W perspektywie klientów BSC działania skoncentrowano na grupie osób remontujących domy lub mieszkania oraz deweloperach. Zagadnienie inwestorów budujących domy jednorodzinne połączono z elementami perspektywy procesów wewnętrznych.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement