„Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać” – to cytat z Petera Druckera. W obecnie mocno zmieniającym się otoczeniu biznesowym kluczowego znaczenia nabiera bieżące śledzenie zmian konkretnych wskaźników i ten proces w czasie. Wszystko po to, by wiedzieć, czy podjęte decyzje były słuszne z biznesowego punktu widzenia. Jakie wskaźniki są dla kogo? Jak wyznaczać KPI?

KPI – ang. Key Performance Indicators, zwane też Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, to jedno z powszechnie stosowanych narzędzi pomocnych w zarządzaniu niemal każdym obszarem organizacji. Pod tym trzyliterowym skrótem kryją się różnego rodzaju mierniki, dzięki którym można oceniać funkcjonowanie firmy, wychwytywać obszary nieefektywności, śledzić zmiany w czasie. Mierniki służą do określenia, w jakim stopniu organizacja realizuje założone cele. Śledzenie zmian wskaźników w czasie pozwala również określić, czy podejmowane decyzje były słuszne z biznesowego punktu widzenia, czy też nie. Monitorowanie i stawianie wniosków jest kluczowe w obecnie mocno zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Jak wyznaczyć KPI?

Najlepsze i najbardziej efektywne organizacje włączają strategię we wszystko, co robią – ze strategii spółki muszą wynikać odpowiednie wskaźniki (KPI). Wskaźniki powinny być powiązane z celami firmy na wszystkich poziomach (od zarządu do szeregowych pracowników) oraz w miarę możliwości odzwierciedlać zależności pomiędzy nimi. Do tego celu powinny być też dobrane odpowiednie wskaźniki efektywności, które mogą mieć wiele postaci (w zależności od konkretnych organizacji, sytuacji rynkowych czy wręcz informacji, które na ich podstawie chcemy uzyskać).

Ogólnie wskaźniki można podzielić na:

 • bezpośrednie – pokazujące np. wielkość i wartość sprzedaży,
 • wynikowe – pokazujące np. wartość marży, % marży,
 • efektywnościowe – pokazujące np. stosunek sprzedaży do wykorzystanych zasobów, zwrot na kapitale,
 • dynamiki – pokazujące zmiany w czasie,
 • rankingu – pokazujące pozycję w określonej grupie,
 • benchmarku (wewnętrzne, zewnętrzne) – porównanie z określoną branżą/grupą.

Czym powinny się charakteryzować dobrze dobrane KPI?

Wskaźniki KPI tworzy się pod poszczególne obszary lub też departamenty/wydziały w firmie, jak również pod konkretne programy i projekty. Wykorzystując KPI, można rozliczać się ze współpracy z firmami zewnętrznymi, jak również stanowią podstawę do premiowania pracowników firmy.

Jeżeli chcemy, by zaplanowane przez proces pomiaru realizacji strategii KPI były wartościowe oraz stanowiły realne punkty odniesienia, jak i organizacja czerpała z nich wymierne korzyści, przy ich wyborze koniecznie należy zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych czynników/stref.

 • Nie liczy się tylko „co”, istotne jest również „dlaczego” – prezentacja tylko „suchych” wskaźników finansowych nie odda w pełni rzeczywistości spółki. Bez posiadania pełnego kontekstu biznesowego można dojść do błędnych wniosków.
 • Wskaźniki dopasowane do danej organizacji – koniecznie należy budować wskaźniki przystosowane do danej firmy – inne wskaźniki będą dla firmy produkcyjnej, inne handlowej, a jeszcze inne usługowej. Ważne jest zrozumienie specyfiki firmy.
 • Spójność – jednolity słownik wskaźników, które są jednoznacznie rozumiane przez właścicieli. Dla przykładu – jeżeli wykorzystujemy ten sam wskaźnik w różnych obszarach organizacji, to powinien on mierzyć dokładnie te same wartości.
 • Właściwa dokładność – nie popadajmy w skrajności, a nade wszystko stosujmy kryterium istotności. Zarówno niedoinformowanie, jak i przeładowanie szczegółowymi informacjami nie jest pożądane, a do tego wszystkiego istotna jest szybkość dostarczenia informacji (co nam po najlepszej danej, gdy dostaniemy ją po czasie?).
 • Stałość – metodyka pomiaru i wyliczenia wskaźników powinna gwarantować ich ciągłość w czasie.
 • Wykonalność – nawet najlepiej zaprojektowane wskaźniki nie przyniosą żadnej wartości, o ile ich wyliczenie w wystarczająco efektywny sposób nie będzie możliwe. Dlatego kluczowe jest, żeby sprawdzić dostępność danych źródłowych i możliwość ich pozyskiwania w przyszłości.
 • Prezentacja danych – informacje powinny być dostarczane w sposób dopasowany do poszczególnych użytkowników czy ich grup, w oczekiwanym czasie i niezależnie od miejsca.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

Sprzedaz-24.pl. 100% praktycznej wiedzy na wyciągnięcie ręki

Jest takie miejsce w internecie, które warto zarekomendować wszystkim dyrektorom handlowym, menedżerom sprzedaży, handlowcom i pracownikom działów obsługi klienta. Portal, który zbiera w jednym miejscu i udostępnia całą merytoryczną wiedzę, jakiej mogą potrzebować w swojej pracy. Wystarczy jedno kliknięcie!

Czytaj więcej

KPI w zarządzaniu zespołem sprzedaży 3 perspektywy, 2 ciekawe koncepcje i własne doświadczenia

CiRZ_1_2020_16.jpg

Czy raporty przygotowywane przez controlling przedstawiają w sposób czytelny istotne informacje do zarządzania? Czy widać na nich związki przyczynowo-skutkowe między wynikami, za które odpowiedzialni są menedżerowie sprzedaży i działaniami, którymi zarządzają? Jak poprawić współpracę na linii controlling – sprzedaż – zarząd?

Czytaj więcej

Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału

CiRZ_12_45.jpg

Na kształtowanie struktury (źródeł) finansowania firmy wpływ ma wiele czynników o charakterze mikroekonomicznym, wśród których wymienić można: jakość sterowania firmą, wskaźniki finansowe podmiotu, zarządzanie wypłatą dywidend, ryzyko działalności, etapy cyklu życia firmy, rynkową cenę akcji, majątek w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz jego wielkość.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama