Narzędzia

nr 1/2017

Formatowanie warunkowe w sprzedaży ‑ zestawy ikon

Jesteśmy wzrokowcami, dlatego – kiedy oglądamy książki – w pierwszej kolejności widzimy zdjęcia, ilustracje, grafiki. Analogicznie jest w przypadku dostarczanych raportów w tabelach, gdzie jedynymi danymi są liczby, a jego graficzną wizualizacją jest na przykład wykres. Excel oddaje do użytku narzędzie do tworzenia efektów wizualnych dla danych. Przyspiesza to i ułatwia porównywanie wartości w zakresie...

Czytaj więcej
nr 11/2016

Funkcje czyli jak zmodyfikować pozyskiwane dane przy użyciu języka SQL

CIRZ_11_32_1.jpg

Język SQL umożliwia dokonywanie szeregu operacji na danych zapisanych w bazie. Na danych liczbowych możemy dokonywać operacji matematycznych, na danych tekstowych (znakowych) usuwać, zamieniać lub wybierać określone znaki a z danych czasowych uzyskiwać syntetyczne informacje. Funkcji grupujących, arytmetycznych, znakowych oraz dat i czasu jest wiele a w zależności od serwera baz danych różnią się one...

Czytaj więcej
nr 10/2016

Trzy zastosowania wykresu punktowego

CiRZ_205_37.jpg

Punkt jest najprostszym sposobem prezentacji danych. Pojedyncza kropka lub element o innym kształcie pozwala na pokazanie odległości od punktu odniesienia (np. początku układu współrzędnych) lub od innych punktów. Zajmuje mało miejsca, zużywa mało atramentu. W jaki sposób wykorzystać najlepiej wykres punktowy?

Czytaj więcej
nr 9/2016

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

CiRZ_09_45.jpg

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje pochodzące z kilku tabel jednocześnie. Aby przy każdej potrzebie aktualizacji wyeliminować konieczność tworzenia zapytania, istnieje możliwość trwałego utworzenia...

Czytaj więcej
Tekst otwarty Promocyjny nr 7/2016

System finansowy jako usługa internetowa

heJJQMx.png

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w...

Czytaj więcej
nr 7/2016

Relacyjna baza danych. Pobieranie danych z kilku tabel

CiRZ_202_29.jpg

Istotą relacyjnego modelu bazy danych jest możliwość jednoczesnego wiązania i pobierania danych z różnych tabel. Dotychczasowe przykłady zaprezentowane w cyklu o SQL odnosiły się do zapytań w ramach jednej tabeli i danych w niej zapisanych. Większość przydatnych informacji natomiast uzyskuje się, czerpiąc jednocześnie dane zapisane w różnych tabelach bazy danych.

Czytaj więcej
nr 7/2016

Modelownie i symulacje a ośrodki odpowiedzialności

CiRZ_202_18.jpg

Przygotowanie modelu procesu biznesowego, a następnie jego symulacja, pozwalają na identyfikację ośrodków odpowiedzialności. Dzieje się tak dlatego, iż BPMN jako język współczesnego biznesu porządkuje procesy w przedsiębiorstwie, a symulacja biznesowa procesu pozwala na estymację jego kosztów i czasu trwania (konsumpcji zasobów).

Czytaj więcej
nr 6/2016

Relacyjna baza danych. Zaawansowane pobieranie danych z użyciem języka SQL

cirz_201_22.jpg

Poprzedni artykuł serii dotyczącej SQL prezentował sposoby i polecenia pozwalające na pobieranie z bazy danych danych unikatowych oraz nadawanie własnych nazw obiektów. W praktyce pobieraniu danych towarzyszy jednoczesne ich filtrowanie (określanie, jakie warunki muszą spełniać dane, które chcemy pozyskać z bazy) oraz układanie wyników w interesującej nas kolejności.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama