Delegacje pracownicze oraz podróże służbowe na stałe wpisały się w życie zawodowe. W dzisiejszych czasach okoliczności związane z poleceniem wyjazdu służbowego pracownika, to bardzo powszechna sytuacja, do odbycia której pracownik jest zobowiązany. Podstawowym świadczeniem związanym z podróżami służbowymi są diety. Za czas podróży służbowej, w której przebywał pracownik przysługują diety, które przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem podczas wyjazdu służbowego.

Podróże służbowe pracowników w księgach rachunkowych

Czym różni się podróż służbowa od delegacji?

W celu wskazania różnic podróży służbowej od delegacji, najlepiej jest powołać się na poszczególne akty prawne. Cechy podróży służbowej zostały opisane w art. 77 § 1 Kodeks pracy, w myśl którego to przepisu – podróż służbowa wyróżnia się tym, iż odbywa się poza miejscowością, w której mieści się siedziba pracodawcy albo poza stałe miejsce pracy.

Co ważne, tego typu podróż jest tymczasowa, tzn. ma charakter incydentalny. Można więc śmiało rzec, iż to jedynie pewnego rodzaju odstępstwo od standardowych obowiązków pracownika. W związku z podróżą służbową pracownikowi należą się diety i zwroty kosztów związanych z przejazdami.

W przypadku delegacji – mówi się o niej, kiedy zmiana miejsca świadczenia pracy została wskazana w zawartej z pracownikiem umowie. Co istotne, w takiej sytuacji obowiązują przepisy wewnątrzzakładowe w zakresie dodatkowych świadczeń, w tym m.in. regulamin wynagradzania, w którym określa się kwestię wypłaty pracownikowi odpowiednika diety czy zwrotu kosztów dojazdu.

Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych

Delegowanie pracownika w podróż służbową dokonywane jest na podstawie zleconego przez pracodawcę polecenia wyjazdu służbowego.

Polecenie wyjazdu powinno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko pracownika,
  2. cel podróży służbowej,
  3. miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji,
  4. nazwę miejscowości docelowej, 
  5. czas trwania podróży służbowej,
  6. środek lokomocji.

Kwestie warunków odbywania i rozliczania takich podróży zdefiniowane zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, w której określone są zasady przyznawania i wysokość diet. Za czas podróży służbowej, w której przebywał pracownik przysługują diety, które przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem podczas wyjazdu służbowego. Powyższe rozporządzenie ma zastosowanie również do podróży służbowej pracownika, który zatrudniony jest u innego pracodawcy niż wyżej wymieniony, o ile w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę nie zdefiniowano odmiennych zasad odbywania i rozliczania delegacji. Należy mieć na uwadze, że postanowienia te nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż zawarte w powołanym rozporządzeniu.

W rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowej znajdujemy wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju, a w szczególności wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania wyjazdu służbowego, a w przypadku podróży poza granicami kraju – również walutę, w jakiej zostanie ustalona dieta oraz limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Pracownik odbywający podróż służbową – poza obligatoryjnie przysługującymi dietami, ma również prawo do zwrotu kosztów z tytułu:

  • przejazdów z miejscowości stałego miejsca pracy bądź miejscowości zamieszkania pracownika do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem;
  • noclegu lub ryczałtu za nocleg;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
  • innych udokumentowanych wydatków.

Pozostałe 76% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Ewidencja rachunkowa darowizn

Ewidencja rachunkowa darowizn

Umowę darowizny reguluje art. 888–902 Kodeksu cywilnego, w myśl którego poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania aktywów na rzecz obdarowanego. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być m.in. środki pieniężne, środki trwałe, towary lub materiały, ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, co wynika z literalnego brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości.

Czytaj więcej

Programy motywacyjne, bonusy, benefity i premie – zasady rozliczania podatkowego

Programy motywacyjne, bonusy, benefity i premie – zasady rozliczania podatkowego

Podatnicy w ramach prowadzonej działalności przyznają premie pieniężne, bonusy i bonifikaty. Coraz więcej firm decyduje się również na organizowanie programów motywacyjnych. Każda z tych czynności ma swoje konsekwencje w podatku dochodowym oraz w VAT. Przedstawiamy podejście do tych działań organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.