Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 (maj)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 6/2017 - Wycena DCF jako element analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa

Wycena DCF jako element analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa

Tematem numeru jest wycena wartości przedsiębiorstwa. W dwóch przykładach przedstawimy zastosowanie metody DCF do określenia wartości jednostki. W jednym z materiałów nawiązujemy również do wyceny środków trwałych w przedsiębiorstwie. Z punktu widzenia oceny inwestycji przedstawimy przykłady funkcji arkusza kalkulacyjnego służące do tego rodzaju zadań. W dziale controllingu procesów tym razem piszemy o kontroli wewnętrznej i jej wpływie na efektywne zarządzanie firmą. Z zakresu rachunkowości dla controllingu w czerwcowym wydaniu przeczytają Państwo o mechanizmie odwrotnego obciążenia i zasadach podziału zysku – wypłata dywidendy za 2016 r. W nowym dziale o nazwie Międzynarodowe Standardowe będą omawiane poszczególne MSR-y. Na początek wspomnimy o różnicach między polską ustawą o rachunkowości (uor) a międzynarodowymi standardami rachunkowości MSR. Z dziedziny kluczowych wskaźników efektywności omawiamy przykłady KPI w umowie o standard usługi. Z dziedziny narzędziowej o piszemy zastosowaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.PIOZIOMO. W controllingu z paragrafem autor pisze o pozwie postępowaniu upominawczym i nakazowym.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 6/2017

Raport NBP o polskich firmach. Przedsiębiorcy rozważają podniesienie cen

Raport NBP o polskich firmach. Przedsiębiorcy rozważają podniesienie cen

Na początku 2017 r. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się, a wskaźnik oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej kształtował się wyraźnie powyżej swojej długookresowej średniej – wynika z tzw. szybkiego monitoringu NBP dotyczącego sytuacji przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2017

Nowa forma czasowej rejestracji samochodów firmowych

Nowa forma czasowej rejestracji samochodów firmowych

25 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zakłada wdrożenie nowej formy czasowej rejestracji pojazdów dla firm i jednostek badawczych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2017

Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poprawki Senatu

19 kwietnia 2017 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem poprawek legislacyjnych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wprowadzi m.in. zakaz świadczenia przez firmę audytorską usług audytorskich i doradczych wobec tego samego klienta z grupy Jednostek Zainteresowania Publicznego (m.in. spółki publiczne i firmy...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 6/2017

Współczesne Wyzwania Finansów i Rachunkowości

Aktualne problemy rachunkowości drugiej dekady XXI w. były tematem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Współczesne Wyzwania Finansów i Rachunkowości, która odbyła się 27-28 kwietnia 2017 r. w Koninie.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Kluczowe wskaźniki efektywności w umowie o standard usługi

Kluczowe wskaźniki efektywności w umowie o standard usługi

Wyobraź sobie przedsiębiorcę, który – ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, wymogi rynkowe lub inny powód – musi wdrożyć nowatorski system IT. Taka inwestycja zwiększy konkurencyjność na rynku oraz przyczyni się do realizacji zamierzonych celów, stanowi jednak ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i finansowe, dlatego z pomocą przychodzi SLA.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Mechanizm odwrotnego obciążenia

Mechanizm odwrotnego obciążenia

Podstawową zasadą rozliczania podatku VAT jest to, iż obowiązek jego rozliczania leży po stronie sprzedawcy. Istnieją jednak różne sytuacje, w których na nabywcy spoczywa obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Różnice między polską ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami rachunkowości

Od lat trwa postępujący proces dostosowania polskich przepisów do regulacji międzynarodowych w zakresie rachunkowości. Zaobserwować można także fakt, że zarówno krajowe, jak również międzynarodowe przepisy ulegają ciągłym zmianom. Nadal jednak pozostają różnice pomiędzy tymi regulacjami, a to powoduje inną prezentację odpowiednich wartości w sprawozdaniach finansowych.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Wycena DCF jako element analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki z branży opakowań

Wycena DCF jako element analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki z branży opakowań

Analiza fundamentalna stanowi zespół działań, które obejmują swoim zasięgiem badanie zarówno sytuacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej przedsiębiorstwa. Ma ona na celu wyznaczenie „wewnętrznej” wartości firmy. Na cenę akcji na rynku publicznym ma wpływ wiele czynników, które niekoniecznie muszą być związane z wewnętrzną sytuacją spółki, a na przykład z realizacją przez inwestorów instytucjonalnych zysków,...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Wycena środków trwałych w przedsiębiorstwie ‑ teoria i praktyka

W myśl ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Natomiast wydatki na nabycie tych składników majątku, których przewidywany okres użyteczności jest krótszy niż jeden rok, jednostka zalicza do kosztów działalności operacyjnej. Pomiar i wycena stanowią podstawę do generowania informacji użytecznych1...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Funkcje oceny efektywności inwestycji

Funkcje oceny efektywności inwestycji

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru najlepszej pod kątem możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych inwestycji pomocne są liczne mierniki oceny projektów inwestycyjnych. Ich wykorzystanie na etapie analizy zapewnia porównywalność efektów uzyskiwanych z rozważanych inwestycji, nawet znacznie różniących się charakterem i rodzajem. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane mierniki...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF – studium przypadku na przykładzie Sale sp. z o.o.

Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF – studium przypadku na przykładzie Sale sp. z o.o.

Wyceny przedsiębiorstw można dokonać za pomocą różnych metod, jednak najczęściej wykorzystuje się w tym celu metody dochodowe. Wśród ekspertów panuje bowiem przekonanie, że właśnie ta grupa metod najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. Wartość ta wynika ze zdolności firmy do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Z grupy metod dochodowych najbardziej popularną...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Kontrola wewnętrzna, a efektywne zarządzanie organizacją

Nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że kontrola, której przedmiotem są zachodzące w przedsiębiorstwie procesy wraz z ich wynikami w ujęciu rzeczowym i finansowym, to fundamentalna funkcja zarządzania. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że dla zarządzających jednostką najważniejsze jest skuteczne działanie wprowadzonej kontroli.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Pozew w postępowaniu upominawczym czy nakazowym?

Pozew w postępowaniu upominawczym czy nakazowym?

Pozew – środek prawny wszczynający proces, na podstawie którego strona dochodzi swoich roszczeń przed sądem. W niniejszym artykule skupię uwagę na pozwie o zapłatę sumy pieniężnej w dwóch różnych postępowaniach – upominawczym i nakazowym. Często są błędnie uważane za takie same, ponieważ w obydwu może zostać wydany nakaz zapłaty bez przeprowadzania rozprawy. Należy jednak zauważyć, że postępowania...

Czytaj więcej
nr 6/2017

Zasady podziału zysku ‑ wypłata dywidendy za 2016 r.

Zasady podziału zysku - wypłata dywidendy za 2016 r.

Wspólnicy spółki z o.o. (spółki akcyjnej) mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Czytaj więcej
nr 6/2017

Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO oraz WYSZUKAJ.POZIOMO

Osoby uczące się Excela prędzej czy później natrafiają na funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO. To często wyzwanie, które przysparza trudności. Jeśli jednak uda się je opanować, okażą się przyjaznym narzędziem pracy.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.