Zaniechanie poboru podatku – umowy offsetowe

Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów uzyskanych w związku z wykonaniem umów offsetowych wymienionych w rozporządzeniu.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Chodzi o dochody z tytułu nieodpłatnego nabycia:

  1. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
  3. usług szkoleniowych.

     

Przypisy / Źródła
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych – Dz.U. z 2019 r. poz. 41.

    Źródło: Monitor Księgowego 2/2019 z 05.02.2019

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy