W pierwszej części artykułu Scrum zdefiniowano jako technikę pracy nad rozwojem projektu, która oparta jest na podejściu iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjnym. Przedstawione zostały również różnice między tradycyjnymi i zwinnymi metodami prowadzenia projektów. W tym tekście opisane zostaną kolejne „etapy” prac nad projektem według cyklu scrumowego, a także najważniejsze zasady, na których opierają się metody agile.

Nowe reguły planowania

Dużym wyzwaniem w czasie realizacji projektu jest dokładne zaplanowanie działań, jakie powinny być zrealizowane. W metodach tradycyjnych zakłada się, że proces planowania zostanie zrealizowany na początku, niezależnie od tego, czy przewidziany do realizacji projekt będzie trwał tydzień i zawierał tylko kilka rodzajów działań czy też kilka miesięcy i składał się z szeregu mniejszych etapów. Brak uwzględnienia pewnych prac projektowych, które trudno przewidzieć na etapie planowania (szczególnie w przypadku projektów realizowanych po raz pierwszy), skutkuje tym, że może pojawić się problem przekroczenia harmonogramu lub budżetu projektu.

Podstawową zasadą planowania wg Scrum jest założenie, że z góry nie da się wszystkiego dobrze zaplanować. Dlatego zgodnie z zasadami inspekcji i adaptacji tylko wzięte na sprint wymagania projektu, które będą realizowane w pierwszej kolejności, powinny być dobrze zaplanowane. Reszta wymagań może być określona jedynie w bardzo ogólny sposób.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement