Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3-4/2023 (marzec-kwiecień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 3-4/2023 - Restrukturyzacja w świetle przepisów UoR, MSR 37 oraz KSR 6

Restrukturyzacja w świetle przepisów UoR, MSR 37 oraz KSR 6

Niestety, w ostatnich miesiącach coraz częściej słyszymy o zwolnieniach grupowych. Ma to oczywiście związek z wysoką inflacją oraz recesją, które bardzo mocno oddziałują na bieżącą działalność wielu firm. Kryzys dotarł wszędzie, nawet do branż, które jeszcze niedawno uznawano za zieloną wyspę, jak chociażby przedsiębiorstwa z sektora IT. Trudno o lepszy moment do przyswojenia przepisów krajowych, jak i międzynarodowych dotyczących restrukturyzacji, która choć jest pojęciem szerszym niż zwolnienia grupowe, to w praktyce gospodarczej często odnosi się właśnie do kosztów zwolnień grupowych. Tematem numeru bieżącego wydania magazynu jest nieprzypadkowo restrukturyzacja w świetle przepisów UoR, MSR 37 oraz KSR 6, czyli podstawowych aktów o niej traktujących. Są one wyjątkowo istotne, ponieważ zawierają szczególne wytyczne dotyczące planu restrukturyzacji, jaki należy opracować. Polecam Państwa uwadze praktyczny artykuł Mateusza Cybulskiego, który przeprowadzi Państwa przez najważniejsze wymagania w tym zakresie. Ponadto w numerze: sponsoring sportowy w księgach rachunkowych, KPI w zarządzaniu jakością spółki oraz opodatkowanie zysku w spółkach osobowych.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF Kup wydanie drukowane

Artykuły

nr 3-4/2023

Zmienią się przepisy o przesyłaniu oświadczeń płatnika w zakresie PIT i CIT

Zmienią się przepisy o przesyłaniu oświadczeń płatnika w zakresie PIT i CIT

Płatnicy CIT i PIT są zobowiązani do składania oświadczenia m.in. o posiadaniu dokumentów wymaganych dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Regulacja dotyczy przede wszystkim płatników podatku u źródła. MF opublikowało projekty rozporządzeń, na nowo regulujące sposób przesyłania tych...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Sprawozdania finansowe są sporządzane w "regulaminowym" terminie do 31 marca, ale CIT‑8 już do 30 czerwca 2023 r.

Rok 2023 jest pierwszym po kilku latach, gdy Ministerstwo Finansów nie przesuwa rozporządzeniami terminów obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Przesunięty natomiast (do 30 czerwca 2023 r.) będzie najprawdopodobniej termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. Projekt rozporządzenia w tej sprawie znajduje się obecnie na etapie konsultacji...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Fiskus dowie się o sprzedaży dokonywanej na platformach cyfrowych

Fiskus dowie się o sprzedaży dokonywanej na platformach cyfrowych

Prowadzący platformy cyfrowe będą mieli obowiązek przekazywania organom podatkowym danych o sprzedawcach działających z pomocą tych platform. Dzięki temu państwa członkowskie uzyskają informacje o transakcjach realizowanych za pośrednictwem platform, które powinny być u nich opodatkowane VAT.

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

KPI w zarządzaniu jakością spółki

KPI w zarządzaniu jakością spółki

Kluczowe wskaźniki wydajności to rodzaj miernika wydajności biznesowej. Wyznaczanie KPI pomaga określić ilościowo, co chcemy osiągnąć i do kiedy, więc są one naprawdę przydatne, aby sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich własnych celów, które zdefiniowane są poprzez misję i wizję organizacji. Każda spółka ma inne oczekiwania wobec własnej działalności i dla każdego inne rzeczy...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanej wartości bieżącej (APV)

Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanej wartości bieżącej (APV)

