Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2018 (marzec)

CiRZ_03_2018.jpg

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

Wdrażanie controllingu w organizacji to niezwykle złożony i skomplikowany proces, z którym mierzymy się w marcowym numerze magazynu. Piszemy m.in. o tym, jak zaplanować proces wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie, jak go skutecznie przeprowadzić oraz jakie główne przeszkody można w tym procesie napotkać. Podejmujemy również temat wdrożenia nowego pracownika działu controllingu do organizacji – to niezwykle ważny proces dla zapewnienia prawidłowego działania systemu controllingu. W obszarze controllingu z paragrafem znajdą Państwo materiał o zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r. Z kolei z zakresu rachunkowości dla controllingu tym razem omawiamy ewidencję zdarzeń, które nastąpiły na przełomie roku według uor i KSR 7 oraz prezentujemy drugą część obszernego materiału zawierającego interpretacje PIBR, KNA oraz KNF dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach. W controllingu procesów znajdą Państwo case study, w jaki sposób wycenić relacje firmy z dostawcami, a w dziale Międzynarodowe Standardy Rachunkowości prezentujemy KSR 8, czyli działalność deweloperską.Jestem przekonany, że każdy z naszych Czytelników również w tym wydaniu znajdzie coś interesującego dla siebie.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 3/2018

Firmowy samochód używany prywatnie przez wspólnika spółki osobowej – rozliczenie PIT

CIRZ_222_02.jpg

Wspólnicy spółek osobowych, którzy wykorzystują samochody będące własnością spółki do celów prywatnych, uzyskują w ten sposób nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem po stronie wspólnika przychodu. W sytuacji gdy wspólnik nie jest jednocześnie pracownikiem spółki, powstały przychód należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Czytaj więcej
nr 3/2018

Rejestr podatników VAT 2018 – jak sprawdzić kontrahenta

CIRZ_222_03.jpg

Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej wyszukiwarkę podatników VAT, a także podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru jako podatników VAT. Jest to element tzw. ustawy STIR, która ma pomóc w zwalczaniu wyłudzeń VAT i oszustw podatkowych.

Czytaj więcej
nr 3/2018

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

CIRZ_222_06.jpg

Sprawnie zarządzana organizacja funkcjonuje, opierając się na wyznaczonych celach, w sensie organizacyjnym, kadrowym, jakościowym i ilościowym. Każda jednostka gospodarcza jest inna, ma inną kulturę zarządzania, inny sposób na przetrwanie, zarządzanie zasobami i walkę rynkową. Controlling determinuje podejmowanie decyzji zarządczych, dlatego jest jedyny i niepowtarzalny dla danej organizacji. Etapy...

Czytaj więcej
nr 3/2018

Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie

CIRZ_222_10.jpg

Controlling jest coraz bardziej popularny i doceniany. Jak rozumieć to pojęcie? W jaki sposób go wdrażać i co się z tym wiąże?

Czytaj więcej
nr 3/2018

Pułapki przy wdrażaniu controllingu w dojrzałych organizacjach

CIRZ_222_17.jpg

W pewnym momencie działalności firmy dotychczasowe instrumenty controllingowe okazują się niewystarczające. Dla dalszego rozwoju firmy niezbędne jest wówczas wdrożenie rozwiązań systemowych. Jak robić to dobrze?

Czytaj więcej
nr 3/2018

Proces wdrożenia pracownika controllingu jako podstawa sprawnego działania tego systemu w organizacji

CIRZ_222_14.jpg

Bardzo ważnym aspektem przyjmowania nowego pracownika jest dokładne wdrożenie go w zakres obowiązków oraz przedstawienie mu zasad i sposobu funkcjonowania jednostki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku działu controllingu. Controller powinien znać całą organizację oraz wszystkie zachodzące w niej procesy. Pozwoli to na szybsze odnalezienie się w nowym miejscu pracy. Niesie to również korzyści dla...

Czytaj więcej
nr 3/2018

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie – za i przeciw

CIRZ_222_21.jpg

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem controllingu oraz informacji zarządczej. Firmy dążą bowiem do stworzenia wewnętrznego systemu raportowania, który pomoże im w realizacji głównego celu, do którego zostały powołane, czyli maksymalizacji zysków przy minimalizacji nakładów. Współczesny controlling dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi wspomagających zarządzanie, dlatego tak ważne jest wdrożenie...

Czytaj więcej
nr 3/2018

Jak wycenić wartość relacji firmy produkcyjnej z dostawcami

CIRZ_222_24.jpg

Bez wątpienia współpraca z zaufanymi partnerami biznesowymi niesie ze sobą korzyści, stąd tak istotne jest właściwe określenie wartości dla przedsiębiorstwa wynikającej z posiadania stałych dostawców. Problemem jednak jest ujęcie tych korzyści w konkretne wartości liczbowe. W pierwszej części artykułu zostały zidentyfikowane zarówno koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa w związku z pozyskaniem dostawców,...

Czytaj więcej
nr 3/2018

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 roku

CIRZ_222_28.jpg

Początek 2018 r. to czas wielkich zmian w prawie pracy. Nowelizacja dotyczy głównie nowych zasad opłacania i rozliczania składek oraz nowych zasad zatrudniania cudzoziemców; zmianie uległa również wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także stawka godzinowa za umowę zlecenie. Poniżej przedstawię najbardziej kluczowe zmiany, które powinien znać każdy pracodawca.

Czytaj więcej
nr 3/2018

Interpretacje PIBR, KNA oraz KNF dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach ‑ część 2

CIRZ_222_34.jpg

21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG...

Czytaj więcej
nr 3/2018

Ewidencja zdarzeń, które nastąpiły na przełomie roku wg uor i KSR 7 ‑ przykład

CIRZ_222_40.jpg

Przedsiębiorstwa bez wytchnienia działają przez cały czas, dokonując różnego rodzaju operacji gospodarczych, naturalne zatem jest występowanie faktur na przełomie roku obrotowego jednostki. Fakt ten nierzadko budzi wiele wątpliwości i niejasności wśród księgowych co do odpowiedniego ujęcia w określonym terminie danej faktury w księgach rachunkowych. Należy więc zadać sobie pytanie, jak ewidencjonować...

Czytaj więcej
nr 3/2018

KSR 8 ‑ działalność deweloperska

CIRZ_222_44.jpg

Charakter działalności deweloperskich jest na tyle specyficzny, że sposób interpretacji i ujmowania jej w księgach rachunkowych został oddzielnie opisany w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 8. Standard został wprowadzony stosunkowo niedawno i miał zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. KSR nr 8 odnosi się do każdej działalności deweloperskiej,...

Czytaj więcej

Reklama