Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2022 (styczeń)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 1/2022 - Ewidencja księgowa związana z zamknięciem roku

Ewidencja księgowa związana z zamknięciem roku

Ten rok będzie dla nas przełomowy. Tak naprawdę nikt nie wie, co nas czeka i jakie piętno odciśnie Polski Ład (i parę innych aktów prawnych) na naszej działalności. Z całą pewnością będziemy na bieżąco informować naszych czytelników o tym, co się dzieje i w jakim kierunku zmierzają zmiany i interpretacje kwestii spornych. Tymczasem, nie zapominamy również o sprawach bieżących, dlatego tematem numeru styczniowego wydania magazynu jest ewidencja księgowa związana z zamknięciem roku. Szczegółowej analizie, opatrzonej przykładami, poddaliśmy zagadnienia bardziej podstawowe oraz te, wymagające chwili refleksji, takie jak: szczególne momenty powstania przychodu, sprzedaż usług ciągłych czy przychody niższe od kwoty korekty. Ponadto w wydaniu: rozrachunki z kontrahentami, rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych oraz aktualne regulacje w zakresie określenia rzeczywistego właściciela należności.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup wydanie drukowane Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 1/2022

Co się zmienia w zasadach składania korekty

Od 1 stycznia 2022 r., składając korektę części ewidencyjnej JPK_VAT, nie trzeba dodatkowo składać czynnego żalu. Ograniczona została jednak „skuteczność” takiej korekty. Podatnik nie uniknie odpowiedzialności karnej, składając korektę deklaracji lub ewidencji wtedy, gdy organ podatkowy ujawnił już to przestępstwo lub wykroczenie skarbowe w ramach prowadzonego postępowania albo wszczął już postępowanie....

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2022

MF przypomniał o zmianie zasad doręczeń

Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, a jeśli nie ma takiej możliwości, zgodnie z hierarchią sposobu doręczania pism, określoną w Ordynacji podatkowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2022

W urzędach skarbowych rozpoczynają się dyżury dotyczące Polskiego Ładu

Od 11 stycznia 2022 r. w urzędach skarbowych rozpoczęły się dyżury podatkowe dotyczące Polskiego Ładu. Z dyżuru można skorzystać osobiście lub telefonicznie.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2022

Elektroniczne zawieranie umów dotyczących zatrudnienia

Trwają prace nad ułatwieniem zawierania niektórych umów dotyczących zatrudnienia. Projekt nowej ustawy zakłada możliwość zawierania takich umów za pomocą systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl.

Czytaj więcej
nr 1/2022

Zastosowanie odpisów aktualizujących należności do monitorowania ryzyka kredytowego

Zastosowanie odpisów aktualizujących należności do monitorowania ryzyka kredytowego

Należności handlowe, które przedsiębiorstwo wykazuje w aktywach bieżących, są jedną z kluczowych pozycji uwzględnianych w statycznej ocenie płynności finansowej. Dokładna analiza tak dokonanej oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa skłania do skoncentrowania uwagi na jakości utrzymywanych aktywów, w tym przede wszystkim należności. Jako jakość w tym przypadku, należy rozumieć prawdopodobieństwo...

Czytaj więcej
nr 1/2022

Rezerwy – jak je analizować?

Rezerwy – jak je analizować?

Obowiązek tworzenia rezerw wynika z ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. Dotyczy on podmiotów gospodarczych sporządzających sprawozdania finansowe. Są jednak różne tytuły rezerw i w związku z tym różnie oddziałują one na obraz firmy.

Czytaj więcej
nr 1/2022

Ewidencja księgowa związana z zamknięciem roku

Ewidencja księgowa związana z zamknięciem roku

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli....

Czytaj więcej
nr 1/2022

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami

W obrocie profesjonalnym bardzo rzadko zdarza się tak, że moment realizacji umowy, która dotyczy sprzedaży lub zakupu towaru czy usługi pokrywa się z momentem uregulowania płatności, w związku z czym powstaje rozrachunek. Rozrachunkami można nazwać ogół należności i zobowiązań danej jednostki. Jakie są najważniejsze zasady i regulacje w zakresie ich rozliczania? Prezentujemy przegląd możliwości w tym...

Czytaj więcej
nr 1/2022

Dotacja – rozliczenie w księgach rachunkowych

Dotacja – rozliczenie w księgach rachunkowych

Definicja dotacji określona została w art. 126 ustawy o finansach publicznych – w myśl przepisu, poprzez dotacje można rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania środków z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie...

Czytaj więcej
nr 1/2022

Analiza wpływu wybranych czynników na strukturę kapitałową polskich przedsiębiorstw

Analiza wpływu wybranych czynników na strukturę kapitałową polskich przedsiębiorstw

Firmy funkcjonujące na rynku, w celu sfinansowania swojej działalności, pozyskują kapitał, który tworzy określoną strukturę. Struktura kapitału utożsamia bilansową strukturę pasywów, obejmując kapitał własny i kapitał obcy. Odpowiedni dobór tych źródeł finansowania warunkuje skuteczność podejmowanych decyzji finansowych, determinując wielkość generowanych przez podmioty zysków oraz ich dalszy wzrost....

Czytaj więcej
nr 1/2022

WMS kontra ERP

WMS kontra ERP

Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz systemów klasy WMS i ERP. Systemy te na przestrzeni lat doczekały się wielu zaawansowanych funkcjonalności. Coraz częściej systemy dedykowane np. do obsługi magazynów są wyposażane w funkcje charakterystyczne dla systemów ERP i jednocześnie w drugą stronę – oprogramowanie ERP obejmuje domeny, które do niedawna zarezerwowane były dla bardziej specjalizowanych...

Czytaj więcej
nr 1/2022

Jak określić rzeczywistego właściciela należności – wyrok NSA

Jak określić rzeczywistego właściciela należności – wyrok NSA

Przy określaniu, czy podmiot zagraniczny, któremu wypłacana jest należność (np. odsetki lub należności licencyjne), jest jej rzeczywistym właścicielem (ang. beneficial owner), należy stosować bezpośrednio umowy międzynarodowe. Mają one pierwszeństwo przed definicjami zawartymi w polskich ustawach o podatku dochodowym. W oparciu o treść tych umów należy ustalić, czy możliwe jest zastosowanie niższej...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.