Ryzyko jest aspektem w naturalny sposób wpisanym w kontekst różnych sytuacji i zagadnień biznesowych. Każda nowa działalność, nowe przedsięwzięcie czy nowy pomysł niesie za sobą ryzyko, które ma decydujący wpływ na możliwość odniesienia sukcesu. Jego istnienie nie musi jednak (a nawet nie powinno) stanowić bariery dla podejmowania działań. Dlatego wygrywają ci, którzy podejmują ryzyko lub... umieją nim zarządzać!

Ryzyko zwykło się utożsamiać z pewnym zagrożeniem, chociaż taki sposób myślenia w praktyce biznesowej jest nieuzasadniony. Ryzykiem określa się z reguły sytuację niepewności, a zatem taką, gdzie nie znamy a priori skutków podejmowanych działań. Patrząc w ten sposób na ryzyko, łatwo zauważyć, że może ono stanowić zagrożenie, ale również niebywałą szansę.

Ryzyko można zdefiniować zatem jako pewne odchylenie od spodziewanego efektu, przy czym odchylenie to może mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Tym, co różni ryzyko od niepewności, jest możliwość oszacowania go z perspektywy zarówno prawdopodobieństwa jego wystąpienia, jak i skali wynikających z niego skutków.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement