Patenty, licencje, marka, znaki towarowe, ale również wiedza czy umiejętności pracowników – to tylko niektóre z tzw. wartości niematerialnych (z ang. intangible assets), które mogą stanowić o sile przedsiębiorstwa. Choćby z tego powodu warto wiedzieć, jak je ujmować oraz wyceniać, a z racji tego, że nie są to dobra fizycznie istniejące, to nie jest to łatwe i oczywiste. Zagadnieniom tym poświęcony został MSR 38 – Wartości niematerialne, który przedstawia jasne wytyczne i kryteria ujmowania tych aktywów. Zapoznajmy się z nim bliżej od strony teoretycznej, ale również praktycznej.

MSR 38 - Wartości niematerialne w teorii i praktyce

Istota i zakres MSR 38

MSR 38 powstał, by poprawnie ujmować i wyceniać wartości niematerialne. Zgodnie z niniejszym standardem dany składnik można zaklasyfikować jako wartość niematerialną wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia on określone, wymienione w standardzie kryteria, o których za chwilę. Ponadto wprowadza on sposób wyceny wartości bilansowej i zawiera wiele wytycznych. Należy pamiętać, że standard swym zakresem nie obejmuje wszystkich wartości niematerialnych. Główne wyjątki, o których warto wspomnieć, to:

 • Aktywa finansowe – objęte standardem MSR 32
 • Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych – objęte standardem MSSF 6
 • Nakłady na poszukiwanie i wydobycie zasobów mineralnych, ropy naftowej, gazu ziemnego i innych podobnych nieodnawialnych zasobów
 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – ujęte w MSR 12
 • Umowy leasingowe – ujęte w MSSF 16 (wcześniej MSR 17)
 • Aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych – ujęte w MSR 19

Przedsiębiorstwo często przeznacza zasoby finansowe na nabycie, rozwój, utrzymanie oraz doskonalenie zasobów niematerialnych. Przykładów takich aktywów może być wiele. Poza wymienionymi na początku warto wymienić takie wartości niematerialne, jak:

 • wiedza naukowa lub techniczna,
 • własność intelektualna,
 • znajomość rynku,
 • programy komputerowe,
 • prawa autorskie,
 • relacje z odbiorcami lub dostawcami,
 • udział w rynku,
 • prawa marketingowe.

Lista jest dość szeroka i zawiera mnóstwo pozycji, jednakże nie wszystkie z wymienionych aktywów spełniają 3 jasno zdefiniowane kryteria, na podstawie których można zdefiniować składnik jako wartość niematerialną. Zgodnie z MSR 38 o wartości niematerialnej i prawnej mówimy, gdy:

 • można zdefiniować taki składnik,
 • przedsiębiorstwo sprawuje nad nim kontrolę,
 • przedsiębiorstwo uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne z tego składnika.

Jeśli składnik nie spełnia tych kryteriów, to nakłady na jego nabycie lub wytworzenie przez jednostkę we własnym zakresie ujmuje się w ciężar rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Jeśli jednak dany składnik został przejęty w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, stanowi on część wartości firmy ujmowanej na dzień przejęcia.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

MSR 2 Zapasy ‑ aspekty teoretyczne oraz zastosowanie w praktyce

MSR 2 Zapasy - aspekty teoretyczne oraz zastosowanie w praktyce

Zapasy, to obok należności i zobowiązań krótkoterminowych, trzeci element kapitału obrotowego netto, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia zarządzania przepływami pieniężnymi. Z tego względu zaznajomienie z MSR 2 oraz jego teoretycznymi aspektami wydaje się kluczowe, by później móc formułować właściwe wnioski analizując KON oraz zarządzając nim.

Czytaj więcej

Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy

Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy

Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty bezpośrednie produktu oraz uzasadnioną część przypisanych produktowi pośrednich kosztów produkcji. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w jednostce dokonano szczegółowej identyfikacji wszystkich poniesionych kosztów. Dopiero na tej podstawie można zaliczać koszty do odpowiedniej kategorii.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.