Planowanie finansowe jest kluczowe dla funkcjonowania każdej firmy, gdyż plan finansowy stanowi swojego rodzaju zbiór wytycznych, których należy się trzymać. Działanie wg planu pozwala firmie kontrolować swoje finanse, ale przede wszystkim umożliwia ocenę ryzyk (w szczególności w przypadku odchyleń od planu) i podejmowanie działań naprawczych, póki nie jest za późno.

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, stanowi istotny element danych finansowych każdej firmy. Proces planowania cash flow (budżetowanie) jest powiązany z procesem prognozowania danych w rachunku zysków i strat w bilansie organizacji. Z tego powodu nie można go traktować odrębnie, lecz w połączeniu z pozostałymi elementami wymienionych danych finansowych. Dane historyczne stanowią podstawę do planowania, w związku z tym musimy mieć do tegoż planowania solidne i wiarygodne dane.

W cash flow „historycznym” są prezentowane przepływy, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym – w podziale na działalności operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Planowanie płynności finansowej w Excelu

CiRZ_12_16.jpg

Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

Czytaj więcej

Budżet rolowany w praktyce

CiRZ_12_13.jpg

Budżetowanie to wieloetapowy proces, na końcu którego powstaje budżet – dokument, który określa ramy funkcjonowania organizacji na tle szacowanych zdarzeń przyszłych. W bieżącym wydaniu szczególną uwagę poświęcimy budżetowi rolowanemu, który w przeciwieństwie do budżetu statycznego jest przygotowywany w sposób powtarzalny.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama