10 października 2005 r., Warszawa

W dniu 10 października 2005 r. odbyła się siódma edycja Klubu Controllera. Spotkanie to, organizowane cyklicznie przez redakcję miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz Centrum Edukacji Gospodarczej INFOR Training, tym razem prowadzili Adam Jabłoński i Marek Jabłoński z firmy P.W.-Konsulting „OTTIMA plus” S.J. oraz Result Business Solutions S.J. z Dąbrowy Górniczej, doświadczeni doradcy biznesowi.

Tematem przewodnim siódmej edycji Klubu Controllera było „Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników – praktyczny model implementacji”. Obecnie koncepcja ta cieszy się wśród praktyków dużym zainteresowaniem.

Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że tylko kompleksowe podejście do zagadnień zarządzania strategicznego, skuteczne realizowanie wyznaczonych strategii oraz włączenie do jej realizacji wszystkich pracowników przedsiębiorstwa może przyczynić się znacznie do osiągnięcia sukcesu na rynku.

Zarówno pytania zadawane prelegentom, jak i burzliwe dyskusje potwierdziły duże zainteresowanie tematyką wdrażania Strategicznej Karty Wyników. Rozmowy dotyczyły między innymi sposobów formułowania celów strategicznych, ich równoważenia, definiowania kluczowych czynników sukcesu, problemów dotyczących wrażliwości najwyższego kierownictwa na zachodzące zmiany w otoczeniu wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstw i budowy kapitału intelektualnego organizacji.

Wiele pytań dotyczyło także motywowania pracowników do utożsamiania się z przedsiębiorstwem i jego strategią. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński bardzo precyzyjnie argumentowali sensowność wdrażania Strategicznej Karty Wyników, integrację tego narzędzia z innymi systemami zarządzania oraz wykorzystania go do rozwoju kapitału intelektualnego organizacji.

Ciekawostką siódmej edycji Klubu Controllera było również omówienie założeń do wdrożenia Strategicznej Karty Wyników autorstwa Adama Jabłońskiego i Marka Jabłońskiego. Warto dodać, iż założenia te były już prezentowane na łamach numeru 9/2005 „Conrollingu i Rachunkowości Zarządczej” i stanowią wytyczne Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Controllingu”. Cała metodyka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania ze względu na praktyczne przedstawienie 21 kroków milowych implementacji Karty z uwzględnieniem uwarunkowań sektorowych i międzysektorowych adekwatnych do warunków polskich.

Ostatni punkt programu spotkania obejmował przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do wdrażania i monitorowania strategii z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #4 Restrukturyzacja firmy lub upadłość (9 czerwca 2020)

9 czerwca odbędzie się już ostatnie z czterech wydarzeń składających się na „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją firmy lub upadłością w czasie pandemii zostanie zamknięty cykl bezpłatnych konferencji online.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama