Dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych, dwoma najbardziej aktualnymi zagadnieniami pozostają: stosowanie zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich oraz przyjmowane właśnie w Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Właśnie tym tematom będzie poświęcone XIX Forum ADO/ABI. Podczas Forum zostaną nie tylko wyjaśnione nowe przepisy prawa, ale także przedstawione praktyczne aspekty ich stosowania.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/fado2/formularz_pr10.php

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/fado2/index.php

A w nim między innymi:

  • Aktualny stan prac w instytucjach Unii Europejskiej nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Michał Czerniawski (Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
  • Harmonogram i zakres wdrażania nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce w latach 2016-2018 adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
  • Data Protection Officer (DPO) następca urzędnika ds. ochrony danych osobowych (personal data protection official) oraz administratora bezpieczeństwa informacji – omówienie funkcji i różnic w stosunku do stanu obecnego adw. dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
  • Podstawowe wyzwania dla podmiotów stosujących przepisy o ochronie danych osobowych (administratorów danych i przetwarzających) związane z przyjęciem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych r.pr. dr Arwid Mednis, adw. Xawery Konarski Michał Czerniawski
  • Dwugłos w sprawie zalet i wad wyboru opcji (z powołanym ABI albo bez niego) wykonania zadania zapewniania przepisów o ochronie danych osobowych po kilkunastu miesiącach obowiązywania nowych regulacji r.pr. dr Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski, Wierzbowski Eversheds)

Maciej Byczkowski (Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)

  • Pierwsze doświadczenia w przeprowadzaniu sprawdzeń przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz opracowywaniu sprawozdań Maciej Byczkowski (Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
  • Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów danych w praktyce – studium przypadków Maciej Kołodziej (administrator bezpieczeństwa informacji, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
  • Przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Czy nowelizacja z dnia 7.11.2014 r. wpłynęła na praktykę transgranicznych transferów danych osobowych?

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78

email: pr@konferencja.com.pl

Zobacz również

Pakiet VAT e‑commerce w 2021 r.

Pakiet VAT e-commerce w 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzony zostanie tzw. pakiet e-commerce, tj. szereg rozwiązań unijnych dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem różnego rodzaju platform sprzedaży. Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego ustawodawstwa rozwiązań unijnych w sprawie sprzedaży towarów na odległość i obejmuje istotne zmiany w zasadach rozliczeń podatkowych firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową oraz pośredników obsługujących platformy handlowe.

Czytaj więcej

MF przygotowuje centralną bazę e‑faktur

E-faktury będą stanowić rodzaj faktur elektronicznych, wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur. E-faktury wystawiane w ten sposób będą miały określoną strukturę. MF zapowiada ich dobrowolne wprowadzenie pod koniec 2021 r., a obowiązkowe od 2023 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama