Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, a jeśli nie ma takiej możliwości, zgodnie z hierarchią sposobu doręczania pism, określoną w Ordynacji podatkowej.

Do doręczeń są wykorzystywane dotychczas zgłoszone (na formularzach NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3):

  • dla organizacji – adres siedziby,
  • dla osób fizycznych – polski „adres do korespondencji”, a w przypadku zagranicznego adresu do korespondencji – adres miejsca zamieszkania.

Zgodnie z hierarchią zawartą w Ordynacji podatkowej organ podatkowy:

( 1 ) w pierwszej kolejności doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu podatkowego,

( 2 ) w przypadku braku możliwości doręczenia pisma na adres do doręczeń elektronicznych, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez:

( A ) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo

( B ) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

( 3 ) w przypadku braku możliwości doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych i przez operatora – organ podatkowy doręcza pisma:

( A ) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo

( B ) za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy, lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

( 4 ) w przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w pkt. 3,

( 5 ) w zakresie spraw określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 3f § 4 organ podatkowy może, za zgodą adresata, doręczać pisma przez portal podatkowy.

Przepisy Ordynacji podatkowej, określające zmienione zasady doręczeń, obowiązują od 5 października 2021 r., jednak z komunikatu MF z 31 grudnia 2021 r. wynika, że dopiero w 2022 roku będą stosowane z użyciem adresów do doręczeń zgłoszonych dotychczas przez podatników.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

art. 144 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - Dz.U. z 2021 r. poz.1540; ost. zm. Dz.U z 2021 r. poz. 2328

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.mf.gov.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 6/2022

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2022

Pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość pracowników

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja ma umożliwić pracodawcom prewencyjną kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.