Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2016 (maj)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 5/2016 - Wycena marki

Wycena marki

Majowy numer magazynu Controlling i Rachunkowość Zarządcza poświęcamy tematowi badania efektywności działań marketingowych i promocyjnych. W jaki sposób zbadać efektywność tych działań w firmie, organizację procesu pomiaru i podstawowe wskaźniki badania skuteczności marketingu w jednostce? Jest to również temat wiodący Forum Informacji Zarządczej 2016, które odbędzie się 19-20 maja w Warszawie i na które serdecznie Państwa zapraszamy. W magazynie z tej dziedziny poruszony został temat metod wyceny marki przedsiębiorstwa. Kolejnym tematem badania wyników marketingowych jest materiał na temat ROMI jako narzędzia controllingu marketingowego. Wewnątrz czytelnicy znajdą ciekawy przykład zarządzania kategoriami produktów w kanałach sprzedaży z opisem macierzy BCG i jej zastosowania. W jaki sposób przygotować budżet na działania promocyjne i reklamowe, aby zrobić to dobrze? – dowiemy się z opracowania z działu budżetowanie. Z dziedziny rachunkowości poruszamy tematy faktoringu oraz odpisów aktualizujących należności. W części narzędzia controllera tym razem artykuł o narzędziu, jakim jest Power Map i jego zastosowaniu do graficznej prezentacji potencjału przyszłych klientów. W aktualnym wydaniu miesięcznika poruszane jest też zagadnienie organizacji procesu sprawozdawczego w grupie kapitałowej oraz controlling zapasów w jednostce. Z działu prawnego tym razem obszerne opracowanie na temat praw autorskich i wartości przemysłowej. Na koniec polecamy rozważania na temat etyki i uczciwości w pracy oraz wartościi norm, jakie powinien przestrzegać dobry pracownik.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 5/2016

Informacja Zarządcza

Informacja Zarządcza

Już w maju odsłona nowego dwumiesięcznika o tytule Informacja Zarządcza (rzetelne dane – skuteczne narzędzia – trafne decyzje). Dzięki niemu poznają Państwo dostępne na rynku rozwiązania BI i BigData, nauczą się, jak budować własne narzędzia raportowe i budżetowe oraz umocnią swoje umiejętności narzędziowe i wykorzystanie ich w codziennej pracy.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2016

Wsparcie PKO Banku Polskiego w realizacji procesu budżetowania i prognozowania

Wsparcie PKO Banku Polskiego w realizacji procesu budżetowania i prognozowania

Wdrożony system usprawnia proces budżetowania, prognozowania i monitorowania wykonania planu PKO Banku Polskiego oraz Grupy Kapitałowej PKO.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 5/2016

Lider Księgowości 2016 – relacja z konkursu

– Księgowy nie jest już tylko rejestratorem. Jest sternikiem, dzięki któremu firma nie trafia na mielizny i omija góry lodowe w postaci podatków – takimi słowami dr Teresa Cebrowska rozpoczęła uroczystą Galę Finałową konkursu Lider Księgowości 2016, która odbyła się 8 kwietnia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Controlling zapasów

Controlling zapasów

Dla sprawnego przeprowadzenia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie niezbędne jest dbanie o odpowiedni poziom zapasów magazynowych umożliwiających niezawodne i bezkonfliktowe realizowanie produkcji. Pomocnym instrumentem w kontroli struktury i wielkości zamówień jest analiza optymalizacji wielkości zamówień. Pozwala ona na natychmiastowe dostosowanie rozmiaru produkcji do przeciętnej wielkości...

Czytaj więcej
nr 5/2016

Odpisy aktualizujące należności

Odpisy aktualizujące należności

Każdy podmiot gospodarczy prowadzący księgi rachunkowe jest zobowiązany na koniec każdego roku obrotowego dokonać wyceny aktywów i pasywów, stosując w tym celu zasadę ostrożności. Aby w sposób wierny i rzetelny przedstawić sytuację majątkowo-finansową spółki, należy dokonać szeregu czynności. Niewątpliwie jedną z nich jest przeanalizowanie struktury należności nie tylko pod kątem przyszłych przepływów...

Czytaj więcej
nr 5/2016

Faktoring jako sposób na zachowanie płynności finansowej

Faktoring jako sposób na zachowanie płynności finansowej

Faktoring pozwala firmom poprawić płynność finansową, umożliwiając im uzyskanie środków finansowych wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności. Firmę, której przysługuje wierzytelność od kontrahenta z tytułu dokonania sprzedaży towarów lub wykonania usługi, nazywamy faktorantem. Wyspecjalizowane jednostki gospodarcze skupujące wierzytelności (najczęściej banki) nazywamy faktorami....

Czytaj więcej
nr 5/2016

KPI a system zarządzania przez cele

KPI a system zarządzania przez cele

Pisanie o wskaźnikach KPI (ang. Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności) należy poprzedzić kilkoma definicjami, gdyż rozrzut postrzegania tej formy śledzenia stanu organizacji jest dość duży.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Wycena marki na przykładzie „Dobry smak”

Wycena marki na przykładzie „Dobry smak”

W warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej coraz większą rolę w kreowaniu przewagi konkurencyjnej firmy odgrywają zasoby niematerialne. Szczególnym rodzajem tej grupy aktywów jest marka, często uznawana za kluczowy czynnik w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży jest dziedziną stanowiącą punkt pośredni między marketingiem a logistyką przedsiębiorstwa. Proces ten, poprzez wykorzystywanie wiedzy na temat klientów i ich preferencji zakupowych, pozwala na takie opracowanie struktury asortymentowej produktów, która umożliwi osiągnięcie jak największych zysków ze sprzedaży przy jednoczesnej minimalizacji kosztów...

Czytaj więcej
nr 5/2016

Zrób to dobrze! Budżet marketingowy w jednostce

Zrób to dobrze! Budżet marketingowy w jednostce

Zwyczajowo osoby odpowiedzialne za marketing i księgowość spierają się w kwestii budżetu. Tym pierwszym zarzuca się nierozumienie sytuacji finansowej firmy, tym drugim – nierozumienie sytuacji rynkowej. Wyjściem z impasu jest obopólna nauka. Jeśli więc czytasz ten artykuł, jesteś na dobrej drodze!

Czytaj więcej
nr 5/2016

Organizacja procesu sprawozdawczego w grupie kapitałowej

Organizacja procesu sprawozdawczego w grupie kapitałowej

Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych muszą z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować, a następnie zrealizować proces sprawozdawczy, czyli zadbać o następujące działania: zakończenie księgowań w księgach rachunkowych i ich wstępne „zamknięcie” (brak dalszych księgowań do czasu zakończenia audytu sprawozdania finansowego), przygotowanie wstępnej wersji sprawozdania finansowego, współpraca...

Czytaj więcej
nr 5/2016

Prawa autorskie i własność przemysłowa

Prawa autorskie i własność przemysłowa

Czym jest prawo autorskie? Prawo autorskie jest zbiorem norm prawnych, których przedmiotem jest ochrona twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. Są to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przez siebie dzieła. Ważnym jest fakt, że prawa osobiste nigdy nie wygasają oraz nie ma możliwości ich przeniesienia na inne osoby. Prawa majątkowe zaś są zbywalne i podlegają dziedziczeniu,...

Czytaj więcej
nr 5/2016

Power Map jako graficzne narzędzie do prezentacji potencjału przyszłych klientów

Power Map jako graficzne narzędzie do prezentacji potencjału przyszłych klientów

Firma na podstawie przeprowadzonych akcji marketingowych, których głównym celem było pozyskanie leadów nowych potencjalnych klientów, pozyskała dane z poszczególnych województw Polski. Kolejnym zadaniem jest przedstawienie zebranych danych w sposób interesujący oraz czytelny. Czy zrobić to przy użyciu zwykłej tabeli w Excelu? Oczywiście można, ale czy będzie to interesujące? Czy nie ciekawszym sposobem...

Czytaj więcej
nr 5/2016

ROMI jako narzędzie controllingu marketingowego

ROMI jako narzędzie controllingu marketingowego

Powstanie wskaźnika ROMI (Return On Marketing Investment) wynikało z potrzeby przełożenia efektów działalności marketingowej na wskaźniki typowo ekonomiczne i dokonania ich oceny za pomocą mierników finansowych. Wskaźnik ten, chociaż nieidealny, stanowi złoty środek między orientacją sprzedażową a marketingową, koncentrując się na tym, co najważniejsze z perspektywy działania przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
nr 5/2016

Jestem etyczny – o uczciwości w pracy

Jestem etyczny – o uczciwości w pracy

ETYKA (ethics) – jedna z dziedzin filozofii, ukazująca różnice między dobrem a złem. Słowo to wywodzi się z greckiego „ethos” i oznacza zwyczaj, obyczaj. Dziedzina wiedzy, która zajmuje się obszarem związanym z uczciwością w życiu codziennym i zawodowym. Ma  na celu sprecyzowanie określonych sposobów zachowania, ustalenie wskaźników oceny postępowania oraz wyznaczenie...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.