Koszt wytworzenia – nowy krajowy standard rachunkowości

Paweł Muż   Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 Tekst otwarty

Koszt wytworzenia to kolejny, 13. już obszar, który doczekał się regulacji w formie krajowego standardu rachunkowości. Zatwierdzony w marcu 2019 r. przez Komitet Standardów Rachunkowości standard ma na celu określenie zasad ustalania kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów.

Komitet Standardów Rachunkowości poinformował na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), że podczas posiedzenia Komitetu w dniu 19 marca 2019 r. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu KSR Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”. Celem tego standardu jest określenie zasad ustalania kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów, stosownie do przepisów art. 28 ust. 3, 4, 4a, oraz art. 34 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o rachunkowości. Standard dotyczy jednostek prowadzących działalność, w ramach której powstają zapasy produktów: wyrobów gotowych zdatnych do obrotu (sprzedaży), półproduktów lub będących w toku produkcji. Standard ten zawiera wytyczne dotyczące:

  • ustalania kosztu wytworzenia produktów,
  • ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
  • wyceny produktów na dzień początkowego ujęcia i na dzień bilansowy,
  • prezentacji i ujawniania informacji o produktach w sprawozdaniu finansowym.

Pełna treść Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 13 „ Koszty wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” będzie dostępna w formie internetowego dodatku do „Monitora księgowego” wkrótce po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Na łamach czasopisma będziemy również na bieżąco informować o przyjętych w ramach tego standardu rozwiązaniach.

Komitet Standardów Rachunkowości poinformował również, że na posiedzeniu Komitetu w dniu 19 marca 2019 r:

  • dyskutowano na temat projektu stanowiska Komitetu w sprawie rozrachunków w kontrahentami oraz
  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Standardów Rachunkowości za 2018 r. 

    Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy