Bank centralny

Open access no. 11/2005

Łagodne nastawienie nie oznacza automatycznych obniżek

  •  Zgodnie z oczekiwaniami RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 4,5% oraz łagodne nastawienie polityki pieniężnej. Łagodne nastawienie oznacza, że RPP nadal ocenia prawdopodobieństwo tego, że inflacja będzie poniżej celu (2,5%) jako znacznie wyższe od tego, że wzrośnie powyżej celu, a zatem wyższe są szanse na obniżkę stóp procentowych w kolejnym ruchu niż na ich podwyższenie.
  •  Nie zmieniamy opinii, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy może dojść do redukcji stóp o 50 pb. Na najbliższym posiedzeniu nie oczekujemy zmiany, a decyzja o obniżce może zapaść w listopadzie, jeśli dane o PKB za III kwartał pokażą wzrost konsumpcji i inwestycji poniżej oczekiwań.

Komunikat po posiedzeniu pozostawia wiele do życzenia

  •  Komunikat RPP dał bardzo niewiele wskazówek co do dalszych decyzji polityki pieniężnej i postrzegamy go jako krok wstecz jeśli chodzi o komunikację z rynkiem. Praktycznie jedyną wskazówką było łagodne nastawienie w polityce pieniężnej, które od przyszłego roku zostanie zniesione. Chcąc nie chcąc Rada przedstawiła argument za utrzymaniem nastawienia jako instrumentu komunikacji. W obecnej sytuacji pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku nastąpi znacząca poprawa jakości komunikatów po posiedzeniu.
  •  Rada wskazała na wyższy wzrost gospodarczy w III kwartale niż w II kwartale 2005 r. Choćby z uwagi na efekt bazy statystycznej jest to oczywiste. Szkoda, że RPP nie powiedziała, czy oczekiwane obecnie przyspieszenie jest szybsze czy wolniejsze w porównaniu z prognozami z ubiegłego miesiąca.

Założenia na 2006 r. – nie takie jastrzębie jak się wydaje

  •  W założeniach na 2006 r. sporo uwagi poświęcono reakcji polityki pieniężnej na wysokie ceny ropy i ich potencjalne skutki. Znalazło to odzwierciedlenie również w komunikacie po posiedzeniu. Ale czy prognozy cen ropy w ogóle się zwiększyły od poprzedniego spotkania Rady? Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej Rada spodziewała się, że inflacja będzie się kształtowała poniżej projekcji przedstawionej w sierpniowym raporcie mimo wysokich cen ropy naftowej. Cóż, takie niespójności nie ułatwiają przewidywania kolejnych decyzji RPP.
  •  Cel inflacyjny, sposób jego realizacji i pozostałe instrumenty polityki pieniężnej nie uległy istotnym zmianom. RPP podtrzymuje stanowisko, że Polska powinna przystąpić do strefy euro najszybciej jak to możliwe.

Also check

JPK, czyli jak cyfryzacja podatków zmienia realia prowadzenia biznesu

Read more

Controlling-24.pl, czyli 100% praktycznej wiedy na wyciągnięcie ręki

Read more
Open access no. 7-8/2019

Kaizen Inspiration Tour [Japonia, 30.09 - 11.10.2019]

Kaizen_FB_promo.png

Dla wszystkich, którzy chcą poczuć i zrozumieć czym jest kaizen oraz zobaczyć na własne oczy najlepsze na świecie praktyki leanowe, Wydawnictwo Explanator we współpracy z ATML Polska przygotowało ofertę wyjazdu studyjnego do Japonii.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement