Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2014 (styczeń)

i48.2014.001.000.jpg

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 1/2014

Za nami III Konferencja Rada Nadzorcza

W dniu 6 listopada 2013 r. w Katowicach odbyła się III Konferencja Rada Nadzorcza. To cykliczne, coroczne spotkanie skupia przedstawicieli średniej wielkości firm – zarządzających i członków rad nadzorczych – zainteresowanych profesjonalnym nadzorem korporacyjnym.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2014

Przedsiębiorca może obciążyć dłużnika za windykację

Podejmowane samodzielnie przez przedsiębiorców próby wyegzekwowania spłat od dłużników są pracochłonne i zazwyczaj mało efektywne. Firmy szukają zatem pomocy pośród podmiotów specjalizujących się w windykacji. Często okazuje się jednak, że cena zlecenia usługi na zewnątrz jest za wysoka. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien wiedzieć, że przy odpowiednio sporządzonej umowie kosztami działań windykacyjnych...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2014

Gospodarka Polski

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2014

Polityka fiskalna

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2014

Polityka pieniężna

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2014

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają planu B

Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) nie przykładają należytej wagi do przygotowania planu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub awarii. Jak pokazują dane Deloitte, aż 70% małych i średnich firm nie liczy się z konsekwencjami finansowymi i wiarygodnością swojego biznesu związaną z utratą danych. W obliczu zwiększonej mobilności pracowników oraz popularyzacji trendu pracy...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2014

Dane i prognozy ekonomiczne

 

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2014

Warunki skutecznej analizy danych

Rozmowa z Wojciechem Gardzińskim, właścicielem firmy AFIN, autorem wielu publikacji, referatów, programów szkoleniowych z zakresu Excela i Accessa oraz ich wykorzystania w zarządzaniu.

Czytaj więcej
nr 1/2014

Wykorzystanie budżetu budowy do zarządzania kontraktem

Zarządzanie kontraktem budowlanym zaczyna się już na poziomie analizy przetargowej lub rozważania przyjęcia zlecenia od kontrahenta. W związku z tym w przedsiębiorstwie powinna być opracowana procedura takiego postępowania. Dotyczy ona m.in. przygotowania kosztorysu ofertowego i jego weryfikacji przez kompetentne działy lub pracowników.

Czytaj więcej
nr 1/2014

Projektowanie centrów odpowiedzialności i aktywne zarządzanie nimi

Każdy w swojej karierze zawodowej był zapewne świadkiem sytuacji, w której końcowy efekt podjętych działań okazał się gorszy, niż zaplanowano – mimo że na pierwszy rzut oka wszystkie procesy w firmie wydają się działać bez zarzutu. Poszukiwania przyczyn problemu pozostają bezowocne, ponieważ każdy z zaangażowanych elementów upatruje przyczyn niedociągnięć w jakimś obszarze zewnętrznym, który nie leży...

Czytaj więcej
nr 1/2014

Jak usprawnić zarządzanie projektami w firmie

Kolejny nasz projekt zakończył się 3 miesiące później, niż planowano. Budżet został przekroczony o 35%. Konieczne jest wprowadzenie pewnych poprawek do „produktu końcowego”. Pracownicy zaangażowani w projekt mają go już serdecznie dość. Co zrobić, aby takie sytuacje się nie powtarzały? Czy istnieje na to jakiś praktyczny sposób?

Czytaj więcej
nr 1/2014

Jak badać zadłużenie w firmie

Czytaj więcej
nr 1/2014

Faktoring – czy cena jest najważniejsza

Z roku na rok przybywa firm korzystających z faktoringu. Systematycznie rośnie również liczba zapytań o tę formę finansowania. W rozmowach z potencjalnymi klientami bardzo szybko pojawia się wątek ceny usługi faktoringowej. Wielu przedsiębiorców traktuje ten czynnik jako najważniejszy w selekcji ofert i podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze faktora.

Czytaj więcej
nr 1/2014

Dostosowanie rachunku zysków i strat do wymogów zarządzania strategicznego

Główną wadą obecnych rozwiązań w zakresie rachunku zysków i strat jest historyczny aspekt prezentowanych w nim informacji. Zgodnie z art. 47 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jego celem jest bowiem przede wszystkim rozliczenie zarządu za miniony okres. W praktyce jednak podstawowym zadaniem takiego raportu powinno być przedstawienie informacji inwestorom lub innym odbiorcom w celu podejmowania...

Czytaj więcej
nr 1/2014

Jak pozyskiwać i przekazywać informacje zarządcze

Problem: Zarząd naszej firmy pracuje nad wyznaczeniem długookresowej strategii działania. Jako controller mam za zadanie wyznaczyć strategiczne obszary zarządzania i określić dla nich badane wskaźniki, które będę raportował raz na kwartał do osób podejmujących decyzje. Z jakich narzędzi powinienem korzystać?

Czytaj więcej
nr 1/2014

Czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem KPI od systemu BSC

Obecnie w praktyce wielu przedsiębiorstw stosowanie mierników efektywności pozwala na poprawę zarządzania procesami lub prowadzonymi działaniami. Często mierniki te określa się mianem KPI, a zarządzanie w firmie „zarządzaniem z wykorzystaniem KPI”. Proszę o informację, czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem KPI od systemu Balanced Scorecard?

Czytaj więcej
nr 1/2014

Wdrożenie Tableau de Bord z zastosowaniem metody OVAR

Proponowane studium przypadku przedstawia przykład implementacji koncepcji Tableau de Bord1 za pośrednictwem metody OVAR. Przedmiot analizy stanowi 350-pokojowy hotel należący do sieci hotelarskiej wchodzącej w skład holdingu hotelowo-turystycznego. Holding obejmuje, obok wspomnianych jednostek hotelowych, również dwa inne zespoły obiektów (biur podróży): agencje turystyczne oraz jednostki zajmujące...

Czytaj więcej
nr 1/2014

Czy budżetowanie w firmie produkcyjnej i turystycznej jest podobne

Problem: Proszę o porównanie procesu budżetowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym i turystycznym. Czy jest ono takie samo w obu tych organizacjach? Wydaje mi się, że największe znaczenie ma tu metoda budżetowania oraz struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Ale mimo wszystko uważam, że samo wdrożenie budżetowania przebiega podobnie.

Czytaj więcej
nr 1/2014

Wdrożenie strategii poprawy marży

Najważniejszą wartością dla działu sprzedaży, opisującą efektywność jego pracy, jest wzrost sprzedaży oraz zdobywanie nowych klientów. Jednak sama wartość sprzedaży nie pokazuje rzeczywistej skuteczności działania tego działu. Sprzedaż może być bowiem wysoka, ale marża I stopnia na niej osiągnięta na tyle niska, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie pokryć pozostałych kosztów działalności. Tym bardziej...

Czytaj więcej
nr 1/2014

Warunki skutecznej współpracy z biegłym rewidentem

Badanie sprawozdań finansowych to między innymi badanie procedur księgowości. Procedury te muszą podlegać badaniu, aby można było wykryć nieprawidłowości w sferze formalnej i merytorycznej sprawozdania finansowego jednostki. Kontrola zewnętrzna, czyli badanie przez biegłego, jest jednym z warunków gwarantujących prawidłowość systemu, natomiast biegły rewident jest nie tylko kontrolującym, lecz pełni...

Czytaj więcej

Reklama