Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2005

brak_okladki.jpg

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription

Articles

Open access no. 11/2005

Bank centralny

Read more
Open access no. 11/2005

Dane i prognozy ekonomiczne

Read more
Open access no. 11/2005

Gospodarka Polski

Read more
no. 11/2005

Atrybuty współczesnych praktyków rachunkowości zarządczej

Zmiany zakresu, struktury i metod rachunkowości zarządczej występujące w praktyce prowadzą do zmiany roli i sposobów działania specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej, a także modyfikacji wymagań stawianych tym praktykom. Celem niniejszego opracowania jest określenie atrybutów współczesnych praktyków rachunkowości zarządczej (zwanych też rachunkowcami zarządzania) w świetle opinii niektórych...

Read more
no. 11/2005

Jakie obszary przedsiębiorstwa mogą ulec zmianie na skutek wdrożenia systemu budżetowania

Jesteśmy małą firmą produkcyjną działającą w branży spożywczej. Aktualnie przygotowujemy się do wdrożenia kompleksowego systemu budżetowania i tego właśnie zagadnienia dotyczy moje pytanie. Jakie obszary przedsiębiorstwa mogą ulec zmianie na skutek wdrożenia systemu budżetowania?

Radosław J., Radom

Read more
no. 11/2005

Flota samochodowa pod fachową kontrolą

Outsourcingowe zarządzanie flotą samochodową pozwala firmie uzyskać oszczędności wahające się w granicach 10–30%. Oszczędności te są możliwe między innymi w ramach kosztów eksploatacji, które poprzez kontrolę oraz dobrą organizację można znacznie zmniejszyć.

Read more
no. 11/2005

Jak dostosować plan kont przedsiębiorstwa do wymagań rachunkowości zarządczej

Obecnie w naszej firmie są prowadzone prace nad zmianą planu kont na potrzeby planowania. W tym celu jest przeprowadzana zmiana zarówno w zakresie zespołu 4, jak i 5. Chciałabym wykorzystać te zmiany do przystosowania planu do specyfiki spółki. Obecnie największym problemem jest dostosowanie planu kont do potrzeb zbierania danych w jednostkach, które zajmują się utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej....

Read more
no. 11/2005

Trening praktyczny ‑ propozycje rozwiązań do warsztatu Pam Sp. z o.o.

Read more
no. 11/2005

Jak wcześnie wykryć potencjalne zagrożenia finansowe przedsiębiorstwa

W ostatnich latach wiele firm bankrutuje. Gwałtowny spadek marż sprzedaży obniża wartości osiąganych wskaźników finansowych. Co robić, aby odpowiednio wcześnie wykryć potencjalne zagrożenia finansowe i przyjąć odpowiednią strategię?

Anna W., Zamość

Read more
no. 11/2005

Jak przygotować budżet kosztów programu radiowego

Każde przedsiębiorstwo musi planować i koordynować swoją działalność gospodarczą. Stacje radiowe nie należą w tym względzie do wyjątków. Ich specyfiką jest to, że co innego produkują, a co innego sprzedają.

Read more
no. 11/2005

Komputerowo wspomagany model rachunku kosztów działań dla przedsiębiorstwa branży spożywczej

W niniejszym trzyczęściowym cyklu zostanie przedstawiony model, który umożliwia ocenę rentowności wytwarzanych produktów, a także trzech głównych działalności firmy. W czę-ści pierwszej zostaną przedstawione cel i metodyka realizacji projektu oraz struktura opracowanego modelu AbC, w drugiej – komputerowa implementacja modelu, a w ostat-niej analiza uzyskanych wyników.

Read more
no. 11/2005

Jaka jest rola strategicznej rachunkowości zarządczej w zarządzaniu strategicznym

Jestem dyrektorem ds. controllingu i strategii w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W ciągu ostatnich 2 lat wdrożyliśmy system informacyjny rachunkowości zarządczej, który wspiera w pełni zarządzanie operacyjne w naszym przedsiębiorstwie. W najbliższej przyszłości planujemy przystąpienie do wdrażania drugiej części systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej, a mianowicie jej strategicznego...

Read more
no. 11/2005

Orientacja marketingowa jako koncepcja sprzyjająca totalnemu przywództwu jakościowemu

Współczesny obraz drapieżnych rynków wymaga od przedsiębiorstw precyzyjnego określenia swych strategii uwzględniających aspekty marketingu i jakości. Takie podejście stanowi obecnie kierunek rozwoju praktycznego zarządzania ukierunkowanego na budowanie trwałych związków lojalnościowych z wszystkimi uczestnikami rynku, ciągłą poprawę jakości wyrobów i usług, rozwój innowacyjności oraz stały controlling...

Read more
no. 11/2005

Badania operacyjne w praktyce, czyli metoda węgierska

Jestem kierownikiem działu logistycznego firmy produkcyjnej. Codziennie dostarczamy kilkadziesiąt transportów naszych produktów do hurtowni na terenie całego kraju. Nie mamy własnego parku samochodowego, tylko korzystamy z usług wielu pojedynczych spedytorów. Na każde zapytanie dostajemy od naszych spedytorów wiele różniących się cenowo ofert dostaw towaru, nawet do tych samych miejscowości. Czy istnieją...

Read more
no. 11/2005

Jak badać i podnosić efektywność w firmie usługowej ‑ przykład systemu

Na łamach numeru 8/2005 miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” jedna z Czytelniczek zadała pytanie dotyczące badania i podnoszenia efektywności w firmie usługowej. Czy mógłbym prosić o jakiś przykład systemu (np. studium przypadku), który działając już w jakimś przedsiębiorstwie, przysłużył się realizacji właśnie takiego zadania?

Jacek P., Poznań

Read more
no. 11/2005

"Wieloryby" w dystrybucji ‑ wykorzystanie systemów ABC/M

W niniejszym opracowaniu prezentowane są doświadczenia z wdrożeń systemów ABC/M w polskich przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych. Celem opracowania jest pokazanie wykorzystania „krzywych wieloryba” zyskowności klientów do identyfikacji profilu rentownego i nierentownego klienta. Wykorzystano w nim doświadczenia z wdrożenia systemu ABC/M w polskim przedsiębiorstwie dystrybucyjnym działającym...

Read more
no. 11/2005

Jak wykorzystywać w praktyce analizę wskaźnikową

Jestem właścicielem małego, lecz dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa. Do oceny kondycji finansowej naszej firmy chcemy wykorzystywać analizę wskaźnikową. Jak to realizować w praktyce?

Andrzej P., Włocławek

Read more

Advertisement