Narzędzia

no. 4/2017

Macierz kosztów transportu

Firma dystrybucyjna, w której transport sprzedawanych towarów jest jednym z głównych i istotnych kosztów, jest na etapie prac nad budżetem na nowy rok. Firma korzysta z 23 różnych firm przewozowych, które dostarczają towary do 20 największych miast Polski.

Read more
no. 4/2017

Harmonogram projektu w formie wykresu Gantta

CiRZ_211_12.jpg

Praca zawsze wymaga dobrej organizacji oraz terminowości wykonywanych zadań. W wysokim sezonie, kiedy projektów jest więcej, nieuniknione staje się planowanie poszczególnych zadań z wyprzedzeniem. Tworząc harmonogram zadań danego projektu, porządkujemy pracę i mamy kontrolę nad jego realizacją. W Excelu możemy wykorzystać do tego wykres słupkowy. Graficzna wersja harmonogramu jest czytelna, pomaga...

Read more
no. 3/2017

Analiza kosztów przy użyciu tabeli przestawnej z zewnętrznej bazy danych

Wszelkie analizy wiążą się z czasochłonnym przygotowaniem raportów bazujących na właściwych danych. Wielokrotnie zdarza się tak, że zestawienia muszą być generowane cyklicznie, zazwyczaj w odstępach miesięcznych. Posługując się tabelą przestawną, analityk może stworzyć narzędzie, które będzie automatycznie pobierało dane z kolejnych okresów. Pozwoli to na wyeliminowanie niepotrzebnych błędów i z pewnością...

Read more
no. 2/2017

Ocena konkurencji w kluczowych czynnikach sukcesu firmy – wykres radarowy

CiRZ_209_30.jpg

Prowadząc firmę, musimy stale kontrolować wszelkie wskaźniki. Ważne jest, żeby sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie lub też z każdym rokiem rosła. Jak wiadomo na wynik sprzedaży wpływa wiele czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, dlatego analiza poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa pozwoli na podjęcie kroków na kolejny rok. Istotnym elementem jest punkt odniesienia, czyli w naszym przypadku...

Read more
no. 1/2017

Formatowanie warunkowe w sprzedaży - zestawy ikon

Jesteśmy wzrokowcami, dlatego – kiedy oglądamy książki – w pierwszej kolejności widzimy zdjęcia, ilustracje, grafiki. Analogicznie jest w przypadku dostarczanych raportów w tabelach, gdzie jedynymi danymi są liczby, a jego graficzną wizualizacją jest na przykład wykres. Excel oddaje do użytku narzędzie do tworzenia efektów wizualnych dla danych. Przyspiesza to i ułatwia porównywanie wartości w zakresie...

Read more
no. 11/2016

Funkcje czyli jak zmodyfikować pozyskiwane dane przy użyciu języka SQL

CIRZ_11_32_1.jpg

Język SQL umożliwia dokonywanie szeregu operacji na danych zapisanych w bazie. Na danych liczbowych możemy dokonywać operacji matematycznych, na danych tekstowych (znakowych) usuwać, zamieniać lub wybierać określone znaki a z danych czasowych uzyskiwać syntetyczne informacje. Funkcji grupujących, arytmetycznych, znakowych oraz dat i czasu jest wiele a w zależności od serwera baz danych różnią się one...

Read more
no. 10/2016

Trzy zastosowania wykresu punktowego

CiRZ_205_37.jpg

Punkt jest najprostszym sposobem prezentacji danych. Pojedyncza kropka lub element o innym kształcie pozwala na pokazanie odległości od punktu odniesienia (np. początku układu współrzędnych) lub od innych punktów. Zajmuje mało miejsca, zużywa mało atramentu. W jaki sposób wykorzystać najlepiej wykres punktowy?

Read more
no. 9/2016

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

CiRZ_09_45.jpg

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje pochodzące z kilku tabel jednocześnie. Aby przy każdej potrzebie aktualizacji wyeliminować konieczność tworzenia zapytania, istnieje możliwość trwałego utworzenia...

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama