Od 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT i ustawy Prawo o miarach. Dotyczy ona wprowadzenia tzw. kas online, czyli kas przesyłających dane o sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Mimo tego, że nowe przepisy mają wejść w życie 1 maja 2019 r., nie oznacza to, że z tym dniem wszyscy podatnicy będą musieli posiadać i stosować kasy umożliwiające łączność i przesył danych do systemu Szefa KAS. Zasadniczo podatnicy mogą nadal prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają takiego połączenia. Kasy te będą jednak stopniowo z rynku eliminowane. Do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą bowiem być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia o spełnianiu warunków technicznych. Kasy z papierowym zapisem kopii będą mogły otrzymać takie potwierdzenie tylko na okres do 31 sierpnia 2019 r., a kasy z elektronicznym zapisem kopii – na do 31 grudnia 2022 r.

Co istotne, niektóre grupy podatników stanowiące tzw. „grupę ryzyka” mają być objęte przyspieszonym obowiązkiem wymiany kas na kasy online. Najszybciej będą to musieli zrobić podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów i wymiany opon oraz sprzedawcy paliw. Ci sprzedawcy będą musieli wprowadzić kasy online od 1 stycznia 2020 r. („stare kasy” będą mogli używać tylko do końca 2019 r.).

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach – czeka na publikację w Dzienniku Ustaw

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

CiRZ_10_4.jpg

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama