Bank centralny

Tekst otwarty nr 11/2005

Łagodne nastawienie nie oznacza automatycznych obniżek

  •  Zgodnie z oczekiwaniami RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 4,5% oraz łagodne nastawienie polityki pieniężnej. Łagodne nastawienie oznacza, że RPP nadal ocenia prawdopodobieństwo tego, że inflacja będzie poniżej celu (2,5%) jako znacznie wyższe od tego, że wzrośnie powyżej celu, a zatem wyższe są szanse na obniżkę stóp procentowych w kolejnym ruchu niż na ich podwyższenie.
  •  Nie zmieniamy opinii, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy może dojść do redukcji stóp o 50 pb. Na najbliższym posiedzeniu nie oczekujemy zmiany, a decyzja o obniżce może zapaść w listopadzie, jeśli dane o PKB za III kwartał pokażą wzrost konsumpcji i inwestycji poniżej oczekiwań.

Komunikat po posiedzeniu pozostawia wiele do życzenia

  •  Komunikat RPP dał bardzo niewiele wskazówek co do dalszych decyzji polityki pieniężnej i postrzegamy go jako krok wstecz jeśli chodzi o komunikację z rynkiem. Praktycznie jedyną wskazówką było łagodne nastawienie w polityce pieniężnej, które od przyszłego roku zostanie zniesione. Chcąc nie chcąc Rada przedstawiła argument za utrzymaniem nastawienia jako instrumentu komunikacji. W obecnej sytuacji pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku nastąpi znacząca poprawa jakości komunikatów po posiedzeniu.
  •  Rada wskazała na wyższy wzrost gospodarczy w III kwartale niż w II kwartale 2005 r. Choćby z uwagi na efekt bazy statystycznej jest to oczywiste. Szkoda, że RPP nie powiedziała, czy oczekiwane obecnie przyspieszenie jest szybsze czy wolniejsze w porównaniu z prognozami z ubiegłego miesiąca.

Założenia na 2006 r. – nie takie jastrzębie jak się wydaje

  •  W założeniach na 2006 r. sporo uwagi poświęcono reakcji polityki pieniężnej na wysokie ceny ropy i ich potencjalne skutki. Znalazło to odzwierciedlenie również w komunikacie po posiedzeniu. Ale czy prognozy cen ropy w ogóle się zwiększyły od poprzedniego spotkania Rady? Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej Rada spodziewała się, że inflacja będzie się kształtowała poniżej projekcji przedstawionej w sierpniowym raporcie mimo wysokich cen ropy naftowej. Cóż, takie niespójności nie ułatwiają przewidywania kolejnych decyzji RPP.
  •  Cel inflacyjny, sposób jego realizacji i pozostałe instrumenty polityki pieniężnej nie uległy istotnym zmianom. RPP podtrzymuje stanowisko, że Polska powinna przystąpić do strefy euro najszybciej jak to możliwe.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum. Biznes w czasach pandemii (podsumowanie)

grafika.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to cykl bezpłatnych konferencji online, podczas których 24 ekspertów KPMG w ciągu ponad 10 godzin przedstawiło kilkanaście merytorycznych prelekcji. Poruszono najbardziej aktualne tematy dotyczące: wsparcia w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych; źródeł finansowania i dotacji; wyzwań procesowo-technologicznych oraz restrukturyzacji firmy lub jej upadłości. Wirtualne konferencje okazały się unikalnym przedsięwzięciem zorganizowanym na taką skalę w dostosowanej do obecnych realiów formie online.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #4 Restrukturyzacja firmy lub upadłość (9 czerwca 2020)

9 czerwca odbędzie się już ostatnie z czterech wydarzeń składających się na „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją firmy lub upadłością w czasie pandemii zostanie zamknięty cykl bezpłatnych konferencji online.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama