Przez Internet możemy dziś założyć firmę, rozliczać co miesiąc podatki, składać zeznania roczne, załatwiać sprawy z ZUS-em czy urzędem miasta. Przedsiębiorca ma do dyspozycji dwa narzędzia, które umożliwiają zatwierdzanie dokumentów elektronicznych dostępnych na urzędowych stronach www, tj. podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem oraz Profil Zaufany. Które z nich jest korzystniejsze?

Od kilku lat Internet pomaga przedsiębiorcom oszczędzać czas na załatwianiu spraw administracyjnych (B2A) i unikać wizyt w urzędach. Aby jednak faktycznie móc kontaktować się z administracją, nie wychodząc z „domu”, i zatwierdzać w ten sposób e-dokumenty udostępniane w sieci przez urzędy, trzeba posiadać coś na kształt mobilnego podpisu, który pozwoli się pod nimi podpisać. Istnieją dwa sposoby – posiadanie podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem, za który trzeba zapłacić, lub jego bezpłatnej alternatywy, tj. Profilu Zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Niestety, już przy zakładaniu samego Profilu Zaufanego przegrywa on z elektronicznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem. Aby rzeczywiście załatwić całą sprawę z zakładaniem Profilu przez Internet, wymagany jest podpis weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Ci, którzy nie mają podpisu, muszą stawić się z dowodem osobistym w najbliższym – z reguły dowolnym – tzw. punkcie potwierdzającym.

Profilem Zaufanym nie można obecnie podpisywać dokumentów wysyłanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz deklaracji podatkowych przesyłanych do systemu e-Deklaracje. Może on również nie wystarczyć np. przy większej liczbie dokumentów składanych za pośrednictwem „Płatnika”.

Profil Zaufany jest darmowym odpowiednikiem płatnego podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem, jednak nie zawsze gwarantuje załatwienie całej sprawy przez Internet oraz nie można go wykorzystywać w internetowym kontakcie z kontrahentem czy do zawierania umów cywilnoprawnych. Może zatem wystarczyć przedsiębiorcy, którego obowiązki ograniczają się do kilku comiesięcznych deklaracji podatkowych i ZUS-owskich. Z kolei podpis zakupiony u jednego z centrów certyfikacyjnych przyda się przy prowadzeniu większego biznesu, z większą liczbą kontrahentów rozproszonych po całej Polsce. Zakup podpisu zalecany jest także na ZUS-owskiej platformie PUE w celu efektywnej obsługi większej liczby dokumentów przez program „Płatnik”. Płatny podpis może, oczywiście, kupić też i ten pierwszy przedsiębiorca, jeśli chce maksymalnie ograniczyć fizyczny kontakt z urzędami.

Źródło: inforfk.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 7-8/2020

Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture capital, Scott Kupor

Poznaj myślenie inwestorów i zobacz, jak pozyskać venture capital.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 7-8/2020

Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe. Jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów, Gregory Zuckerman

Jim Simons to człowiek, który w 2018 r. uplasował się na 52. miejscu na liście najbogatszych ludzi świata. Jak tam dotarł? Dzięki matematyce!

Czytaj więcej

Rozłożenie zaległych składek ZUS na raty a istnienie zadłużenia

CiRZ_250_8.jpg

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyjaśnienie, czy rozłożenie na raty zaległych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okresy przypadające do końca trzeciego kwartału 2019 r. daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach ZUS na potrzeby otrzymania wsparcia, przysługującego przedsiębiorcom na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama