Zwyczajowo osoby odpowiedzialne za marketing i księgowość spierają się w kwestii budżetu. Tym pierwszym zarzuca się nierozumienie sytuacji finansowej firmy, tym drugim – nierozumienie sytuacji rynkowej. Wyjściem z impasu jest obopólna nauka. Jeśli więc czytasz ten artykuł, jesteś na dobrej drodze!

Budżet marketingu jest nie tylko niezbędnym elementem planu marketingowego, miejscem planowania kosztów marketingowych, ale przede wszystkim przestrzenią, w której konfrontuje się planowane koszty i efekty. To również baza wyjściowa do analizy i kontroli efektywności prowadzonych działań.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement