Pojawił się nowy Krajowy Standard Rachunkowości „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Dotyczy on stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacjach związanych z przyjęciem lub nie, założenia kontynuacji działalności, w tym sporządzania sprawozdań finansowych, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił (Dz.Urz. MFFiPR z 2021 r. poz. 119) Krajowy Standard Rachunkowości nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Głównym celem tego Standardu jest dostarczenie wskazówek, w jaki sposób ocenić sytuację firmy, aby móc przyjąć założenie, że będzie ona zdolna do kontynuowania działalności. W standardzie znalazły się także wyjaśnienia jak stosować zasady rachunkowości w przypadku, gdy jednostka przyjmie założenie o „braku kontynuowania działalności”. W szczególności, Standard zawiera:

wskazówki dotyczące identyfikowania sytuacji, w których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne (rozdział IV),

wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki niekontynuujące działalności, w szczególności zasady wyceny aktywów i pasywów (rozdział V),

wytyczne dotyczące zasad zamykania oraz otwierania ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz zatwierdzania, ogłaszania i badania sprawozdań finansowych w sytuacji braku kontynuowania działalności (rozdział VI),

wymogi dotyczące ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym o przyjęciu założenia kontynuacji działalności bądź braku takiej możliwości lub woli (rozdział VII).

Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (tj. 10 sierpnia 2021 r.) i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 r. Można go jednak stosować dobrowolnie wcześniej.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna

Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” - Dz.Urz. MFFiPR z 2021 r. poz. 119

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 9/2021

Codec Polska zmienia się w Cogit

Cogit to nowa nazwa polskiego oddziału firmy Codec. Zmiana nazwy oraz logo firmy są zwieńczeniem zmian w strukturze właścicielskiej, które miały miejsce w listopadzie 2019 roku oraz wykupu menedżerskiego zrealizowanego przez Zarząd.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 9/2021

Zmiana struktury własnościowej spółki nie musi być optymalizacją podatkową – opinia zabezpieczająca Szefa KAS

Wniesienie aportem przez zagranicznych wspólników wszystkich udziałów spółki polskiej do spółki zagranicznej w zamian za jej udziały powstałe z podwyższenia kapitału zakładowego nie stanowi optymalizacji podatkowej. Nie jest też optymalizacją wypłata dywidend, dokonana po zmianie struktury własnościowej, na rzecz nowego i jedynego wspólnika (udziałowca) spółki polskiej. Takie stanowisko zajął Szef Krajowej Administracji Skarbowej w wydanej opinii zabezpieczającej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.