Bank centralny

Open access no. 11/2005

Łagodne nastawienie nie oznacza automatycznych obniżek

  •  Zgodnie z oczekiwaniami RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 4,5% oraz łagodne nastawienie polityki pieniężnej. Łagodne nastawienie oznacza, że RPP nadal ocenia prawdopodobieństwo tego, że inflacja będzie poniżej celu (2,5%) jako znacznie wyższe od tego, że wzrośnie powyżej celu, a zatem wyższe są szanse na obniżkę stóp procentowych w kolejnym ruchu niż na ich podwyższenie.
  •  Nie zmieniamy opinii, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy może dojść do redukcji stóp o 50 pb. Na najbliższym posiedzeniu nie oczekujemy zmiany, a decyzja o obniżce może zapaść w listopadzie, jeśli dane o PKB za III kwartał pokażą wzrost konsumpcji i inwestycji poniżej oczekiwań.

Komunikat po posiedzeniu pozostawia wiele do życzenia

  •  Komunikat RPP dał bardzo niewiele wskazówek co do dalszych decyzji polityki pieniężnej i postrzegamy go jako krok wstecz jeśli chodzi o komunikację z rynkiem. Praktycznie jedyną wskazówką było łagodne nastawienie w polityce pieniężnej, które od przyszłego roku zostanie zniesione. Chcąc nie chcąc Rada przedstawiła argument za utrzymaniem nastawienia jako instrumentu komunikacji. W obecnej sytuacji pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku nastąpi znacząca poprawa jakości komunikatów po posiedzeniu.
  •  Rada wskazała na wyższy wzrost gospodarczy w III kwartale niż w II kwartale 2005 r. Choćby z uwagi na efekt bazy statystycznej jest to oczywiste. Szkoda, że RPP nie powiedziała, czy oczekiwane obecnie przyspieszenie jest szybsze czy wolniejsze w porównaniu z prognozami z ubiegłego miesiąca.

Założenia na 2006 r. – nie takie jastrzębie jak się wydaje

  •  W założeniach na 2006 r. sporo uwagi poświęcono reakcji polityki pieniężnej na wysokie ceny ropy i ich potencjalne skutki. Znalazło to odzwierciedlenie również w komunikacie po posiedzeniu. Ale czy prognozy cen ropy w ogóle się zwiększyły od poprzedniego spotkania Rady? Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej Rada spodziewała się, że inflacja będzie się kształtowała poniżej projekcji przedstawionej w sierpniowym raporcie mimo wysokich cen ropy naftowej. Cóż, takie niespójności nie ułatwiają przewidywania kolejnych decyzji RPP.
  •  Cel inflacyjny, sposób jego realizacji i pozostałe instrumenty polityki pieniężnej nie uległy istotnym zmianom. RPP podtrzymuje stanowisko, że Polska powinna przystąpić do strefy euro najszybciej jak to możliwe.

Also check

Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie [konferencja]

Co kryje się pod sformułowaniem sprawna komunikacja i jak ją doskonalić – o tym porozmawiamy ze specjalistami – coachami, trenerami personalnymi, audytorami i członkami najwyższego kierownictwa spółek kapitałowych na konferencji pt. Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie.  Bezpłatna konferencja pod patronatem Ministerstwa Finansów, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się 11 czerwca 2019 roku na rybnickim kampusie.

Read more
Open access no. 6/2019

MF pracuje nad opodatkowaniem reklam cyfrowych

MF pracuje nad przepisami regulującymi kwestię opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych, póki co w zakresie tzw. digital advertising tax, czyli opodatkowania reklam cyfrowych – powiedziała dziennikarzom Minister Finansów Teresa Czerwińska, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Read more
Open access no. 6/2019

Udział w firmowych grillach to nie przychód

Maj to miesiąc rozpoczynający sezon imprez grillowych organizowanych przez pracodawców dla pracowników. Warto wiedzieć, że branie udziału w tego rodzaju imprezach nie oznacza dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama