Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2006 (wrzesień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 9/2006 -

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Artykuły

Tekst otwarty nr 9/2006

Gospodarka Polski

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2006

Bank Centralny

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2006

Dane i prognozy ekonomiczne

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2006

Konferencja "Budżetowanie i controlling"

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2006

Raport na temat upadłości przedsiębiorstw w Polsce

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2006

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie liderów Kół Praktyków Controllingu

Czytaj więcej
nr 9/2006

Czynnik czasu w operacyjnym budżetowaniu przychodów

Ogólna suma przychodów wyznaczona metodami rentowności kapitału czy też udziału w rynku przedstawia zazwyczaj syntetyczne wartości roczne w perspektywie kilkuletniej. Perspektywa ta jest zgodna z ustalonym w konkretnej firmie okresem planowania strategicznego.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Time Driven Activity Based Costing ‑ najnowsza koncepcja rachunku kosztów działań

Kilkakrotnie na łamach naszego miesięcznika była poruszana problematyka dotycząca nowych rozwiązań w dziedzinie rachunkowości zarządczej Contribution Based Approach oraz Time Driven Activity Based Costing. Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie i rozwinięcie rozważań dotyczących metody Time Driven ABC. Stanowi także polemikę na temat wad i zalet tego rozwiązania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2006

Płać za wyniki

Czy rozpoczyna się era wynagradzania lekarzy za efekty? Doświadczeniami (amerykańskimi, na razie) dzieli się K.H. Fuller – menedżer ds. produktów analitycznych w McKesson Health Solutions.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Określanie zapotrzebowania na kapitał w przedsiębiorstwie

Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa jest pochodną aktywów wykorzystywanych do realizacji jego działalności operacyjnej. Obecnie następuje zmiana podejścia. Przesuwa się środek ciężkości analizy z indywidualnego rozliczania kapitału finansującego poszczególne pozycje aktywów na badanie całości zaangażowanych środków.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Zarządzanie kosztami w małej firmie doradczej

Małe przedsiębiorstwa mają problemy z kontrolą przepływów finansowych. Często wynikają one z niewłaściwej ewidencji i alokacji kosztów działalności1. Jednostki te powinny wdrażać i korzystać z możliwie prostych metod zarządzania kosztami. W ten sposób zaspokoją potrzeby informacyjne służące podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Projektowanie rachunku kosztów działań

Studium przypadku: Zmiany w systemach zarządzania, jakie zachodziły w ostatnich latach, pozwoliły przedsiębiorstwom na usprawnienie ich funkcjonowania. Dzięki temu mogły one efektywnie zaspokajać zmieniające się oczekiwania klientów. Niestety, systemy, które miały gromadzić i dostarczać informacje o funkcjonowaniu firmy w układzie procesowym, nie rozwinęły się tak szybko, jak potrzeby kadry kierowniczej....

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2006

Wzrost wartości firmy

Dlaczego niemieckie przedsiębiorstwa tracą 4 miliardy euro rocznie? O znaczeniu przejrzystości działania dla kreowania wartości firm piszą H. Dröse i L. P. Antonio – specjaliści ds. systemów informacyjnych zarządzania.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2006

Kontrola wewnętrzna a ERP

W jaki sposób systemy informatyczne klasy ERP zmieniają charakter działań kontrolnych? Zagadnienie omawiają eksperci kanadyjskiego producenta oprogramowania Seradex.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Monitoring w jednostkach administrujących lokalami

Kluczowymi wymiarami kondycji finansowej są efektywność i wypłacalność, postrzegane łącznie, a więc pod kątem przepływów pieniężnych. Warunkują one funkcjonowanie podmiotów administrujących lokalami mieszkaniowymi. Poziom ponoszonych przez te podmioty kosztów jest bowiem podstawą ustalania opłat czynszowych.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Balanced Scorecard ‑ system zarządzania strategią

