Współczesny obraz drapieżnych rynków wymaga od przedsiębiorstw precyzyjnego określenia swych strategii uwzględniających aspekty marketingu i jakości. Takie podejście stanowi obecnie kierunek rozwoju praktycznego zarządzania ukierunkowanego na budowanie trwałych związków lojalnościowych z wszystkimi uczestnikami rynku, ciągłą poprawę jakości wyrobów i usług, rozwój innowacyjności oraz stały controlling z tym związanych efektów biznesowych. Aby było możliwe osiągnięcie rynkowego sukcesu słuszne jest nawiązanie do roli przywództwa w obszarze jakości.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement