredytobiorca otrzymuje harmonogram spłat zaciągniętej pożyczki. Nie każdy natomiast wie, dlaczego wysokość rat się różni. Zmianom jest winny WIBOR.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2017

Współpraca z Kołem Naukowym Controllingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Magazyn objął patronatem młodych pasjonatów controllingu z Koła Naukowego Controllingu i Finansów prężnie działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Mamy nadzieję, że da to czasopismu świeży powiew i nowe spojrzenie na controlling, finanse i rachunkowość zarządczą.

Czytaj więcej
nr 1/2017

Płynność finansowa – łatwiej zapobiegać niż leczyć

Zachowanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia kontynuacji działalności firmy w warunkach gospodarki rynkowej. W związku z tym badanie i ocena płynności finansowej to najważniejsze zadania kadry zarządzającej. Efektem tych analiz jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy jednostka jest zdolna do regulowania na bieżąco zobowiązań. Płynność może też być rozpatrywana w aspekcie...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Wynik finansowy ‑ rozliczenie w księgach rachunkowych

Wynik finansowy - rozliczenie w księgach rachunkowych

Najważniejszym miernikiem określającym rentowność jednostki gospodarczej jest wynik finansowy. Stanowi on efekt działalności przedsiębiorstwa w danym roku finansowym, wykazując wypracowany zysk, kiedy przychody przewyższają koszty lub w przeciwnym przypadku, gdy koszty przewyższają przychody – poniesioną stratę. Wynik finansowy ustala się na podstawie kont wynikowych, wykazując różnicę pomiędzy osiągniętymi...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Konsolidacja na przykładach

Konsolidacja na przykładach

Obowiązkowi konsolidacji sprawozdań finansowych podlegają grupy kapitałowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości/MSSF. W praktyce stopień trudności konsolidacji sprawozdań finansowych zależy od: wielkości i struktury grupy kapitałowej, istnienia udziałów mniejszości (dotyczy sytuacji, w której grupa kapitałowa nie ma 100% kontroli nad jednostką zależną), zmian w strukturze grupy kapitałowej w danym...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Narzędzia pomiaru i sposoby poprawy płynności finansowej

Narzędzia pomiaru i sposoby poprawy płynności finansowej

Płynność finansowa warunkuje istnienie przedsiębiorstw. Jej utrata oznacza brak możliwości spłaty przez tę jednostkę jej zobowiązań krótkoterminowych w wyznaczonych terminach1. Stąd też drastyczny spadek płynności finansowej firmy i dynamicznych. Dokonując pomiaru płynności za pomocą narzędzi statycznych, otrzymuje się informacje o poziomie płynności finansowej przedsiębiorstwa w momencie, w którym...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa a jego dalsze funkcjonowanie

Utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa a jego dalsze funkcjonowanie

Kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych aspektów powadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę najogólniejszą z istniejących definicji płynności finansowej, można przyjąć, że jest to zdolność danej jednostki gospodarczej do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań1. Dlatego też monitorowanie i dbanie o utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Monitorowanie płynności firmy

Monitorowanie płynności finansowej wiąże się ze stałym kontrolowaniem wydatków i wpływów, terminowym regulowaniem zobowiązań, nadzorowaniem należności, utrzymywaniem zapasów na poziomie niezagrażającym przestojami w produkcji, a także innymi czynnikami wpływającymi na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 1/2017

Zarządzanie procesowe w sprzedaży jako narzędzie optymalizacji płynności finansowej

Zarządzanie procesowe w sprzedaży jako narzędzie optymalizacji płynności finansowej

Jakie czynności należą do procesu sprzedaży? Czy sprzedaż kończy się na zleceniu fakturowania, a może na zaksięgowaniu płatności? Jak skutecznie usprawnić proces sprzedaży, żeby w efekcie poprawić ściągalność należności? Odpowiedzi na te pytania wynikają wprost z empirycznego podejścia do zarządzania horyzontalnego i wiążą się z integracją pracy wielu zespołów, monitoringiem przebiegu tego konkretnego...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Jak mierzyć efektywność funkcji zakupów?

Jak mierzyć efektywność funkcji zakupów?

Według wyników badania KPMG tylko 27% zarządzających spółkami dostrzega strategiczną rolę funkcji zakupów. Jednym z powodów jest wyzwanie wielu organizacji dotyczące właściwego opomiarowania efektów pracy obszaru zakupów. Narzędziem rozwiązującym ten problem jest controlling zakupowy tj. przemyślana i adresująca różne perspektywy organizacyjne, metodyka pomiaru efektów pracy funkcji zakupów. Ważne...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa grupa kapitałowa to podmiot prawa podatkowego, który został uregulowany w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa CIT). Podatkowa grupa kapitałowa przynosi wiele korzyści spółkom, które ją tworzą. Istnieje jednak wiele rygorystycznych warunków określonych przez ustawę, które należy spełnić, żeby owa grupa...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Dochody nieujawnione po zmianach – aspekt materialnoprawny

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady opodatkowania przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł. Celem niniejszego artykułu jest ich omówienie oraz wskazanie ryzyka, na jakie są narażeni podatnicy, których te zmiany mogą dotyczyć.

Czytaj więcej
nr 1/2017

Standard raportu kapitału intelektualnego prezentujący pełną wartość przedsiębiorstwa

W gospodarce opartej na wiedzy, z którą obecnie bez wątpienia mamy do czynienia, tradycyjne metody prezentujące wartość przedsiębiorstwa oparte na sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej nie odzwierciedlają pełnej i rzeczywistej jego wartości. Dodatkowo złożoność czynników generujących wartość, zwłaszcza tych zaszytych w trudno mierzalnych obszarach niematerialnych, sprawia, że wartość przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej
nr 1/2017

Formatowanie warunkowe w sprzedaży ‑ zestawy ikon

Jesteśmy wzrokowcami, dlatego – kiedy oglądamy książki – w pierwszej kolejności widzimy zdjęcia, ilustracje, grafiki. Analogicznie jest w przypadku dostarczanych raportów w tabelach, gdzie jedynymi danymi są liczby, a jego graficzną wizualizacją jest na przykład wykres. Excel oddaje do użytku narzędzie do tworzenia efektów wizualnych dla danych. Przyspiesza to i ułatwia porównywanie wartości w zakresie...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.