Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej do wysokości diet przysługujących z tego tytułu pracownikom. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.333.2019.3.AD.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 31 updof nie uważa się za koszty podatkowe kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy podatnik uzyskuje m.in. przychody ze źródeł przychodów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to koszty uzyskania przychodów z tego źródła nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w Polsce. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia m.in. gdy polski przedsiębiorca posiada za granicą swój zakład. W tym przypadku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zakład dla celów rozliczeń podatkowych traktowany jest jako odrębny podmiot, a dochody osiągnięte przez polskiego przedsiębiorcę za pośrednictwem zakładu podlegają opodatkowaniu w państwie położenia tego zakładu, czyli poza terytorium RP.

Kwestia ta ma istotne znaczenie dla możliwości rozliczania w kosztach wydatków związanych z zagranicznymi podróżami odbywanymi przez przedsiębiorcę. Tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i wykonuje swoje usługi na terenie innego kraju, ale nie przez położony tam zakład, przychód osiągany przez niego z tego tytułu podlega opodatkowaniu w Polsce. W takim przypadku przepis art. 23 ust. 1 pkt 31 updof nie znajduje zastosowania, a przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach diety z tytułu podróży odbywanych do innego kraju w celu wykonania tam świadczonych przez siebie usług. Zaliczając diety do kosztów, przedsiębiorca musi pamiętać, że może to robić do wysokości diet przysługujących pracownikowi z tytułu odbycia zagranicznej podróży służbowej.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 7-8/2020

Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture capital, Scott Kupor

Poznaj myślenie inwestorów i zobacz, jak pozyskać venture capital.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2020

Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe. Jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów, Gregory Zuckerman

Jim Simons to człowiek, który w 2018 r. uplasował się na 52. miejscu na liście najbogatszych ludzi świata. Jak tam dotarł? Dzięki matematyce!

Czytaj więcej

Rozłożenie zaległych składek ZUS na raty a istnienie zadłużenia

CiRZ_250_8.jpg

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienie, czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okresy przypadające do końca trzeciego kwartału 2019 r. daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS na potrzeby otrzymania wsparcia, przysługującego przedsiębiorcom na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama