Firma „Trimo” prowadzi działalność w przemyśle metalowym (branża stalowa). U podstaw strategii przedsiębiorstwa leżą koncepcje: ciągłego doskonalenia, jakości i satysfakcji klientów. W ramach systemu kontroli zarządczej firma wykorzystuje koncepcję dźwigni kierowniczych, obejmującą cztery podsystemy strategicznej kontroli: diagnostyczny, interaktywny, wartości i rozgraniczający.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement