10 października 2005 r., Warszawa

W dniu 10 października 2005 r. odbyła się siódma edycja Klubu Controllera. Spotkanie to, organizowane cyklicznie przez redakcję miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz Centrum Edukacji Gospodarczej INFOR Training, tym razem prowadzili Adam Jabłoński i Marek Jabłoński z firmy P.W.-Konsulting „OTTIMA plus” S.J. oraz Result Business Solutions S.J. z Dąbrowy Górniczej, doświadczeni doradcy biznesowi.

Tematem przewodnim siódmej edycji Klubu Controllera było „Wdrożenie Strategicznej Karty Wyników – praktyczny model implementacji”. Obecnie koncepcja ta cieszy się wśród praktyków dużym zainteresowaniem.

Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że tylko kompleksowe podejście do zagadnień zarządzania strategicznego, skuteczne realizowanie wyznaczonych strategii oraz włączenie do jej realizacji wszystkich pracowników przedsiębiorstwa może przyczynić się znacznie do osiągnięcia sukcesu na rynku.

Zarówno pytania zadawane prelegentom, jak i burzliwe dyskusje potwierdziły duże zainteresowanie tematyką wdrażania Strategicznej Karty Wyników. Rozmowy dotyczyły między innymi sposobów formułowania celów strategicznych, ich równoważenia, definiowania kluczowych czynników sukcesu, problemów dotyczących wrażliwości najwyższego kierownictwa na zachodzące zmiany w otoczeniu wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstw i budowy kapitału intelektualnego organizacji.

Wiele pytań dotyczyło także motywowania pracowników do utożsamiania się z przedsiębiorstwem i jego strategią. Adam Jabłoński i Marek Jabłoński bardzo precyzyjnie argumentowali sensowność wdrażania Strategicznej Karty Wyników, integrację tego narzędzia z innymi systemami zarządzania oraz wykorzystania go do rozwoju kapitału intelektualnego organizacji.

Ciekawostką siódmej edycji Klubu Controllera było również omówienie założeń do wdrożenia Strategicznej Karty Wyników autorstwa Adama Jabłońskiego i Marka Jabłońskiego. Warto dodać, iż założenia te były już prezentowane na łamach numeru 9/2005 „Conrollingu i Rachunkowości Zarządczej” i stanowią wytyczne Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Controllingu”. Cała metodyka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania ze względu na praktyczne przedstawienie 21 kroków milowych implementacji Karty z uwzględnieniem uwarunkowań sektorowych i międzysektorowych adekwatnych do warunków polskich.

Ostatni punkt programu spotkania obejmował przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do wdrażania i monitorowania strategii z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 11/2019

Obowiązkowy split payment – konieczne oznaczenie na fakturze

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze, tj. „mechanizm podzielonej płatności”.

Czytaj więcej

Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT w 2020 r.?

Do końca 2019 r. pozostały niespełna 2 miesiące. U wielu pracodawców jest to okres wzmożonej pracy. Warto zatem przeanalizować ilość wypracowanych dotychczas przez pracowników godzin nadliczbowych, w celu uniknięcia przekroczenia obowiązującego limitu. Zlecenie większej ilości godzin nadliczbowych niż dopuszczalna granica stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2019

W 2020 r. ma wzrosnąć limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W 2020 r. do 1 000 000 euro ma wzrosnąć limit uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie limit ten wynosi równowartość 250 000 euro.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama