Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej do wysokości diet przysługujących z tego tytułu pracownikom. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.333.2019.3.AD.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 31 updof nie uważa się za koszty podatkowe kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy podatnik uzyskuje m.in. przychody ze źródeł przychodów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to koszty uzyskania przychodów z tego źródła nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w Polsce. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia m.in. gdy polski przedsiębiorca posiada za granicą swój zakład. W tym przypadku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zakład dla celów rozliczeń podatkowych traktowany jest jako odrębny podmiot, a dochody osiągnięte przez polskiego przedsiębiorcę za pośrednictwem zakładu podlegają opodatkowaniu w państwie położenia tego zakładu, czyli poza terytorium RP.

Kwestia ta ma istotne znaczenie dla możliwości rozliczania w kosztach wydatków związanych z zagranicznymi podróżami odbywanymi przez przedsiębiorcę. Tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i wykonuje swoje usługi na terenie innego kraju, ale nie przez położony tam zakład, przychód osiągany przez niego z tego tytułu podlega opodatkowaniu w Polsce. W takim przypadku przepis art. 23 ust. 1 pkt 31 updof nie znajduje zastosowania, a przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach diety z tytułu podróży odbywanych do innego kraju w celu wykonania tam świadczonych przez siebie usług. Zaliczając diety do kosztów, przedsiębiorca musi pamiętać, że może to robić do wysokości diet przysługujących pracownikowi z tytułu odbycia zagranicznej podróży służbowej.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Opłaty za nadzór firm audytorskich

Z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wynika, że firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru. W związku ze zmianami w tej ustawie zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia, określającego sposób wyliczenia tych opłat, sposób i terminy ich wpłaty wraz z ustaleniem wzoru rocznego rozliczenia opłat. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 29 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama