Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO obligatariuszy będących osobami fizycznymi, nabywającymi obligacje emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne. W opracowaniu zaprezentowano rolę spółek komandytowo-akcyjnych w procesie emisji obligacji, ich obowiązki informacyjne jako administratorów danych osobowych wobec obligatariuszy, rodzaje przetwarzanych danych osobowych obligatariuszy oraz ich odbiorców, a także cele i związane z nimi podstawy prawne przetwarzania i przechowywania tych danych.

Obowiązki informacyjne emitenta obligacji na przykładzie spółek komandytowo-akcyjnych

Spółka komandytowo-akcyjna jako emitent obligacji

Emisja obligacji stanowi jedną z form pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorców. Obligatariusze udostępniają emitentowi środki pieniężne na poczet prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (np. na zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych, urządzeń czy technologii) w zamian za korzyści w postaci odsetek, udziału w zyskach emitenta (obligacje partycypacyjne) czy objęcia akcji (obligacje zamienne).

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o obligacjach¹, obligacje mogą emitować spółki komandytowo-akcyjne. Uchwały walnego zgromadzenia w sprawach emisji obligacji wymagają – pod rygorem nieważności – zgody wszystkich komplementariuszy (art. 146 §2 pkt 6 KSH²). Ponadto, wzmianka dotycząca uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmianka o prawie obligatariuszy będących w posiadaniu obligacji partycypacyjnych do udziału w zysku emitenta podlegają wpisowi do KRS (art. 38 pkt 7 lit.g ustawy o KRS³ w zw. z art. 19 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy o obligacjach). Świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy określają warunki emisji, które należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla emitenta. W ich ramach emitent może zdecydować o ustanowieniu zgromadzenia obligatariuszy, stanowiącego reprezentację ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii.

W okresie trwania stosunku prawnego łączącego emitenta obligacji (t.j. spółkę komandytowo-akcyjną) z obligatariuszami będącymi osobami fizycznymi, obejmującego emisję obligacji, realizację wynikających z nich świadczeń i praw, wykup obligacji oraz ewentualne dochodzenie i obronę przed związanymi z tymi czynnościami roszczeniami, dochodzi do przetwarzania danych osobowych obligatariuszy. Wiąże się to z określonymi obowiązkami nałożonymi na emitenta obligacji jako administratora danych osobowych wobec właścicieli obligacji (t.j. osób, których dane są przetwarzane).

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Sygnaliści – dobro czy zło dla firmy?

Sygnaliści – dobro czy zło dla firmy?

Od wysokiej świadomości top menedżmentu będzie zależało, czy do wymogów dotyczących sygnalistów podejdą jak do kolejnego obowiązku prawnego, któremu należy sprostać, czy jak do wyzwania, mającego moc usprawnienia organizacji oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Jak wykorzystać kryzys do budowania przewagi konkurencyjnej firmy?

Jak wykorzystać kryzys do budowania przewagi konkurencyjnej firmy?

Czy nam się to podoba, czy nie, dla wielu z nas rzeczywistość biznesowa wywróciła się do góry nogami. Lockdown, obostrzenia i inne pomysły na opanowanie pandemii spowodowały, że utrzymanie firmy na powierzchni stało się nie lada wyzwaniem. Czy w tej sytuacji można w ogóle mówić o budowaniu przewagi konkurencyjnej? Jak się okazuje – jak najbardziej. Oto kilka przykładów, w jaki sposób wykorzystać kryzys do rozwoju firmy.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.