Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 (luty)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2/2018 - Wybór docelowego przebiegu procesu poprzez antycypacyjny controlling procesowy

Wybór docelowego przebiegu procesu poprzez antycypacyjny controlling procesowy

Drugi numer w 2018 roku poświęcony jest controllingowi procesów, który nie powinien ograniczać się jedynie do mechanizmów już funkcjonujących w organizacji, powinien wprowadzać wszelkie niezbędne w firmie procesy. Na podstawie obserwacji rynku konkurencyjnego firma ma obowiązek nieprzerwanie doskonalić swoje działania np. sprzedażowe, obsługowe klientów itp. Ściśle związanym z tematem numeru w przedsiębiorstwie jest system informacji zarządczej , który pozwala mierz­yć i badać efektywność poszczególnych procesów. O tym systemie również w numerze. W controllingu działań marketingowych o tym jak liczyć i po co liczyć LTV (lifetime value) naszych klientów. Z dziedziny rachunkowości dla controllingu tym razem o inwentaryzacji w księgach rachunkowych oraz cześć pierwsza obszernego materiału zawierającego interpretacje PIBR, KNA oraz KNF dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach . Polecamy ciekawy case study o modelu oceny opłacalności projektów inwestycyjnych o charakterze IT. Z narzędzi dla controllera pokazujemy jak wykorzystać narzędzie Solver w podejmowaniu decyzji. W obszarze controllingu z paragrafem materiał o cenach transferowych. W tym wydaniu z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opisywany jest KSR 4 czyli utrata wartości aktywów. Każdy z naszych Czytelników znajdzie coś interesującego dla siebie.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 2/2018

CIT 2018 – jakie zmiany wchodzą w życie

CIT 2018 – jakie zmiany wchodzą w życie

W 2018 r. przedsiębiorców płacących podatek dochodowy od osób prawnych czekają największe w ostatnich latach zmiany w CIT. Zdecydowana większość z nich ma jeden cel – zamknąć możliwe kierunki optymalizacji podatkowych – mówi PAP menedżer i doradca podatkowy w Crido Taxand Monika Lewandowska.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2018

Koniec z fakturami papierowymi. Ręcznie wypisywane dokumenty odejdą w zapomnienie

Jeszcze kilka lat temu organy skarbowe spierały się o kwestie akceptacji faktur sporządzanych elektronicznie i wysyłanych wyłącznie mailowo. Dziś sytuacja odwróciła się o 180 stopni – ten sam fiskus nie zaakceptuje podatnika, który korzysta jedynie z tradycyjnych form i wypisywanych ręcznie dokumentów. Rewolucja w fakturach staje się faktem.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2018

Płaca minimalna w 2018 r. i jej wpływ na inne świadczenia

W 2018 r. płaca minimalna wyniesie 2100 zł brutto – „na rękę” to około 1530 zł. Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia. Są to m.in. zasiłek chorobowy oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2018

Wybór docelowego przebiegu procesu poprzez antycypacyjny controlling procesowy

Wybór docelowego przebiegu procesu poprzez antycypacyjny controlling procesowy

Controlling procesowy nie powinien ograniczać się jedynie do procesów już funkcjonujących w organizacji. Istotne korzyści pozwala uzyskać zastosowanie jego antycypacyjnej postaci. Opiera się ona na mierzeniu wielkości charakteryzujących proces, gdy pomiary dokonywane są nie na rzeczywistych jego przebiegach, lecz na odwzorowującym go modelu. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe jest dokonanie racjonalnego...

Czytaj więcej
nr 2/2018

LTV – controlling procesów marketingowych

LTV – controlling procesów marketingowych

Zgodnie z zasadą Pareto 20% twoich klientów generuje 80% twoich przychodów. Jeśli więc chcesz zwiększyć zysk swojej firmy, powinieneś skupić się na tej najmniejszej, ale najbardziej dochodowej grupie. Jak ją odnaleźć? Jakie wartości wybrać podczas analizy? Jak wyciągnąć sensowne wnioski? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Czytaj więcej
nr 2/2018

Ceny transferowe

Ceny transferowe

Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej cen transferowych lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemów podatkowych...

Czytaj więcej
nr 2/2018

Interpretacje PIBR, KNA oraz KNF dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach – część 1

Interpretacje PIBR, KNA oraz KNF dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach – część 1

21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG...

Czytaj więcej
nr 2/2018

System informacji zarządczej

System informacji zarządczej

Osoby zarządzające firmami szukają odpowiedzi na podstawowe pytania o to, jak osiągnąć zysk, działając na obecnym rynku, oraz co można zrobić, aby zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu. Prowadzenie rentownego przedsiębiorstwa nie jest możliwe bez właściwego obiegu informacji. Większość świadomych przedsiębiorców na rynku rozumie istotę informacji zarządczej. Ten nieodłączny element prowadzenia...

Czytaj więcej
nr 2/2018

Wykorzystanie dodatku Solver w procesie decyzyjnym

Celem niniejszego materiału jest przybliżenie rzadko wykorzystywanej funkcjonalności Excela, jaką jest dodatek Solver. Pokażemy to na przykładzie podejmowania decyzji o wyborze projektów inwestycyjnych przynoszących maksymalny NPV (ang. net present value) przy ograniczeniach budżetowych, jeśli chodzi o nakłady pieniężne i zasoby wyrażone w FTE (ang. full time equivalent).

Czytaj więcej
nr 2/2018

KSR 4 – utrata wartości aktywów

KSR 4 – utrata wartości aktywów

Jedną z podstawowych czynności, które powinna wykonać jednostka przy zamknięciu ksiąg rachunkowych, jest wycena jej aktywów według stanu na dzień bilansowy. Wycena ta jest podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednostka powinna zatem zaktualizować wartość swojego majątku oraz zobowiązań do realnej wysokości, tak by móc w rzetelny sposób przedstawić swoją sytuację majątkową w sprawozdaniu...

Czytaj więcej
nr 2/2018

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Kończąc rok bilansowy, jednostki zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych składników majątku. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest jednym z nadrzędnych warunków jasnego i rzetelnego przedstawienia obrazu sytuacji majątkowej jednostki w sprawozdaniu finansowym oraz stanowi istotny warunek zapewnienia prawidłowości ksiąg rachunkowych. Kwestie związane z terminami oraz częstotliwością...

Czytaj więcej
nr 2/2018

Modele oceny opłacalności projektów inwestycyjnych o charakterze IT

Modele oceny opłacalności projektów inwestycyjnych o charakterze IT

Głównym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Stanowią one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych. Osoby mające pomysły na biznes skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Dzięki nim mogą przygotować business case oraz wyliczyć podstawowe – najczęściej wykorzystywane w praktyce...

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.