Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 (sierpień)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 8/2016 - Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Tematem wiodącym tego numeru magazynu jest budżetowanie jako metoda zarządzania i wyznaczania kierunków rozwoju przedsiębiorstw. W środku ciekawe materiały o najczęściej popełnianych błędach przy planowaniu sprzedaży oraz opracowanie na temat planowania kosztów osobowych przez dział HR. Polecamy artykuł pt. „Budżetowanie w organizacjach pozarządowych”. Czym byłby proces budżetowania bez kontroli jego wykonania? O tym nasi czytelnicy dowiedzą się z opracowania na temat kontroli wykonania budżetu jako procesu nadzoru nad wykonaniem założonych planów. W dziale controllingu PR pierwsza część z tego cyklu, w której pracownikom działów controllingu autorka próbuje przybliżyć i wyjaśnić, czym jest PR. W stałej części rachunkowość dla controllingu, która na dobre zagościła w czasopiśmie, poruszone zostały trzy zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy rozliczenia przychodów i kosztów z usług długoterminowych, drugie dotyczy samochodów firmowych udostępnianych pracownikom i ujęciu w księgach rachunkowych firmy. Trzecim tematem z tego działu są odsetki od nieterminowych płatności według prawa bilansowego i podatkowego. Na koniec materiał o nadużyciach w rachunkowości i audycie śledczym. Tematyka tego numeru jest bardzo szeroka i każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Oczywiście jak co miesiąc w środku wiele ciekawych karteczek z dziedziny leksykonu controllera, rachunkowości, Excela, diagramów i wskaźników.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 8/2016

Księgowi Przyszłości

9 czerwca – jak co roku – obchodziliśmy Dzień Księgowego. W tym dniu nie mogliśmy być nigdzie indziej niż w sercu polskiej księgowości, tzn. na Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu Księgowi Przyszłości, która odbyła się w salach Restauracji Endorfina Foksal w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Raport NBP: w I kw. utrzymała się dobra kondycja w sektorze przedsiębiorstw

W I kwartale tego roku utrzymała się dobra kondycja w sektorze przedsiębiorstw – wynika z opublikowanego raportu NBP „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2016 r.”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 8/2016

Od lipca ograniczenie ulg we wpłatach na PFRON

Od lipca ulgi we wpłatach na PFRON ograniczone zostaną do 50 proc.; dotychczas mogły sięgnąć nawet 80 proc. wartości usługi czy produktu. Ma to zapewnić stabilność funkcjonowania PFRON.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Plan sprzedażowy jako podstawa planu produkcji

Plan sprzedażowy jako podstawa planu produkcji

Organizacje gospodarcze różnią się między sobą i w każdej z nich inne czynniki decydują o sukcesie rynkowym. Jednakże w każdej organizacji gospodarczej to produkcja stanowi podstawową działalność, która generuje koszty. Decyzje dotyczące organizowania działalności w przedsiębiorstwie opierają się na planowaniu, czyli dostosowywaniu środków, określeniu sposobów i warunków niezbędnych do osiągnięcia...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Kontrola wykonania budżetu jako proces nadzoru nad wykonaniem założonych planów

Prawidłowo przeprowadzony proces budżetowania wymusza kontrolę i odpowiedzialność kluczowych pracowników. Przygotowanie budżetu powinno objąć zasięgiem wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa i wszystkie centra odpowiedzialności. Niezwykle istotna jest konsekwentna i dobrze zaprojektowana kontrola wykonania budżetu. Monitorowanie odchyleń od planowanego budżetu i wprowadzenie korekt krótkoterminowych...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Controlling działań PR : zrozumieć PR

Przygotowując się do prowadzenia działań związanych z controllingiem public relations, zapomnij o liczbach, wykresach i tabelkach. Istnieje ponad 2500 definicji PR1 i tyle też jest sposobów na mierzenie jego efektywności.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Nadużycia w rachunkowości i audyt śledczy

Nadużycia w rachunkowości i audyt śledczy

Oszustwa i nadużycia nie są niczym nowym w naszej rzeczywistości gospodarczej. W związku ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, w którym działają firmy, przepisach, technologiach informatycznych, zmieniają się jednak rodzaje i techniki dokonywania przestępstw. Obecnie rzadko usłyszymy o napadzie na bank, gdyż większość przestępstw jest dokonywana za pomocą technik informatycznych, jak przykładowo fałszowanie...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Postawa etyczna kadry zarządzającej. Jak to przekłada się na wyniki firmy?

Kwestia etyki w miejscu pracy nabiera coraz większego znaczenia. Rośnie świadomość wśród pracowników. Co więcej, okazuje się, że etyka wpływa na zysk firmy, co buduje samoświadomość zarządzających. Jednak nadal obserwuje się, jak niewiele firm poważnie podchodzi do budowania etycznego środowiska pracy.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej – wybrane aspekty

Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej – wybrane aspekty

Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, sformułowanymi...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Samochód firmowy udostępniony pracownikowi

Samochód firmowy udostępniony pracownikowi

Jednostki gospodarcze, w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przekazują do dyspozycji swoim pracownikom samochody służbowe. Różnego rodzaju koszty ponoszone przez pracodawcę, a dotyczące udostępnianych pracownikom samochodów służbowych, stanowią z reguły firmowe koszty podatkowe. Odnosi się to do tych wydatków, które firma ponosi w związku ze służbowym wykorzystaniem...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Odsetki od nieterminowych płatności według prawa bilansowego i podatkowego

Każda jednostka gospodarcza prowadząca księgowość na podstawie pełnych ksiąg rachunkowych stoi przed dylematem, czy daną operację gospodarczą można ująć w ten sam sposób według prawa bilansowego i podatkowego? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, iż ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe nie są ze sobą spójne. Niestety nie inaczej jest z kwestią związaną z odsetkami od nieterminowych płatności....

Czytaj więcej
nr 8/2016

Controlling kosztów jakości

Controlling kosztów jakości jest ważnym narzędziem pobudzającym aktywną działalność jednostki oraz środkiem zapewniającym jej sukces na rynkach krajowych i zagranicznych. Jakość produkowanych wyrobów lub oferowanych usług wyróżnia przedsiębiorstwo spośród innych, dlatego tak istotną rolę odgrywa system zarządzania jakością. To dzięki niemu jednostka osiąga przewagę nad innymi, oferując swoje produkty...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Planowanie kosztów osobowych ‑ scentralizowany proces działu HR

Planowanie kosztów osobowych - scentralizowany proces działu HR

Wynagrodzenie, premie, dodatkowe nagrody dla pracowników – wszystkie te elementy składają się na koszty osobowe przedsiębiorstwa, które zawsze znajdują się w centrum zainteresowania zarządów i menedżerów. Im większa potrzeba przyglądania się firmowym wydatkom i konieczność ich optymalizacji, tym większe zapotrzebowanie na wiarygodne dane dotyczące kosztów związanych z pracownikami.

Czytaj więcej
nr 8/2016

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy od produkcji, przez logistykę, finanse, serwis, a w końcu marketing i sprzedaż. Pomyłki popełniane na każdym etapie planowania wywołują efekt lawiny, błędy multiplikując się, zmniejszają rzetelność i trafność planowania. Dlatego na początku ważne są dokładność, wiedza,...

Czytaj więcej
nr 8/2016

Budżetowanie w organizacjach pozarządowych

Budżetowanie w organizacjach pozarządowych

Organizacjami pozarządowymi (ang. non-government organization, czyli w skrócie NGO) określamy te podmioty, które nie są jednostkami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Często o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora rynkowego (przedsiębiorców). Chociaż organizacje pozarządowe...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.