Przygotowując się do prowadzenia działań związanych z controllingiem public relations, zapomnij o liczbach, wykresach i tabelkach. Istnieje ponad 2500 definicji PR1 i tyle też jest sposobów na mierzenie jego efektywności.

Public relations jest tym, co inni mówią o Tobie2

PR to nie reklama. PR to sztuka i nauka budowania harmonii z otoczeniem. To informowanie, nawiązywanie relacji z owym public (grupami interesariuszy). To budowanie pozytywnego wizerunku. Oczywiście jest to jeden z najważniejszych elementów polityki komunikowania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem, jednak nie działa w sposób bezpośredni. Jego działania nie są skierowane tylko do potencjalnych czy obecnych klientów, nie generują więc wzrostu sprzedaży. Swoim zasięgiem PR obejmuje bardzo szerokie grono, bo o ile marketing skupia się na klientach, o tyle w PR to jedynie maleńka część owego public. Tu kierujemy się bowiem do różnorodnych grup, do ludzi, od których zależy sukces lub porażka danego projektu. Mówimy więc do akcjonariuszy, pracowników, dostawców, lokalnej społeczności, związków zawodowych, organów polityki finansowej i do wszystkich, którzy chcą lub (naszym zdaniem) powinni wiedzieć o naszej firmie, o naszych produktach i projektach (słowo „projekty” jest tu użyte celowo – podkreśla bowiem ogólność pojęcia i to, że budując PR, nie wytaczamy jego otoczenia – wychodzimy szeroko poza grupę klientów). Co ważne, jego bezpośrednim celem (KPI) nie jest generowanie wzrostu sprzedaży. PR to nie promocja, reklama, szybkie działanie, które ma przynieść natychmiastowy zysk. Public relations to wzbudzanie zaufania do firmy jako do całości, przekonania, że to dobra organizacja, dobre miejsce, godne zaufania, pracy i współpracy. Cele PR nie mają więc charakteru finansowego i skupiają się raczej na ograniczaniu konfliktów z otoczeniem, wyrównaniu interesów, pozyskiwaniu zrozumienia do polityki, decyzji i zasad postępowania kierownictwa i organizacji jako całości3. Dobre public relations – tj. pozytywne nastawienie, postrzeganie, wizerunek, wyobrażenia – sprawiają, że produkty firmy są bardziej akceptowane przez nabywców, a tym samym „sprzedawalne”4. Z punktu widzenia celów marketingowych PR to więc nic innego jak budowanie więzi.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

CiRZ_07-08_44.jpg

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama