Planowanie finansowe jest kluczowe dla funkcjonowania każdej firmy, gdyż plan finansowy stanowi swojego rodzaju zbiór wytycznych, których należy się trzymać. Działanie wg planu pozwala firmie kontrolować swoje finanse, ale przede wszystkim umożliwia ocenę ryzyk (w szczególności w przypadku odchyleń od planu) i podejmowanie działań naprawczych, póki nie jest za późno.

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, stanowi istotny element danych finansowych każdej firmy. Proces planowania cash flow (budżetowanie) jest powiązany z procesem prognozowania danych w rachunku zysków i strat w bilansie organizacji. Z tego powodu nie można go traktować odrębnie, lecz w połączeniu z pozostałymi elementami wymienionych danych finansowych. Dane historyczne stanowią podstawę do planowania, w związku z tym musimy mieć do tegoż planowania solidne i wiarygodne dane.

W cash flow „historycznym” są prezentowane przepływy, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym – w podziale na działalności operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Pozostałe 92% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

4 kluczowe obszary planowania produkcji

CiRZ_250_78.jpg

Firma, która ma wysokie koszty produkcji, duże zapasy, ciągłe przezbrojenia, opóźnienia wysyłek, brak mocy produkcyjnych itd. często używa sformułowania: „mamy problem z planowaniem”. Planowanie produkcji to temat, który w każdej firmie jest „problematyczny”. Nie bez przyczyny jednak w artykule słowo „problematyczny” zostało użyte w cudzysłowie.

Czytaj więcej

Klient nie/rentowny. Jak badać rentowność klientów według kanałów sprzedaży?

CiRZ_250_29.jpg

Badanie rentowności klientów jest istotnym zagadnieniem w przedsiębiorstwach, w szczególności w sytuacji, w której danemu klientowi oferowane są preferencyjne ceny. Może się zdarzyć wówczas, że choć pozornie marża uzyskiwana we współpracy z danym klientem pozostaje na akceptowalnym poziomie, to po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z obsługą danego klienta okaże się, że jest to klient nierentowny dla przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo i ochrona aktywów jednostki w czasach pandemii

CiRZ_250_22.jpg

Przed wystąpieniem pandemii koronawirusa najczarniejsze scenariusze dotyczące zagrożenia firm mówiły o wirusach komputerowych, które powodowały wyłączenia systemów i brak możliwości pracy, trwający od kilku godzin do maksymalnie kilku tygodni. Okazało się jednak, że nastąpiło zupełnie coś przeciwnego i wirus przenoszony przez ludzi spowodował ogrom zmian w sposobie pracy, a tym samym duże wyzwanie dla infrastruktury informatycznej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama