Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Większość zmian ma charakter redakcyjny lub formalno-techniczny, aczkolwiek znalazła się również jedna zmiana merytoryczna. Polega ona na tym, że jednostki mogą sobie wybrać standardy rachunkowości, które będą stosować i tylko te standardy ująć w swojej polityce rachunkowości.

Minister Finansów opublikował w Dzienniku Urzędowym MF komunikat w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja". Aktualizacja dotyczy wyłącznie części poświęconej zmianom zasad (polityki) rachunkowości (tj. wyłącznie rozdziału III standardu). W większości przypadków zmiany dotyczą:

  • drobnych korekt językowych i redakcyjnych służących lepszemu zrozumieniu treści standardu (np. zamiana wyrażenia „uznać za przyjęte zasady" na wyrażenie „włączyć do przyjętych zasad" czy też dodanie w pkt. 3.1 standardu doprecyzowania, że zasady rachunkowości opisane w dokumentacji przyjmowane są na podstawie decyzji kierownika),
  • przeformułowania treści standardu do zmian w ustawie o rachunkowości; w szczególności do zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., a wprowadzone zostały ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244). Przykładem są zapisy uwzględniające w standardzie możliwość stosowania uproszczeń przez większą liczbę jednostek gospodarczych (przeformułowanie pkt. 3.5 standardu w powiązaniu z pkt. 3.2.3).

Komitet Standardów Rachunkowości dodał również jedno wyjaśnienie merytoryczne (dodany pkt 3.2.2a standardu). Nowy zapis w standardzie dotyczy sytuacji, gdy dana jednostka chce włączyć do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanie tylko wybranych Krajowych Standardów Rachunkowości. Komitet Standardów stwierdza, że:

  • jednostka ma do tego prawo (wcześniej taka decyzja była równoważna z decyzją o nieprzyjęciu do stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości),
  • prawo to oznacza, że w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości należy stosować wszystkie zapisy tych wybranych standardów (tj. nie jest możliwe powoływanie się przez jednostkę na stosowanie wybranego Krajowego Standardu Rachunkowości i jednocześnie wybiórcze stosowanie jego postanowień).

Aktualizacja KSR Nr 7 weszła w życie 4 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r., z możliwością jej wcześniejszego zastosowania (tj. za rok 2018).

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

Komunikat Ministra Finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja" (uchwała Nr 3/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z 13 listopada 2018 r.) - Dz.Urz. MF z 4 stycznia 2019 r., poz. 2. |

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 12/2021

Zmiany w fakturowaniu – opublikowane w Dzienniku Ustaw

18 listopada 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o VAT. Nowelizacja wprowadza Krajowy System e-Faktur oraz zmiany w zasadach fakturowania i zwrotu VAT. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 12/2021

Zmiana ustawy o rachunkowości podpisana przez prezydenta

Zaakceptowane przez prezydenta zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań finansowych oraz wprowadzenia jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego dla emitentów (format XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących MSR-y (format XHTML lub inny przeszukiwalny).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.