Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży jest dziedziną stanowiącą punkt pośredni między marketingiem a logistyką przedsiębiorstwa. Proces ten, poprzez wykorzystywanie wiedzy na temat klientów i ich preferencji zakupowych, pozwala na takie opracowanie struktury asortymentowej produktów, która umożliwi osiągnięcie jak największych zysków ze sprzedaży przy jednoczesnej minimalizacji kosztów działań.

Czym jest zarządzanie kategoriami produktów?

Zrozumienie, na czym polega proces zarządzania kategoriami produktów, wymaga zdefiniowania, czym jest kategoria produktu. Najogólniej można powiedzieć, że terminem tym określa się pewną grupę produktów (lub usług), które są ze sobą w jakimś stopniu powiązane i które konsumenci postrzegają jako substytuty, jeśli chodzi o sposoby zaspokajania ich potrzeb. Kategoria produktów może różnić się ceną, jakością lub marką, ale ważne jest to, że wchodzące w jej skład produkty zaspokajają tę samą lub podobną potrzebę nabywcy. Istotą zarządzania kategoriami produktów jest zatem takie określenie asortymentu przedsiębiorstwa, by poszczególne rodzaje produktów znajdowały się w koszyku zakupowym nabywcy, gwarantując jego satysfakcję. Zarządzanie kategoriami produktów ma na celu określenie, jaka oferta produktów będzie najbardziej korzystna z perspektywy klientów, a jednocześnie będzie najlepiej sprzedawała się w danym kanale sprzedaży (tradycyjnym lub nowoczesnym).

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement