5 stycznia 2021 r., ale z mocą od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • terminy składania i wzory:
  • miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,
  • wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc, wraz z wykazem dokumentów załączanych do wniosku;
  • wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej.

Omawiane rozporządzenie zastąpiło przepisy dotychczas obowiązujące w tej sprawie. Regulacje nowego rozporządzenia mają być stosowane okresowo – do dnia 30 czerwca 2024 r. Możliwość okresowego wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych kwalifikowane jest jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, występującym z powodu epidemii COVID-19.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2021 r. poz. 1

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2021

Doręczenia elektroniczne

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2021

Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Projekt rozszerza listę podmiotów zaliczanych do tzw. jednostek obowiązanych, czyli podmiotów, które powinny stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt zakłada też doprecyzowanie desfinicji beneficjenta rzeczywistego i wprowadzenie obowiązku rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama