Controlling i Rachunkowość Zarządcza w 2018 r.

W 2018 r. magazyn „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” będzie poruszał wiele ciekawych zagadnień z dziedziny księgowości, controllingu, finansów, rachunkowości zarządczej i narzędzi używanych w controllingu. W każdym numerze stałe miejsce znajdą tematy z dziedzin: rachunkowości dla controllingu, controllingu kosztów i procesów, KPI w zarządzaniu, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, controllingu marketingu i sprzedaży. Materiały będą opierały się na case studies z codziennego funkcjonowania organizacji.

Główna tematyka poszczególnych numerów w nadchodzącym roku to:

 • 01/2018 – Sprawozdawczość zarządcza a księgowa – różnice, podobieństwa. Sprawozdawczość statusowa i zarządcza. Różnice pomiędzy zarządczym i księgowym rachunkiem zysków i strat.
 • 02/2018 – Controlling procesów – w jaki sposób zidentyfikować najważniejsze procesy w organizacji. Jak zbudować mapę procesów w przedsiębiorstwie?
 • 03/2018 – Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie – dobre praktyki. Przeszkody do pokonania w procesie wdrożenia controllingu w jednostce.
 • 04/2018 – Outsourcing funkcji księgowych, finansowych, kadrowych i controllingowych – plusy i minusy outsourcingu usług finansowych i controllingowych.
 • 05/2018 – Lean controlling i inne obszary w przedsiębiorstwie poddane idei lean – lean czy kaizen? Czy lean ma zastosowanie w controllingu? Controller nadzorcą systemu lean w przedsiębiorstwie.
 • 06/2018 – Obsługa klienta – jak mierzyć efekty? Rola controllingu w procesie obsługi klienta. Jak mierzyć i poprawiać procesy obsługowe w przedsiębiorstwie?
 • 07/2018 – Raportowanie w przedsiębiorstwie – rola informacji zarządczej w przedsiębiorstwie. Przykłady wdrożeń systemu informacji zarządczej.
 • 08/2018 – Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Master budget w przedsiębiorstwie usługowym i produkcyjnym. Przełożenie planu sprzedażowego na budżet produkcyjny.
 • 09/2018 – KPI – na wskaźnikach firma stoi. Przegląd kluczowych KPI w poszczególnych obszarach działania organizacji. Jakie wskaźniki efektywności wybrać do BSC?
 • 10/2018 – Controlling działań marketingowych – jak policzyć zwrot? Controlling działań marketingowych w kanałach SEM. W jaki sposób zmierzyć efekty wydatków na działania PR?
 • 11/2018 – Planowanie inwestycji. Podejście wynikowe i płynnościowe przy tworzeniu planu inwestycji. Czym jest CTO i na czym polega?
 • 12/2018 – Wizualizacja informacji zarządczej. Narzędzia wizualizacji informacji zarządczej w przedsiębiorstwie. Rosnące znacznie wizualizacji w systemie raportowania.

W 2018 r. co miesiąc każdy z czytelników znajdzie coś interesującego dla siebie.

Zapraszamy do lektury!

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy