Prawo

no. 11/2015

Sztuka perswazji w kontaktach interpersonalnych wewnątrz organizacji

Znaczenie słowa perswazja ewoluuje. Jedni kojarzą je z manipulacją, inni z oznaką pewności i logiką argumentacji. Są też tacy, którzy odbierają je jako propagandę czy indoktrynację. Tak naprawdę chodzi o komunikację perswazyjną.

Read more
no. 8/2015

Negocjacje i komunikacja controllera

Nowe trendy w controllingu sprawiły, że funkcja controllera daleko wybiega poza ramy planowania, sprawozdawczości i analizy finansowej. Współczesny controller jest uznawany za partnera dla biznesu, a jego rola ma wspierać procesy decyzyjne w całej organizacji. Jest to nie lada wyzwanie, bo przy takim podejściu potrzebne są nie tylko kompetencje ścisłe, ale także instynkt biznesowy oraz zdolności komunikacyjne...

Read more
no. 5/2015

Komunikacja, negocjacje i perswazja controllera

Controlling zajmuje się przyszłością, lepszą przyszłością. Wyprzedza błędy, zapobiega zamiast leczyć i wspiera rozwój organizacji. Pozwala oswoić przyszłość organizacji (jednostki biznesowej, działu etc.), tak aby ta sprawniej i skuteczniej realizowała sobie właściwe cele. Controlling skupia się na przyszłości i wyprzedza problemy, a kontrola to forma nadzoru i dotyczy działań w przeszłości. Tak w...

Read more
no. 5/2007

Zarządzanie talentami w controllingu

Controlling wspiera zarządzanie, ale samym controllingiem też należy umiejętnie zarządzać. Jakie zachowania kierowników komórek controllingu rzeczywiście budują wsparcie dla ogółu kadry zarządzającej przedsiębiorstwem?

Read more
no. 4/2007

Wymagania wobec profesjonalistów controllingu

Controlling w przedsiębiorstwie wspomaga zarządzanie na każdym szczeblu. Jakie więc cechy powinni posiadać profesjonaliści controllingu? Jakie predyspozycje pracowników controllingu mają wpływ na jakość zarządzania, a tym samym na wartość przedsiębiorstwa?

Read more
no. 5/2006

Twórzmy dobre nawyki - rola pracowników w procesie wdrażania i funkcjonowania Strategicznej Karty Wyników

O koncepcji Strategicznej Karty Wyników w polskich publikacjach napisano już wiele. Liczne opracowania prezentują definicję tej koncepcji, proces jej wdrażania, przykłady implementacji i wiele innych wskazówek. Coraz częściej słychać również głosy, traktujące BSC jako coś więcej niż instrument, jako koncepcję zarządzania, żyjącą sieć, mającą swe źródło w odpowiednio nastawionych i zmotywowanych pracownikach....

Read more
no. 1/2005

Zadania i motywacje controllerów w procesie budżetowania

Read more
no. 11/2004

System motywacyjny w budżetowaniu

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama