Pracownik, dla którego praca w danej firmie, jest jego pierwszą pracą, nie będzie wiedział, jak się w niej odnaleźć i czego się spodziewać, pracownik, dla którego będziemy drugim pracodawcą, będzie spodziewał się podobnych zasad, które obowiązywały w poprzednim miejscu pracy, natomiast pracownik, dla którego będziemy którymś z kolei miejscem pracy, będzie oczekiwał wprowadzenia przygotowanego specjalnie dla osób rozpoczynających pracę. Wszyscy, bez względu na doświadczenie zawodowe, potrzebują drogowskazów, które pomogą im zaadaptować się w nowym miejscu pracy.

Adaptacja pracownika jest kolejnym etapem procesu personalnego po wcześniejszym zaplanowaniu zatrudnienia, przeprowadzeniu procesu rekrutacji oraz zatrudnieniu pracownika, który spełnił nasze oczekiwania, na stanowisko, na które prowadzona była rekrutacja. Adaptacja pracownika to nic innego jak wprowadzenie pracownika do organizacji oraz wdrożenie go w zadania, które będzie wykonywał na swoim stanowisku pracy. Pierwszy dzień pracownika w firmie, bez względu na posiadane doświadczenie zawodowe, jest stresujący. Pojawienie się nowej osoby zaburza codzienny rytm pracy zespołu, w którym się pojawia, warto więc prawidłowo zaplanować i wdrożyć proces adaptacji, dzięki któremu nowa osoba możliwie jak najszybciej zaadaptuje się w organizacji. Proces adaptacji zwykle rozpoczyna się szeregiem szkoleń, w kolejnych krokach są zaplanowane spotkania z przełożonym i współpracownikami, kończy się przekazaniem feedbacku pracownikowi na temat jego pracy i wysłuchaniem informacji od pracownika na temat pracy i procesu adaptacji, którego był uczestnikiem (rysunek).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama