Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2010 (luty)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2/2010 -

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

Tekst otwarty nr 2/2010

Bank Centralny

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2010

Monitor rynku

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2010

Dane i prognozy ekonomiczne

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2010

Gospodarka Polski

Czytaj więcej
nr 2/2010

Etapy wdrożenia systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie

Pojawiające się w ostatnim okresie pytania Czytelników dotyczące determinant skuteczności wdrażania systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie stanowią inspirację dla opracowania niniejszego cyklu artykułów. Nawiązuje on i uszczegóławia poprzednie publikacje autorki, ukazujące się na łamach naszego miesięcznika.

Czytaj więcej
nr 2/2010

Rozwój systemu controllingu w firmie VECTOR

Opracowanie to prezentuje proces rozwoju controllingu w firmie VECTOR, zarówno w wymiarze operacyjnym jak i strategicznym. Przedstawia również metodę zarządzania procesowego, umożliwiającą optymalne i sprawne podejmowanie decyzji, zwiększenie skuteczności działań oraz zmniejszenie kosztów i czasu realizacji czynności.

Czytaj więcej
nr 2/2010

Metody szacowania przychodów w długoterminowych projektach IT

Projekty informatyczne, przebiegające od początku do końca zgodnie z przyjętym planem, należą do rzadkości. Występujące odchylenia czasowe i budżetowe sprawiają, że rzetelne przedstawienie wyniku zarządczego na danym etapie realizacji kontraktu nie jest proste. Istnieje szereg alternatywnych rozwiązań – wybór optymalnego, jak zawsze, jest uzależniony od specyfiki organizacji.

Czytaj więcej
nr 2/2010

Analiza możliwości poprawy wyników ekonomicznych

W niniejszej analizie koncentrujemy się na analizie ryzyka finansowego wynikającego ze zmian poboru energii przez klientów taryfowych, które jest następstwem zmian warunków pogodowych. Zostało ono zdefiniowane jako ryzyko profilu, będące wynikiem dopuszczenia opcjonalności poboru energii elektrycznej przez klientów (tzw. opcja swing).

Czytaj więcej
nr 2/2010

Hurtownia danych – magazyn informacji dla menedżera

Nie jest tajemnicą, iż obecnie przewagę konkurencyjną zdobywa się poprzez szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w sferze zewnętrznej (otoczenie gospodarcze) i wewnętrznej (obszar firmy). Podstawą szybkiej i skutecznej reakcji jest posiadanie odpowiedniej informacji.

Czytaj więcej
nr 2/2010

Zasady towarzyszące mapowaniu procesów organizacji

Problem: Jakie podejście merytoryczne do mapowania procesów zastosować, aby w pełni osiągnąć korzyści wynikające z tego narzędzia?

Czytaj więcej
nr 2/2010

Kontekstowe zarządzanie informacją controllingową

Problem: W codziennej pracy korzystam z najróżniejszych źródeł informacji controllingowych, zarówno wewnętrznych (np. spotkania ze współpracownikami, bazy danych, raporty, kalkulacje, umowy), jak i zewnętrznych (np. strony www, spotkania z klientami i partnerami, konferencje i szkolenia, książki, czasopisma). Istotną przy tym kwestią jest to, aby po pierwsze stworzyć, a po drugie korzystać w efektywny...

Czytaj więcej
nr 2/2010

Balanced Scorecard a budżetowanie

Problem: W naszym przedsiębiorstwie podjęto decyzję o wprowadzeniu Zrównoważonej Karty Dokonań. Decydenci chcą całkowicie zrezygnować z budżetowania, które do tej pory było najważniejszym narzędziem rachunkowości zarządczej. Czy faktycznie taka decyzja jest dobra? Czy całkowita rezygnacja z budżetowania jest w ogóle możliwa?

Czytaj więcej
nr 2/2010

Przekazanie usług logistycznych w outsourcing

Problem: Z jakich narzędzi warto skorzystać przed podjęciem decyzji dotyczącej przekazania usług logistycznych w outsourcing?

Czytaj więcej
nr 2/2010

WYSZUKAJ.PIONOWO – algorytmy funkcji

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO należy do najczęściej używanych funkcji arkuszowych. Korzystają z niej zwłaszcza mniej doświadczeni użytkownicy Excela.

Czytaj więcej
nr 2/2010

Rynek systemów wspomagających zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa

W poprzedniej części cyklu (nr 1/2010) przedstawiliśmy wyniki analizy rynku systemów do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (CPM, Corporate Performance Management), przeprowadzonej przez Forrester Research Inc. W tej części natomiast zaprezentujemy wyniki analizy rynku dostawców CPM, którą wykonała Gartner Group1.

Czytaj więcej

Reklama