Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 (grudzień)

CiRZ_231.jpg

Efektywna wizualizacja informacji zarządczej

Oczywistym jest, że aby dobrze zarządzać biznesem trzeba mieć możliwie szybko zebrane informacje, zaprezentowane w najbardziej czytelny sposób. W bieżącym wydaniu magazynu próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym są czytelnie zaprezentowane dane. Jasne jest również, że warto korzystać z takich narzędzi, które umożliwią przedstawienie informacji w najbardziej przyjaznej formie, czyli zastosowanie odpowiedniej wizualizacji. Zasady tworzenia skutecznych wizualizacji są dość intuicyjne oraz znane większości autorów i sprawozdań. Jednak nazywamy je raz jeszcze, dla przypomnienia i punktu wyjścia w szukaniu odpowiedzi na pytania: Skoro to takie proste, to skąd problem z prezentacją niektórych danych? Jakich błędów należy się wystrzegać? Jakie wizualizacje są prawi­dłowe, a jakie nie? Zachęcam gorąco do lektury artykułu Marii Chochorek, w którym znajdą Państwo odpowiedzi na powyższe pytania.

Ponadto w numerze piszemy o uldze badawczo-rozwojowej, która funkcjonuje w Polsce już od dwóch lat, a nadal nie jest w pełni wykorzystywana przez przedsiębiorców mimo faktycznych oszczędności, które może przynieść. Może nie warto powstrzymywać się przed wdrożeniem innowacji i podjąć próbę zrozumienia wymogów dokumentacyjno-ewidencyjnych? Korzyści mogą być wymierne.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 12/2018

Wydawnictwo Naukowe PWN wybiera IQControl

CiRZ_231_02.jpg
Grupa PWN zdecydowała się na wdrożenie systemu controllingu finansowego IQControl, którego dostawcą jest firma redIQ sp. z o.o.
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2018

Planowane uproszczenia w rachunkowości od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu).
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2018

E‑sprawozdania – więcej obowiązków przedsiębiorców

Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2018

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy będą mogli opłacać niższe składki ZUS, które będą uzależnione od osiągniętych przychodów. Z nowych preferencji będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które spełnią określone warunki. Natomiast nie będą mogli z nich skorzystać np. wspólnicy spółek osobowych.
Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 12/2018

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów, członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej
nr 12/2018

Wizualizacja informacji zarządczej – proste, a jednak nie do końca

CiRZ_231_08.jpg

Aby prawidłowo zarządzać jednostką, należy mieć możliwie szybko zebrane informacje, zaprezentowane w najbardziej czytelny sposób. Najlepiej to zrobić za pomocą nowoczesnych metod zarządzania, wspieranych przez najnowsze technologie. Ponieważ w większości jesteśmy wzrokowcami, w pierwszej kolejności widzimy ilustracje, zdjęcia, grafiki czy wykresy. Jakie są najważniejsze zasady prezentowania informacji...

Czytaj więcej
nr 12/2018

Koszty niezrealizowanych projektów

CiRZ_231_13.jpg
Rozwój firmy często wiąże się z rozpoczęciem przez jednostkę nowych projektów, które w przyszłości mają przynieść korzyści. Zdarzają się jednak przypadki, że przedsiębiorstwo z przyczyn ekonomicznych musi zrezygnować z dalszej pracy nad projektem. Jak zatem rozliczyć poczynione wydatki związane z niezakończoną inwestycją i czy mogą one zostać zaliczone do kosztów podatkowych?
Czytaj więcej
nr 12/2018

Ulga B+R – problem księgowych czy szansa dla polskich przedsiębiorstw?

CiRZ_231_16.jpg
Każdy prowadzący działalność zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju biznesu. Jednak często przed wdrożeniem innowacji powstrzymują przedsiębiorców skomplikowane wymogi dokumentacyjno-ewidencyjne oraz problemy, które mogą pojawić się już na etapie wdrażania.
Czytaj więcej
nr 12/2018

Procesy inflacyjne

CiRZ_231_45.jpg

Inflacja to kumulatywny proces wzrostu ogólnego poziomu cen o ciągłym charakterze, związanym z zaburzeniami właściwego funkcjonowania mechanizmu społeczno-gospodarczego. Definicja ta wymaga łącznego spełnienia wszystkich wymienionych w niej kryteriów. Jaki proces jest inflacją, a jaki nią nie jest? Jaki wpływ na poziom inflacji mają oczekiwania inflacyjne? Jak można walczyć z inflacją?

Czytaj więcej
nr 12/2018

Testy na utratę wartości aktywów – case study

CiRZ_231_31.jpg

Zgodnie z prawem bilansowym wycena aktywów w bilansie powinna być poddawana regularnej ocenie. W sytuacji, gdy pojawią się przesłanki wskazujące na utratę wartości składników bilansu, należy dokonać stosownych odpisów aktualizujących ich wartość. Aby określić, czy taki spadek wartości miał miejsce, wykonuje się testy na utratę wartości aktywów, które stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu....

Czytaj więcej
nr 12/2018

MSSF 13 – wycena wartości godziwej

CiRZ_231_20.jpg

Proces wyceny jest niezwykle ważny w każdej jednostce, gdyż ustala on kwoty pieniężne poszczególnych składników majątku firmy, które wykazane są w sprawozdaniu finansowym. Wartość godziwa stanowi jedną z możliwych metod wyceny. W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej nr 13 – wycena wartości godziwej znajdziemy sposoby określania wartości godziwej, możliwe techniki wyceny oraz sposoby...

Czytaj więcej
nr 12/2018

Tabele – formatowanie liczb

CiRZ_231_35.jpg

Tabele są podstawowym narzędziem w Excelu. Bez nich nie uda się żadne zestawienie ani analiza. Wszystko jedno, czy pracuje się w obszarze controllingu, finansów czy rachunkowości, dane zawsze układa się w tabelach. Warto zatem poświęcić kilka chwil, aby dane prezentowane w tabeli były przejrzyste i czytelne. Pierwszym krokiem jest odpowiednie sformatowanie liczb, które są podstawą każdej tabeli.

Czytaj więcej
nr 12/2018

Stopa zwrotu z dłużnych papierów wartościowych

CiRZ_231_41.jpg

Racjonalne inwestowanie w dłużne papiery wartościowe wymaga umiejętności wyznaczenia spodziewanej rentowności z tytułu ich zakupu. W momencie podejmowania decyzji zarówno o zakupie, jak i sprzedaży papieru wartościowego o charakterze dłużnym należy określić jego rentowność w oparciu o informacje dotyczące prognozowanych przyszłych przepływów z tytułu posiadania tego papieru. Znając rentowność papieru...

Czytaj więcej
nr 12/2018

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

CiRZ_231_25.jpg

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest trwale związana z osobą przedsiębiorcy. Jego śmierć często prowadzi do znacznej destabilizacji w firmie. Co więcej, jeżeli między spadkobiercami nie ma zgody, proces stwierdzenia nabycia, a następnie działu spadku może się znacząco przedłużyć. Bywa niestety tak, że po ustabilizowaniu sytuacji między spadkobiercami okazuje się, że na odbudowę przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej

Reklama