Wyceny przedsiębiorstwa można dokonać za pomocą co najmniej kilku metod. Najczęściej używa się i opisuje w literaturze metodę DCF, metodę zdyskontowanych dywidend czy metodę zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA). W niniejszym artykule skupiono się jednak na jeszcze innej metodzie, a mianowicie wycenie przedsiębiorstwa metodą skorygowanej wartości bieżącej (APV), która podobnie jak metoda DCF (zdyskontowanych...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Analiza efektywności marketingu. 10 KPIs w modelu lead‑generation

Analiza efektywności marketingu. 10 KPIs w modelu lead-generation

Marketerzy proponują, aby do kampanii opracowywać osobne wskaźniki efektywności. I chociaż na poziomie operacyjnym to dobre rozwiązanie, to z punktu widzenia strategicznego controllingu, bez ustandaryzowanych KPIs nie ma mowy o rzetelnej analityce.

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Koszty stałe i zmienne w logistycznym rachunku kosztów

Koszty stałe i zmienne w logistycznym rachunku kosztów

Ogólną funkcją rachunku kosztów jest funkcja informacyjna. Informacje generowane przez rachunek kosztów są potrzebne między innymi do ustalenia kosztów wytworzenia wyrobów czy świadczenia usług, wyceny zapasów, ustalenia cen sprzedaży wyrobów i usług, kontroli działalności oraz oceny skuteczności i efektywności gospodarowania. W rachunkowości zarządczej koszty są jedną z głównych kategorii decyzyjnych...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Sponsoring sportowy w księgach rachunkowych

Sponsoring sportowy w księgach rachunkowych

Jednostki na różne sposoby próbują dotrzeć do potencjalnych klientów, przy czym wykorzystują wszelkie możliwe formy reklamy i marketingu. Jednym z takich narzędzi jest właśnie sponsoring. W dzisiejszych czasach jest on coraz bardziej popularną formą reklamy. Głównym celem sponsoringu jest przeniesienie na sponsora pozytywnego obrazu sponsorowanego. Forma ta jest o tyle ciekawa, że obie strony mogą...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Opodatkowanie zysku w spółce osobowej

Opodatkowanie zysku w spółce osobowej

Co do zasady, spółki komandytowe uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. Innymi słowy – spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo.

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym, czyli MSR 10 w teorii i praktyce

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym, czyli MSR 10 w teorii i praktyce

Zamknięcie roku w finansach jest niezwykle newralgicznym czasem, gdy warto zaznajomić się z MSR 10 i zasadami, jakie według tego standardu obowiązują w przypadku różnych zdarzeń następujących po dniu bilansowym. Wszystkie transakcje i salda powstałe w okresie sprawozdawczym jednostki są wykazywane w sprawozdaniu finansowym przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości....

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Restrukturyzacja w świetle przepisów UoR, MSR 37 oraz KSR 6

Restrukturyzacja w świetle przepisów UoR, MSR 37 oraz KSR 6

Zwolnienia grupowe to pojęcie coraz częściej słyszane w ostatnich miesiącach. Ma to oczywiście związek z wysoką inflacją oraz recesją, które bardzo mocno oddziałują na bieżącą działalność wielu firm. Kryzys dotarł nawet do branż, które jeszcze niedawno uznawano za zieloną wyspę, jak chociażby przedsiębiorstwa z sektora IT. Wśród podmiotów, które zdecydowały się na zwolnienia grupowe jednym tchem można...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Grupa spółek w praktyce

Grupa spółek w praktyce

Grupa spółek, obejmująca spółkę dominującą wraz ze spółkami zależnymi, tworzy strukturę holdingową. Celem jej tworzenia jest przyjęcie przez uczestniczące w niej spółki wspólnej strategii rynkowej, umożliwiającej ustalenie interesu gospodarczego całej grupy. Istotną kwestią funkcjonowania grupy spółek jest wykorzystywanie przez te podmioty instytucji prawnej „wiążących poleceń”. Zasady ich wydawania,...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Rola coachingu w doskonaleniu kompetencji

Rola coachingu w doskonaleniu kompetencji

Człowiek jest podstawą każdej organizacji. Indywidualne cechy każdego człowieka, jego wiedza, kompetencje, umiejętności, gotowość do uczenia się przez całe życie oraz łatwość adaptacji do zmian stanowią obecnie przewagę konkurencyjną podmiotów. Rozwój potencjału ludzkiego jest możliwy na wiele sposobów poprzez metody tutoringowe, mentoringowe czy coachingowe. Praktyka coachingu, jako jednej z metod...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Wynagrodzenie dla członka zarządu czy dla wspólnika z art. 176 KSH?

Wynagrodzenie dla członka zarządu czy dla wspólnika z art. 176 KSH?

W jaki sposób wynagradzać członka zarządu lub wspólnika – to pytanie zadają sobie w ostatnim czasie właściciele spółek. Dylemat ten ma dwa podłoża – z jednej strony wynagrodzenie dla członka zarządu pod kątem podatkowo-zusowskim jest droższe od wynagrodzenia wspólnika z art. 176 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Z drugiej jednak strony, wynagrodzenie z art. 176 KSH powoduje wiele problemów praktycznych...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Planowanie CAPEX wsparte narzędziami

Planowanie wydatków kapitałowych i nakładów inwestycyjnych to bardzo ważne części procesu planowania finansowego. Ze względu na swoją specyfikę te elementy są dość często pomijane lub realizowane poza procesem budżetowym.

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

ETL ‑ czyli co zrobić z danymi, zanim dotrą do aplikacji analitycznej, Business Intelligence

Zanim zaczniemy analizować dane w aplikacji BI, zanim zaczniemy wyciągać wnioski z danych i podejmować decyzje biznesowe, musimy zadbać o ich jakość. Często zdarza się, że kiedy klient zdecyduje się na wdrożenie narzędzia do wizualizacji danych, okazuje się, że zapomniał o tym jednym ważnym kroku lub być może go zrobił, ale nie do końca zgodnie z najlepszymi praktykami.

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Agile Finance ‑ podnieś zwinność finansów w swojej organizacji!

W badaniu 2022 CFO Benchmarks, zapytano dyrektorów finansowych i innych liderów finansów, jakie są ich najważniejsze priorytety w zakresie transformacji cyfrowej. Blisko połowa respondentów odpowiedziała, że obecnie jest to przyspieszenie procesu analizy (48%) i zwiększenie dostępności danych (55%). Celem rozwoju tych możliwości jest podniesienie elastyczności w organizacji i horyzontalności realizowanych...

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Praca zdalna w Dzienniku Ustaw ‑ czy będzie lepiej? Dla kogo?

Praca zdalna w Dzienniku Ustaw - czy będzie lepiej? Dla kogo?

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem niepewności. Z pewnością będą kojarzone z pandemią Covid, ograniczeniami w poruszaniu się oraz przede wszystkim pracą zdalną. Ale co tak naprawdę kryje się pod pojęciem pracy zdalnej? Co się zmieni? I co zmiany te będą oznaczać dla pracowników i pracodawców?

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Dyrektywa Omnibus, czyli o zmianach istotnych dla branży e‑commerce

Dyrektywa Omnibus, czyli o zmianach istotnych dla branży e-commerce

Czego dotyczy dyrektywa Omnibus? Jakie obowiązki nakłada ona na przedsiębiorców? Jakie mogą być konsekwencje braku przestrzegania nowych wymogów?

Czytaj więcej
nr 3-4/2023

Przegląd rekomendacji KSR dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych za 2022 r.

Przegląd rekomendacji KSR dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych za 2022 r.

Niepewność otoczenia gospodarczego – spowodowana głównie agresją Rosji na Ukrainę, ale również pandemią COVID-19, inflacją, rosnącymi kosztami surowców i pracy, sytuacją na rynku energii i ciepła – wymaga uwzględnienia nie tylko w księgach rachunkowych, ale przede wszystkim w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu z działalności. Komitet Standardów Rachunkowości...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.