Balanced Scorecard jest kompleksowym narzędziem zarządzania organizacją, integrującym wokół strategii wszelkie istniejące systemy zarządzania. Niestety, dla wielu organizacji Strategiczna Karta Wyników jest przede wszystkim systemem controllingowym monitorującym wskaźniki w czterech perspektywach.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Weryfikacja kryteriów wydzielania ośrodków odpowiedzialności

Studium przypadku: Ustalony na początkowym etapie zmian w przedsiębiorstwie jego schemat organizacyjny ulega stopniowym przekształceniom. Bardzo często nie chodzi tu wyłącznie o zmianę umiejscowienia danej komórki, zlikwidowanie dotychczasowej lub powołanie nowej. Chodzi raczej o nadanie nowych uprawnień i ustalenie nowych zadań.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Jak zaprojektować koncepcję systemu controllingu

Problem: Chcemy zaprojektować koncepcję systemu controllingu dla naszego przedsiębiorstwa. Całość procesu wdrożeniowego będziemy przeprowadzali we własnym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z wielu wad takiego podejścia, ale tak zadecydował zarząd, powołując kilkuosobowy dział. Według jakich zasad w praktyce powinna być projektowana taka koncepcja?

Czytaj więcej
nr 9/2006

Relacje wewnętrzne pomiędzy księgowością a controllingiem

Problem: Dostęp do dobrej informacji jest podstawowym czynnikiem sukcesu organizacji. Czy jednak controllerzy mają możliwość dostarczania zarządowi dobrych informacji? Proszę o wska- zówki dotyczące określania wewnętrznych relacji między księgowością a controllingiem. Wydaje mi się bowiem, iż w tym przypadku jest to zasadnicza sprawa dla przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu procesów

Podstawą właściwego zastosowania benchmarkingu w doskonaleniu procesów jest działanie według jasno wyodrębnionych etapów. Systematyczne działanie według nich w poszczególnych okresach obrachunkowych oraz zintegrowanie z systemami przepływu informacji pozwala na obniżkę kosztów, podniesienie wyników finansowych, eliminację zbędnych działań.

Czytaj więcej
nr 9/2006

System informatyczny jako element przewagi konkurencyjnej

Problem: Wiele przedsiębiorstw stawia sobie obecnie pytanie, czy system informatyczny może im dać trwałą przewagę konkurencyjną. Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się być trywialna – oczywiście, że tak! Czego wobec tego brakuje użytkowanym dziś w przedsiębiorstwach systemom, aby taka przewaga stała się rzeczywista? Przecież większość firm użytkuje różnorodnej klasy systemy informatyczne, a...

Czytaj więcej
nr 9/2006

Wybory menedżerów w warunkach ryzyka

Problem: Interesuje mnie problematyka wyborów dokonywanych przez menedżerów w warunkach ryzyka. Czy można prosić o odniesienie się do tej tematyki? Chodzi przede wszystkim o konieczność równoważenia wpływu ryzyka na sytuację finansową przedsiębiorstwa z oczekiwaniami co do zyskowności jego działalności.

Czytaj więcej
nr 9/2006

Jak wdrożyć controlling w aptece i restauracji

Problem: Jestem kierownikiem działu controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ostatnio prezes firmy kupił aptekę oraz restaurację (oba obiekty są zlokalizowane w centrum dużego miasta). Szef zlecił mi przeniesienie systemu controllingu do jego nowych spółek, czyli restauracji i apteki. Specyfika tych jednostek odbiega jednak od przedsiębiorstwa produkcyjnego. Z tego też względu nie bardzo wiem,...

Czytaj więcej
nr 9/2006

Jak mierzyć wyniki przedsiębiorstwa w różnych przekrojach czasowych

Problem: Czy można prosić o odniesienie się do problematyki kompletności miar gospodarowania wynikami w różnych przekrojach czasowych? Jak od strony praktycznej podejść do tego zagadnienia?

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.