Problem: W kilku znanych mi przedsiębiorstwach drogowych występują większe lub mniejsze trudności w opracowywaniu planów działalności. O skali problemów w tym zakresie najlepiej świadczy fakt, iż rzeczywiste wskaźniki ekonomiczno-finansowe odbiegają niekiedy w tak znacznym stopniu od analogicznych parametrów ujętych w opracowanym wcześniej planie, że bez żadnej przesady można zakwestionować wiarygodność i rzetelność tego planu. Dotyczy to większości ujmowanych w planie ekonomiczno-finansowym wskaźników, w tym także jednego z najważniejszych elementów takiego planu - poziomu przychodów. Z tego też względu zagadnienie realności ustalanych w planach firm drogowych przychodów z tytułu sprzedaży produktów (robót budowlanych) wymaga wszechstronnej analizy. Czy mogliby Państwo w tym zakresie udzielić kilku praktycznych rad?

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement