Od 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT i ustawy Prawo o miarach. Dotyczy ona wprowadzenia tzw. kas online, czyli kas przesyłających dane o sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Mimo tego, że nowe przepisy mają wejść w życie 1 maja 2019 r., nie oznacza to, że z tym dniem wszyscy podatnicy będą musieli posiadać i stosować kasy umożliwiające łączność i przesył danych do systemu Szefa KAS. Zasadniczo podatnicy mogą nadal prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają takiego połączenia. Kasy te będą jednak stopniowo z rynku eliminowane. Do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą bowiem być stosowane wyłącznie kasy rejestrujące, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia o spełnianiu warunków technicznych. Kasy z papierowym zapisem kopii będą mogły otrzymać takie potwierdzenie tylko na okres do 31 sierpnia 2019 r., a kasy z elektronicznym zapisem kopii – na do 31 grudnia 2022 r.

Co istotne, niektóre grupy podatników stanowiące tzw. „grupę ryzyka” mają być objęte przyspieszonym obowiązkiem wymiany kas na kasy online. Najszybciej będą to musieli zrobić podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów i wymiany opon oraz sprzedawcy paliw. Ci sprzedawcy będą musieli wprowadzić kasy online od 1 stycznia 2020 r. („stare kasy” będą mogli używać tylko do końca 2019 r.).

Footnotes / Bibliography / Legal basis
  • ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach – czeka na publikację w Dzienniku Ustaw

Also check

Kaizen Inspiration Tour (Japonia, 30.09.-11.10.)

Dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć i zrozumieć czym jest kaizen oraz zobaczyć na własne oczy najlepsze na świecie praktyki leanowe, Wydawnictwo Explanator we współpracy z ATML Polska przygotowało ofertę wyjazdu studyjnego do Japonii.

Read more

MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Read more

Nowe rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków

CiRZ_07-08_6.jpg

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama