Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2017 (grudzień)

CiRZ_219.jpg

Ocena ryzyka w projekcie z zastosowaniem Expected Monetary Value

W ostatnim numerze w 2017 r. dominantę wydania stanowi temat zarządzania ryzykiem i zmianą w przedsiębiorstwie. W pięciu materiałach można przeczytać o celach i metodach zarządzania ryzykiem oraz sposobach radzenia sobie z zarządzaniem zmianą w firmie. W pozostałych działach tym razem poruszamy zagadnienia ryzyka zarządzania bieżącą płynnością, oceny ryzyka w projekcie z zastosowaniem Expected Monetary Value, opisujemy też narzędzia pomiaru ryzyka operacyjnego i finansowego przedsiębiorstwa. Z zakresu rachunkowości poruszamy temat rezerwy jako odzwierciedlenia ryzyk w księgach. W dziale controllingu kosztów drugi materiał na temat zasobowo-procesowego rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium – flexible budgeting. O umowie przedwstępnej sprzedaży udziałów przeczytają Państwo w artykule z obszaru controllingu z paragrafem. Dodatkowo z zakresu rachunkowości controllingu w tym wydaniu znajduje się tekst o wycenie i ewidencji w księgach rachunkowych produkcji w toku. Z zakresu Międzynarodowych Standardach Rachunkowości prezentujemy temat sprawozdań z przepływu środków pieniężnych wg MSR 7. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką magazynu na 2018 r. – gwarantujemy poruszenie ciekawych tematów z dziedzin finansów, controllingu, rachunkowości zarządczej czy też księgowości.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 12/2017

Relacja z 4 Forum Nowoczesnego Controllingu

CiRZ_219_02.jpg

26-27 października br. w warszawskim Hotelu LORD, po raz czwarty odbyło się Forum Nowoczesnego Controllingu, którego jednym ze współorganizatorów był magazyn „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Temat przewodni brzmiał „LEAN, czyli nie tylko o controllingu produkcji inspiracje – narzędzia – praktyczne rozwiązania”. Wydarzenie prowadzone było przez praktyków dla praktyków, a jego celem była wymiana...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2017

Od 1 stycznia 2019 r. zostanie skrócony okres przechowywania akt pracowniczych

Obecne przepisy przewidują obowiązek przechowywania dokumentów pracowniczych przez 50 lat. Proponowane zmiany skracają ten okres do 10 lat. Projekt ustawy zakłada także zmiany w zakresie formy prowadzenia akt oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2017

Controlling i Rachunkowość Zarządcza w 2018 r.

W 2018 r. magazyn „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” będzie poruszał wiele ciekawych zagadnień z dziedziny księgowości, controllingu, finansów, rachunkowości zarządczej i narzędzi używanych w controllingu. W każdym numerze stałe miejsce znajdą tematy z dziedzin: rachunkowości dla controllingu, controllingu kosztów i procesów, KPI w zarządzaniu, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, controllingu...

Czytaj więcej
nr 12/2017

Cele i metody zarządzania ryzykiem w firmie

CiRZ_219_06.jpg

Przedmiotem działania procesu zarządzania ryzykiem nie są ekonomiczne straty rozumiane jako przewaga kosztów prowadzonej działalności gospodarczej nad przychodami z tytułu jej prowadzenia, lecz straty powodowane: ubytkiem majątku trwałego lub obrotowego, koniecznością poniesienia nieplanowanych wydatków, wzrostem zobowiązań, utratą oczekiwanych korzyści.

Czytaj więcej
nr 12/2017

Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności

CiRZ_219_10.jpg

Przedsiębiorstwa są zakładane w celu osiągania jak największych zysków. Na drodze do realizacji założonych planów napotykają wiele przeszkód, w tym ryzyko utraty możliwości wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Cele w formie wysokości osiągniętego zysku czy innych wyznaczonych mierników finansowych, stanowią punkt odniesienia dla firm oraz mają zostać zrealizowane w przyszłości. Żeby przetrwać,...

Czytaj więcej
nr 12/2017

Zarządzanie ryzykiem i zmianą w przedsiębiorstwie

Niepewność i ryzyko to zjawiska nieodłącznie towarzyszące działalności gospodarczej. Są one odzwierciedleniem wpływu rozmaitych zagrożeń na podjętą działalność biznesową. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom stanowi świadome zarządzanie ryzykiem. Każdy nowy pomysł, nowa działalność czy nowe przedsięwzięcie związane są nierozerwalnie z ryzykiem, które ma decydujący wpływ na możliwość odniesienia sukcesu....

Czytaj więcej
nr 12/2017

Kluczowe mierniki efektywności handlowca

CiRZ_219_33.jpg

Dział sprzedaży uważany jest za filar każdego przedsiębiorstwa. Generuje największe przychody przy względnie niskich kosztach. Handlowcy poza sprzedażą produktów zajmują się komunikacją na linii firma-klient oraz są ważnym źródłem informacji na temat wymagań i preferencji kontrahentów. Ich efektywność mierzona jest poprzez KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności....

Czytaj więcej
nr 12/2017

Wycena i ewidencja w księgach rachunkowych produkcji w toku

CiRZ_219_36.jpg

Spółka 31 grudnia roku obrotowego ma saldo produkcji w toku. Od następnego roku jednostka chce ustalać produkcję w toku raz na kwartał poprzez inwenturę. Czy w związku z planowaną zmianą saldo z końca roku należy przeksięgować na odpowiednie konto zespołu 5 (produkcja podstawowa) jako bilans otwarcia? Jak prawidłowo wyceniać i ewidencjonować produkcję w toku?

Czytaj więcej
nr 12/2017

Rezerwy jako odzwierciedlenie ryzyka w księgach

CiRZ_219_43.jpg

Tworzenie rezerw w księgach rachunkowych jest przejawem zastosowania zasad ostrożności oraz współmierności przychodów i kosztów w rachunkowości. Głównymi celami tworzenia rezerw są: (1) zabezpieczenie jednostki przed wystąpieniem faktycznego, potencjalnego ryzyka gospodarczego związanego z działalnością, grożącego stratami oraz niekorzystnymi skutkami innych zdarzeń, które jednostka jest w stanie przewidzieć...

Czytaj więcej
nr 12/2017

MSR 7 – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Jednostki, prowadząc księgi rachunkowe i sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w ujmowaniu zdarzeń gospodarczych, stosują m.in. zasadę memoriałową. Według niej wszelkie zdarzenia gospodarcze ujmuje się zgodnie z datą ich powstania, bez względu na moment zapłaty. Na podstawie tak ujętych zdarzeń jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. W celu zobrazowania...

Czytaj więcej
nr 12/2017

Ocena ryzyka w projekcie z zastosowaniem Expected Monetary Value

Ryzyko stanowi nieodłączny element każdego projektu. Nie zawsze da się go uniknąć – czasem trzeba jest zaakceptować. Nie oznacza to jednak, że takim ryzykiem nie należy zarządzać. Wręcz przeciwnie – warto ocenić na ile jest ono istotne dla danego przedsięwzięcia. Dzięki temu można się na nie lepiej przygotować. Bierność wobec ryzyka jest najgorszą z możliwych opcji. Często prowadzi do wystąpienia poważnych...

Czytaj więcej
nr 12/2017

Narzędzia pomiaru ryzyka operacyjnego i finansowego przedsiębiorstwa

CiRZ_219_21.jpg

Wszelkie decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach wiążą się z ryzykiem rozumianym jako skwantyfikowana niepewność co do uzyskania w późniejszym okresie założonej stopy zwrotu lub warunków gospodarowania. W ramach ryzyka przedsiębiorstwa wyodrębnia się to operacyjne i to finansowe. W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawiona zostanie istota ryzyka operacyjnego i finansowego, a następnie będą...

Czytaj więcej
nr 12/2017

Zasobowoprocesowy rachunek kosztów (ZPRK) w laboratorium, cz. 2 – flexible budgeting

CiRZ_219_26.jpg

W nowoczesnych przedsiębiorstwach usługowych, które są nastawione na doskonalenie i usprawnienia, często próbuje się dociec, o ile wyższe byłyby wyniki finansowe lub o ile byłyby niższe koszty przedsiębiorstwa, gdybyśmy prowadzili działalność usługową w sposób optymalny. Jakie cele powinniśmy sobie stawiać, żeby osiągać doskonałość operacyjną w przyszłości? Na te pytania odpowiada najbardziej zaawansowany...

Czytaj więcej
nr 12/2017

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów

CiRZ_219_30.jpg

Umowa sprzedaży udziałów może być poprzedzona podpisaniem umowy przedwstępnej, dzięki której zyskujemy gwarancję zawarcia w przyszłości umowy końcowej, ostatecznej. Strony w takiej umowie muszą określić istotne elementy przyszłej umowy sprzedaży. Mogą też domagać się spełnienia określonych warunków, żeby doszło do jej finalnego zawarcia. Na jakie elementy zwrócić uwagę przy zawieraniu takiej umowy,...

Czytaj więcej

Reklama