Zmiany w MSR/MSSF od lutego 2021

Tekst otwarty nr 2/2021

Firmy prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z MSR/MSSF muszą wraz z nowym rokiem obrotowym, zaczynającym się 1 stycznia 2021 r., stosować zatwierdzone przez Komisję UE zmiany w pięciu międzynarodowych standardach rachunkowości. Zmiany są związane z uwzględnieniem w standardach reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Zmiany w MSR/MSSF od lutego 2021

Rok 2020 przyniósł stosunkowo mało zmian w międzynarodowych standardach rachunkowości, w porównaniu do lat 2018-2019, kiedy to zaczęły obowiązywać trzy nowe standardy: MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 16 „Leasing”. Obecnie, tj. 14 stycznia 2021 r., Komisja UE zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w:

  • MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, (zmiany dotyczą tymczasowych odstępstw od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń),
  • MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” (zmiany dotyczą określenia podstawy określenia przepływów pieniężnych wynikających z umowy w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej),
  • MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (zmiany dotyczą ujawniania informacji związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej),
  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (tu zmiany dotyczą wyceny w zamortyzowanym koszcie oraz na tymczasowych odstępstwach od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń),
  • MSSF16 „Leasing” (zmiany dotyczą tymczasowych odstępstw związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej).

Jak widać, większość tych zmian wynika z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Termin „reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej” odnosi się do obejmującej cały rynek reformy polegającej na zastępowaniu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej alternatywnymi wskaźnikami referencyjnymi (wskazanych m.in. w sprawozdaniu Rady Stabilności Finansowej z lipca 2014 r. pt. „Reforming Major Interest Rate Benchmarks”).

Rozporządzenie Komisji UE wprowadzające te zmiany wejdzie w życie 3 lutego 2021 r. i ma zastosowanie najpóźniej wraz z rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2021 r. lub później.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • rozporządzenie Komisji (UE) 2021/25 z 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16. – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 14 stycznia 2021 r. nr L 11.

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 9/2021

Codec Polska zmienia się w Cogit

Cogit to nowa nazwa polskiego oddziału firmy Codec. Zmiana nazwy oraz logo firmy są zwieńczeniem zmian w strukturze właścicielskiej, które miały miejsce w listopadzie 2019 roku oraz wykupu menedżerskiego zrealizowanego przez Zarząd.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2021

Ogłoszono nowy Krajowy Standard Rachunkowości

Pojawił się nowy Krajowy Standard Rachunkowości „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Dotyczy on stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacjach związanych z przyjęciem lub nie, założenia kontynuacji działalności, w tym sporządzania sprawozdań finansowych, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.