Rachunkowość zarządcza

nr 7-8/2023

Umowa pożyczki akcji w księgach rachunkowych

Umowa pożyczki akcji w księgach rachunkowych

Spółka zawarła umowę pożyczki akcji za określone wynagrodzenie płatne przy zwrocie. Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić te same akcje lub w przypadku ich sprzedaży akcje z nowej emisji. Wartość wypożyczonych akcji została określona w umowie. Termin zwrotu nastąpi najpóźniej 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jaki wpływ ma ta transakcja na sprawozdanie finansowe i wynik finansowy na koniec roku obrotowego?...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych ‑ stosowanie metody marży transakcyjnej netto

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych - stosowanie metody marży transakcyjnej netto

MF opublikowało kolejne objaśnienia podatkowe dotyczące cen transferowych. Objaśnienia podatkowe mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych, realizowanych po 31 grudnia 2018 r., zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Zbieg tytułów do opodatkowania przedsiębiorcy

Zbieg tytułów do opodatkowania przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 prawa przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (sama spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy)....

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Inwentaryzacja zapasów w praktyce

Inwentaryzacja zapasów w praktyce

Inwentaryzacja polega na okresowym ustalaniu rzeczywistego stanu aktywów, pasywów oraz porównaniu go z zapisami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Jej celem jest weryfikacja, czy dane pochodzące z ewidencji księgowej odpowiadają rzeczywistości. Przy przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji zapasów jednostki mogą korzystać ze wskazówek zawartych w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR)...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Test na utratę wartości aktywów

Test na utratę wartości aktywów

Utrata wartości stanowi jeden z trudniejszych obszarów w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych. Podstawowa definicja wynikająca z ustawy o rachunkowości stanowi, iż trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia...

Czytaj więcej
nr 7-8/2023

Prace badawcze i rozwojowe ‑ podobieństwa i różnice pomiędzy regulacjami polskimi a międzynarodowymi

Prace badawcze i rozwojowe - podobieństwa i różnice pomiędzy regulacjami polskimi a międzynarodowymi

W związku z rozwojem spółek coraz częściej prowadzą one we własnym zakresie prace badawcze i rozwojowe. Wiążą się z tym znaczące koszty, które trzeba ująć w księgach. Wielu księgowych w takiej sytuacji zadaje sobie pytanie: jak to zrobić? oraz czy te koszty w ogóle kwalifikują się do kosztów prac rozwojowych. Nieco odmienne podejście do prac rozwojowych w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych...

Czytaj więcej
nr 6/2023

Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów zgodnie z MSR 8 ‑ teoria i praktyka

Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów zgodnie z MSR 8 - teoria i praktyka

Nadrzędny cel MSR 8 to poprawa przydatności i wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek oraz zapewnienie porównywalności danych zawartych w sprawozdaniach na przestrzeni czasu oraz ze sprawozdaniami innych jednostek. By ten cel spełnić, standard skupia się m.in. na aspekcie zmiany wartości szacunkowych oraz korygowania błędów poprzednich okresów. Niniejszy artykuł skupia się na teoretycznych aspektach,...

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.