Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów

CiRZ_218_19.jpg

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, po który w pierwszej kolejności sięgnie rynek, żeby ocenić szanse na kontynuowanie i rozwój działalności spółki. Ewentualne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte na bazie przekazywanych w nim informacji. Jak sprawić, żeby sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawiało sytuację firmy, a jednocześnie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy? Co zrobić, żeby doświadczenie związane z oceną przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego nie przyprawiało inwestorów o ból głowy? Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na aspekt ilościowy danych, ale także na formę, w jakiej spółki się z nimi komunikują, i jakość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Jakość nie zawsze musi oznaczać ilości przekazywanych danych. Ważne jest, aby sprawozdanie finansowe nie było nadmiernie rozbudowane, a jednocześnie rzetelnie prezentowało aktualną sytuację spółki, udostępniając inwestorom adekwatne informacje, podane w odpowiedniej formie i na odpowiednim poziomie szczegółowości, pozostając w zgodzie z obowiązującymi regulacjami w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Tradycyjnie ocena spółki na podstawie sprawozdania finansowego sprowadza się do użycia danych ilościowych w celu wyliczenia szeregu wskaźników, np. wskaźników efektywności, płynności bądź rentowności spółki. Tymczasem inwestorzy w coraz większym stopniu zamiast na ilość danych zawartych w sprawozdaniu finansowym zwracają również uwagę na jakość informacji oraz płynącej z nich wartości dodanej. Niestety, sprawozdania finansowe wielu podmiotów raportujących w Polsce są w dalszym ciągu nieczytelne, nazbyt rozbudowane, a tym samym powodują problemy z punktu widzenia ich analizy.

Jakie cechy, według inwestorów, świadczą o jakości i nowoczesności sprawozdania?

Inwestorzy w coraz większym stopniu starają się szybko znaleźć odpowiedzi na interesujące ich kwestie w różnych raportach publikowanych przez spółki. Sprawozdanie finansowe nie powinno więc zawierać informacji zbędnych dla efektywnej komunikacji opisu i wyniku działalności – nie należy w nim zamieszczać wszystkich danych, jakie jest w stanie wyprodukować księgowość. Jednocześnie ważne jest, żeby było ono kompletne, bo pominięcie zbyt dużej ilości danych i informacji może wprowadzać w błąd.

Spółki mogą albo mądrze tworzyć raporty roczne, albo mogą przygotowywać je tylko dlatego, że muszą. Ci, którzy robią to mądrze, wpłyną pozytywnie na swoją pozycję na rynkach kapitałowych – Hans Hoogervorst, prezes Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Sposobem na podniesienie jakości będą na przykład forma prezentacji i wykorzystywane środki komunikacji, gdyż zrozumienie oraz ocena informacji płynących ze sprawozdania finansowego są również uzależnione od sposobu ich przedstawienia. Jasna struktura sprawozdania i wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji wpływają na pozytywny odbiór przez inwestorów.

Gdziekolwiek pojadę, na całym świecie ludzie narzekają na złożoność zasad rachunkowości oraz to, że sprawozdania finansowe stają się dłuższe i trudniejsze do zrozumienia. Jest to problem, którym trzeba zająć się na poważnie – Hans Hoogervorst, prezes Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Poza podstawowymi informacjami finansowymi coraz częściej spółki zamieszczają w sprawozdaniach inne miary służące do analizy efektywności – kluczowe wydaje się zastosowanie branżowych mierników efektywności, wskazujących pozycję danej spółki na tle jej sektora, i jasny komentarz przedstawiający definicję i sposób obliczenia każdego z nich. Znacząco ułatwia to analizę działalności spółki w odniesieniu do całej branży. Spółka prezentująca nowoczesne miary efektywności jest lepiej odbierana przez osoby analizujące wyniki działalności przedsiębiorstwa.

Na jakość sprawozdań finansowych zwraca również uwagę Komisja Nadzoru Finansowego. W swoich cyklicznych raportach ocenia zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych niebędących funduszami inwestycyjnymi z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi raportowania finansowego, w szczególności z wymogami MSSF. Raporty te dotyczą rocznych oraz śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Można w nich zaobserwować ciągle dużą liczbę zastrzeżeń do treści sprawozdań. Obecnie jednak wiele spółek notowanych na GPW w Warszawie pracuje nad istotną poprawą jakości swoich sprawozdań. W rezultacie poprzeczka na polskim rynku jest szybko podnoszona. Grono spółek, które przygotowują sprawozdanie finansowe przygotowane jest tylko i wyłącznie w celu spełnienia minimalnych wymogów regulacyjnych, będzie się gwatłownie kurczyć.

Dlaczego warto opracować sprawozdanie finansowe zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi?

Sprawozdanie finansowe jest jednym z najważniejszych narzędzi służących do komunikacji z inwestorami. Według 80% inwestorów1 jakość publikowanych przez spółkę raportów wprost przekłada się na ocenę jakości zarządzania spółką i jej kierownictwa, a także na wycenę spółki.

Wiele firm obserwuje stały przyrost objętości swoich raportów rocznych. Ilość użytecznych informacji zawartych w tym dokumencie nie zawsze rośnie w tym samym tempie. Istnieje ryzyko, że roczne sprawozdania stają się jedynie dokumentami zapewniającymi zgodność zamiast instrumentami komunikacji – Hans Hoogervorst, prezes Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy