Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 (wrzesień)

CiRZ_09_2018.jpg

Dobre KPI ‑ czyli jakie?

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać” – to słowa Petera Druckera, które poniekąd uzasadniają wybór tematu numeru do bieżącego wydania magazynu. O tym, jak ogromne znaczenie w zarządzaniu niemal każdym obszarem działalności firmy mają Kluczowe Wskaźniki Efektywności, nikogo nie trzeba przekonywać. KPI przychodzą menedżerom z pomocą w monitorowaniu i stawianiu wniosków w obecnie mocno zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Jak dobrać wskaźniki do obszaru, który chcemy zbadać? Czym powinny się charakteryzować dobrze dobrane KPI? Kto w organizacji koordynuje prace nad wskaźnikami KPI? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w rubryce Temat numeru, do lektury której serdecznie zachęcam.

Co jeszcze w numerze? Temat niezmiennie gorący – RODO (tym razem o faktach i mitach związanych z rozporządzeniem), prowadzenie ksiąg rachunkowych w kontekście JPK_KR oraz MSR 23 okiem biegłego rewidenta.

Korzystając z okazji, chciałabym zaprosić Państwa na 5. Forum Nowoczesnego Controllingu. Pięć miesięcy temu, obejmując Redakcję magazynów „Informacja Zarządcza” oraz „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” postanowiłam zbadać zainteresowania zawodowe naszych czytelników. Przez miesiąc spotykałam się i rozmawiałam z naszymi partnerami, czytelnikami i autorami. W wyniku tych spotkań powstał program konferencji szyty na miarę Państwa potrzeb. Zapraszam do odwiedzenia strony www.forumcontrollingu.explanator.pl oraz liczę na spotkanie z Państwem w Warszawie w dniach 25–26 października.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 9/2018

Nowe zasady uzyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnianych w sektorze finansowym

CiRZ_228_02.jpg

Pracodawca prowadzący działalność w sektorze finansowym (np. jako bank lub instytucja kredytowa) może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy oświadczenia o niekaralności lub informacji w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego. Takie uprawnienie przyznała pracodawcom od 27 czerwca 2018 r. ustawa o zasadach pozyskiwania informacji...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2018

Zleceniobiorca rzadziej otrzyma pensję?

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt zakłada doprecyzowanie art. 8a pkt 6 poprzez umożliwienie wypłaty wynagrodzenia wyższego niż wynagrodzenie w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej w terminie ustalonym między stronami a nie minimum raz w miesiącu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2018

Polacy wydają w sklepach internetowych znacznie więcej niż rok temu. Przyczyniają się do tego niehandlowe niedziele

CiRZ_228_04.jpg

Polacy przekonali się do zakupów przez internet. Oferty zakupu online finalizuje dziś 56% internautów. Coraz częściej korzystają oni też ze sklepów zagranicznych. E-zakupy uważamy za bezpieczne i proste, a przekonuje nas do nich przede wszystkim całodobowa dostępność sklepów i nieograniczony czas wyboru. Co więcej, w internecie wydajemy coraz więcej pieniędzy – wzrosty zauważalne są w każdej z kategorii...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2018

XII Zjazd Użytkowników Systemu Eureca

W dniach 27-28 września 2018 w centrum konferencyjnym Kawallo koło Płocka odbędzie się kolejny Zjazd Użytkowników systemu Eureca. Będzie to już dwunaste spotkanie controllerów i dyrektorów finansowych, którzy wykorzystują system controllingowy Eureca w codziennej pracy do planowania i budżetowania, analizy, kalkulacji, raportowania i wizualizacji informacji zarządczych dla menedżerów oraz do podejmowania...

Czytaj więcej
nr 9/2018

5 mitów o RODO – okiem radcy prawnego

CiRZ_228_19.jpg

Nagłówki prasowe i internetowe straszące wielomilionowymi karami sprawiają, że nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO albo GDPR (ang. General Data Protection Regulation) zaczęło obrastać w mity w lawinowym tempie. Moja osobista praktyka...

Czytaj więcej
nr 9/2018

Kalkulacja kosztów promocji

CiRZ_228_40.jpg
Wraz z rozwojem rynku e-commerce bardzo dynamicznie rośnie liczba najróżniejszych formatów reklamowych i narzędzi wpływających na wzrost efektywności i sprzedaży w sklepie. Czy wszystkie sprawdzą się w przypadku danego sklepu? Nie wiem! Pokażę jednak, jak sprawdzić ich opłacalność.
Czytaj więcej
nr 9/2018

Model pryzmatu wyników – praktyczne przykłady

CiRZ_228_45.jpg

Model pryzmatu wyników (ang. performance prism) stanowi metodę zarządzania różnymi instytucjami, wykorzystującą tzw. mapy sukcesu. Odzwierciedlają one ofensywną strategię podmiotu realizowaną przy wykorzystaniu określonych inicjatyw (przedsięwzięć) i działań. Idea tej techniki zostanie zaprezentowana na przykładzie dwóch podmiotów: organizacji non-profit „London Youth” oraz przedsiębiorstwa kurierskiego...

Czytaj więcej
nr 9/2018

MSR 23 ‑ koszty finansowania zewnętrznego

CiRZ_228_33.jpg
Coraz częściej jednostki gospodarcze w celu realizacji swoich zadań korzystają z finansowania z obcych źródeł, jakim mogą być kredyty lub pożyczki. Korzystanie z tej formy wiąże się z powstawaniem dodatkowych kosztów w formie odsetek lub innych, tzw. kosztów finansowania zewnętrznego. Tematyka została rozwinięta w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”.
Czytaj więcej
nr 9/2018

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w kontekście JPK_KR

CiRZ_228_36.jpg

Struktura JPK_KR (dziennik, zapisy na kontach i zestawienie sald) od 1 lipca 2018 r. obowiązuje wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Ordynacja podatkowa przewiduje, że obowiązkiem JPK będą objęte firmy, które swoje księgi podatkowe prowadzą przy użyciu programów komputerowych. Dostosowanie przez podatników rozwiązań na potrzeby raportowania danych z ksiąg podatkowych i dowodów...

Czytaj więcej
nr 9/2018

Podstawowe finansowe wskaźniki KPI

CiRZ_228_06.jpg

Według definicji – KPI (ang. Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki danej organizacji używane w procesie pomiaru osiągania jej celów. Zastosowanie finansowych wskaźników KPI ma zatem za zadanie weryfikację stopnia osiągnięcia celów finansowych stawianych przed przedsiębiorstwem. Wykorzystanie tego narzędzia z jednej strony może dostarczyć danych do przeprowadzenia analiz efektywności i ryzyka,...

Czytaj więcej
nr 9/2018

Dobre KPI ‑ czyli jakie?

CiRZ_228_11.jpg
„Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać” – to cytat z Petera Druckera. W obecnie mocno zmieniającym się otoczeniu biznesowym kluczowego znaczenia nabiera bieżące śledzenie zmian konkretnych wskaźników i ten proces w czasie. Wszystko po to, by wiedzieć, czy podjęte decyzje były słuszne z biznesowego punktu widzenia. Jakie wskaźniki są dla kogo? Jak wyznaczać KPI?
Czytaj więcej
nr 9/2018

Jaki cel, taki miernik, czyli o wskaźnikach w służbie menedżera

CiRZ_228_15.jpg

Coraz więcej menedżerów zdaje sobie sprawę, że nie da się zarządzać skutecznie przedsiębiorstwem, nie mając precyzyjnej informacji nt. efektywności poszczególnych procesów, jak i całościowych wyników firmy. Współczesny menedżer musi być sprawnym mechanikiem i diagnostą, mającym świadomość, że duża prędkość nie jest wcale gwarancją dotarcia jako pierwszy na metę czy nawet przejechania trasy w całości....

Czytaj więcej
nr 9/2018

Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja, część 2

CiRZ_228_27.jpg
Jakie kwestie należy brać pod uwagę podczas wdrażania systemu informacji zarządczej? Jakie elementy charakteryzują skuteczną platformę zarządczo-controllingową? Przeanalizujmy przypadek firmy, która po przeprowadzonym audycie i zaprojektowaniu pożądanej formy systemu informacji zarządczej podjęła trud wdrożenia rozwiązania w życie.
Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2018

Funkcjonalność KPI w Power Pivot

CiRZ_228_22.jpg
KPI to bez wątpienia parametry, które są ważne dla firmy, dla jej rozwoju i wzrostu. Wskaźniki można mnożyć, dopasowywać do tego, komu mają służyć, tworzyć ich warianty. Wybór kluczowego wskaźnika wydajności zależy od ciebie. Ten artykuł ułatwi ci jego obliczanie i prezentację za pomocą Power Pivot – dodatku do Excela. Dodatek Power Pivot można zainstalować do Excela od wersji 2013.
Czytaj więcej

Reklama